.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Oron överdriven för robotisering men arbetsmarknaden förändras

Oron överdriven för robotisering men arbetsmarknaden förändras

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 12 juli 2018.

Vi behöver inte frukta robotiseringen eftersom den svenska arbetsmarknaden är van vid strukturella omställningar.

Tidigare siffror om hur många jobb som försvinner är överdrivna. Det var några huvudpunkter som framkom på seminariet ”Kan robotarna skapa ett bättre samhälle – för alla?” som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

– Framtidstro och trygghet för arbetstagarna går väl tillsammans med digitaliseringen. Men välfärdsmodellen måste bibehållas eftersom digitaliseringen riskerar att fortsätta öka de ekonomiska skillnaderna. De globala företag som har marknadspositionerna och kunnandet kan göra stora vinster, säger Anna Felländer, Digital Economist.

Forskning om hur robotisering påverkar jobben har vässats de senaste åren. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD beräknade tidigare i år att 14 procent av jobben löper hög risk för att försvinna på grund av automatisering. I Sverige sägs siffran vara ungefär åtta procent, vilket är betydligt lägre än de nivåer som tidigare diskuterats i Sverige. Även unga akademiker på arbetsmarknaden känner oro för bristande kunskaper och hur de ska anpassa sig till förändringarna, enligt rapporten Millenial Survey från Deloitte.

Den bekräftar också att antalet jobb inte försvinner så kraftigt som allmänt tidigare förutspåtts med däremot att de förändras.

– Digitaliseringen accelererar eftersom vi saknar arbetskraft i Sverige. Men Sverige måste fortsätta höja kompetensen för de som ska bygga, integrera och hantera de nya systemen. Här underskattar politikerna fortfarande företagens behov och kraven på skolorna är för låga, säger Klas Wåhlberg.

– Många företag inte minst i servicenäringarna vill börja använda smarta system i vardagen. Omställningsbidragen som finns för industrin borde därför utökas till andra branscher. Men integritetsproblemen måste hanteras. Jag känner en olust inför det ökande informationsinsamlandet. Kostnadsnivåerna på de monopolliknande tjänsterna måste också bemötas, säger Maud Olofsson.

– Hotet är snarare omvänt, det vill säga att det är människorna som hotar och hindrar digitaliseringen. Om medborgarna fick veta hur till exempel allvarliga sjukdomar kan upptäckas med maskininlärning skulle kraven på politikerna öka, säger Hannes Sjöblad.

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time