.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 20 november 2018.

Även länder som står utanför ett frihandelsavtal kan gynnas av överenskommelser visar en ny rapport från Kommerskollegium. Henrik Isakson, huvudförfattare, reder ut huvudslutsatserna.

Rapporten visar att företagens möjligheter att exportera till länderna som ingått ett frihandel avtal förändras, både på ett positivt och negativt sätt.

Ta del av - Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Publicerat av

Tony Harkén

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time