.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Olagligt att förbjuda vinster i välfärden

Olagligt att förbjuda vinster i välfärden

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 19 oktober 2015.

Juridikprofessor Lars Henriksson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv synat Repaluutredningen i sömmarna.

Hans slutsats är att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. ”Regeringen bör omedelbart avsluta utredningen”, säger koncernjurist Anders Thorstensson.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-kvaliteten-i-valfardstjan/reepaluforslag-strider-mot-lagen_629552.html

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time