.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Regelbördan kostar 60 miljarder kronor per år

Regelbördan kostar 60 miljarder kronor per år

Publicerat av Tony Harkén söndag, 19 mars 2017.

Regelbördan för de svenska företagen är ett stort problem. Enligt beräkningar från Nutek kostar påbud och regler från bland annat myndigheter de svenska företagen totalt 60 miljarder kronor per år.

Därtill kommer kostnaderna för finansiella konsekvenser (skatter och avgifter till följd av regler) och materiella konsekvenser (investeringar till följd av regler).

Enligt Näringslivets regelnämnd, NNR ska företagen följa 1200 lagar, 2200 förordningar och 8100 föreskrifter och allmänna råd (2006).

94 miljoner blanketter ska fyllas i som 90 svenska myndigheter begär in.

Ta del av - Minska företagens regelbörda

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time