.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Skatt på arbete - internationellt

Skatt på arbete - internationellt

Publicerat av Tony Harkén fredag, 04 maj 2018.

Under de senaste 15 åren har inkomstskatten sänkts i Sverige. Framförallt i och med jobbskatteavdragets införande 2007.

Fortfarande tillhör dock Sverige de länder som beskattar arbete mest och efter 2014 har inga ytterligare skattesänkningar för löntagare genomförts, istället har det skett vissa höjningar.

Ta del av - https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Skatt-pa-arbete-for-lontagare-och-barnfamiljer/

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time