.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Så kan företag dra nytta av CETA-avtalet

Så kan företag dra nytta av CETA-avtalet

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 12 oktober 2017.

En stor del av CETA – frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är nu i kraft.

CETA innebär att 99 procent av varuhandeln mellan EU och Kanada blir tullfri inom sju år. Avtalet ger också bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster.

På Kommerskollegiums webb finns nu en särskild företagsportal för CETA-avtalet.

Ta del av - Kommerskollegiums CETA-portal för företag

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
  • Världens dyraste varumärken

    Milliard Brown har värdesatt världens dyraste varumärken och nu är Google nummer 1, med ett värde på hela 158,8 miljarder dollar, efter en värdestegring på 40 procent det sista året. Läs mer...