.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

Publicerat av Tony Harkén måndag, 15 oktober 2018.

Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.

En färsk OECD-rapport visar att Sverige tappar mark i arbetet mot regelkrångel. Två områden sticker ut. Sverige brister när det gäller att utvärdera vilken effekt en ny lag får och att engagera fler i lagstiftningsarbetet.   

Juristen Göran Grén vilar inte på hanen. Han slår fast att läget är alarmerande. Krafttag behövs för att komma till rätta med problemen.

Ta del av OECD-RAPPORT & KRÅNGELSVERIGE

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time