.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Nya siffror visar på vikande tillväxt i Sveriges tillväxtmotor

Nya siffror visar på vikande tillväxt i Sveriges tillväxtmotor

Publicerat av Tony Harkén måndag, 17 december 2018.

Färska preliminära siffror från SCB över länens ekonomiska utveckling pekar på att Sveriges ekonomiska motor, Stockholm, går svagare än på väldigt länge.

En ny analys som Stockholms Handelskammare gjort utifrån färsk statistik från SCB visar att Stockholms ekonomiska tillväxt försvagas påtagligt. Tillväxten i Stockholms län är för första gången sedan 2010 under riksgenomsnittet.

- Vi möter större utmaningar nu än på länge och regeringsfrågan är ännu inte löst. Därför är det oroväckande att Stockholms tillväxt nu viker så tydligt. Det riskerar att drabba hela Sverige, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms andel av landets totala BNP faller från 32 till 31,4 procent. Stockholms läns BRP-tillväxt ligger stannar på 0,9 procent, vilket ska ställas mot rikssnittet på 2,1 procent.

Södermanland (5,6 procent), Uppsala (4,1 procent) och Skåne (4,1 procent) utvecklas snabbast samtidigt som Blekinge (-1,5 procent), Dalarna (-1,3 procent) och Västerbotten (0 procent) går svagast.

Senaste tio åren har Stockholms BRP i snitt årligen vuxit med 2,9 procent och rikets har i snitt ökat med 1,7 procent varje år.

Det är första gången sedan år 2010 som Stockholms tillväxttakt är lägre än rikssnittet.

- Det finns ett stort behov av modiga och framåtlutade reformer från en kommande regering. Vi behöver en stor och partiöverskridande bostadsreform, en översyn av arbetskraftsinvandringen som gör det lättare att rekrytera internationella talanger och större investeringar i infrastruktur för att huvudstaden ska kunna växla upp igen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholm har fortsatt högst BRP per sysselsatt och är tillsammans med Norrbotten enda länet som ligger över rikssnittet. Siffrorna visar dock att Stockholms BRP per sysselsatt ligger på samma nivå som föregående år.

Det innebär att Stockholm tillsammans med Dalarna har sämst utveckling i BRP per sysselsatt i hela landet.

Källa - Stockholms Handelskammare

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time