.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Personalliggare i fler verksamheter

Personalliggare i fler verksamheter

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 21 april 2017.

Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete.

På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet. Detta förslag skickas idag ut på remiss.

-Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem av flera skäl. Dels får vi mindre skatteintäkter och dels en snedvriden konkurrens där företag som använder svart arbetskraft får en fördel gentemot seriösa företag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

- För arbetstagaren kan svartarbete också leda till sämre arbetsförhållanden, hälsorisker och social dumping, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete i den här typen av verksamheter. Enligt Skatteverket förväntas förslagen öka skatteintäkterna med drygt 200 miljoner kronor per år. Dessutom bedöms det vita arbetet öka med drygt 1 300 års­arbetskrafter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bakgrund:

Som en del av regeringens strategi mot skattefusk och svartarbete fick Skatteverket i april 2016 i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personaliggare kunde utvidgas.

Källa – Regeringen

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time