.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Tyskarna konsumerar

Tyskarna konsumerar

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 17 januari 2012.

Den privata konsumtionen i Tyskland ökade år 2011 med minst 1,2 procent och har därmed nått den högsta noteringen på över tio år.

Den sammanlagda tillväxten i Tyskland år 2011 ligger på 3 procent, enligt en konjunkturrapport som Tysk-Svenska Handelskammarens takorganisation DIHK låtit genomföra.

Minskad arbetslöshet och sjunkande priser anses ligga bakom den optimistiska stämningen bland tyska konsumenter.

För kommande månader tror DIHK på en fortsatt positiv utveckling med endast en smärre avmattning längre fram i och med konjunkturavmattningen.

Bristande tillgång på kvalificerad arbetskraft och stigande råvarupriser kan däremot hota den hittills positiva utvecklingen.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
  • Tyskarna konsumerar

    Den privata konsumtionen i Tyskland ökade år 2011 med minst 1,2 procent och har därmed nått den högsta noteringen på över tio år. Läs mer...