.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Olagligt att förbjuda vinster i välfärden

Olagligt att förbjuda vinster i välfärden

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 19 oktober 2015.

Juridikprofessor Lars Henriksson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv synat Repaluutredningen i sömmarna.

Hans slutsats är att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. ”Regeringen bör omedelbart avsluta utredningen”, säger koncernjurist Anders Thorstensson.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-kvaliteten-i-valfardstjan/reepaluforslag-strider-mot-lagen_629552.html

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time