.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Storbolag överens om kortare betaltider

Storbolag överens om kortare betaltider

Publicerat av Tony Harkén fredag, 27 oktober 2017.

Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer.

Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.

Problematiken med långa betaltider har pågått under en längre tid, och små eller medelstora företag vittnar om betalningstider på upp emot 120 dagar. Så långa väntetider kan allvarligt skada ett mindre företags likviditet, menar Anna- Lena Bohm, ägare av Uniguide och ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/regelkrangel/storbolag-overens-om-kortare-betaltider_688067.html

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time