.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Sveriges utsatta områden

Sveriges utsatta områden

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 05 juli 2018.

Här är Sveriges utsatta områden, över 60 stycken enligt polisens senaste rapport. Sedan Dan Eliasson lovade att återta kontrollen över dem för två år sedan har de blivit fler.

Särskilt utsatt område (23 stycken) – kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.

Utsatt område (32 stycken) – är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.

Riskområde (6 stycken) – kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.

Ta del av - www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-utsatta-omraden

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time