.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
M: synliggör Socialdemokraternas skuldsättning av stockholmarna

M: synliggör Socialdemokraternas skuldsättning av stockholmarna

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 17 november 2016.

Moderaterna i Stockholms stad har satt upp en annonstavla centralt i Stockholm som räknar upp med 23 100 kronor i minuten, 1 386 000 kronor i timmen, 33 264 000 kronor om dagen och 997 920 000 kronor i månaden för att illustrera hur mycket som Socialdemokraterna i Stadshuset lånar.

Socialdemokraterna har nu regerat Stockholm med sin budget i två år. Effekterna av deras ekonomiska politik blir allt tydligare. Staden lånar en miljard kronor i månaden och skuldsättningen kommer att trefaldigas till 2018. Socialdemokraternas kortsiktiga och oansvariga politik kommer att slå hårt mot stockholmarna och riskerar att äventyra stadens ekonomi.

- Socialdemokraterna måste låna i genomsnitt en miljard kronor i månaden på grund av sin oansvariga ekonomiska politik. Till 2018 kommer de att ha tripplat Stockholms skuldsättning till 60 miljarder kronor, motsvarande 110 000 kronor för varje stockholmare, gammal som ung. Skuldberget som Socialdemokraterna bygger upp kommer att leda till att skattepengar går till att betala räntor istället för till välfärden. Det är en kortsiktig och oansvarig politik som kommer att stå kommande generationer stockholmare dyrt, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Sedan i lördags morse står det en annonstavla centralt i Stockholm som räknar upp med 385 kronor i sekunden. Det är givetvis mycket pengar, men det är så mycket som Socialdemokraterna belånar stockholmarna med, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det vill Socialdemokraterna tala tyst om, men vi tycker att det är dags att siffrorna tydliggörs för stockholmarna. Stockholmarna förtjänar att veta vad Socialdemokraternas bristande förmåga till ekonomiskt ansvar leder till, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:

  • Stockholms stads låneskuld ökar med i genomsnitt en miljard kronor i månaden. Mellan 2014 och 2018 väntas skulden trefaldigas från omkring 23 miljarder kronor till omkring 65 miljarder kronor. Skulden ligger nu på den högsta nivån på 15 år. Stadens skuldtak höjdes i november 2015 till 50 miljarder kronor och kommer i november 2016 höjas ytterligare till 60 miljarder kronor.
  • Upplåningen är negativ för stadens finansiella ställning. Investeringarna och nyupplåningen kommer att ha en negativ påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet. En fortsatt hög investeringsvolym slår därför igenom i en skuldökning i bolagskoncernen. Det är inte troligt att scenariot är hållbart över tid.
  • Kommunkoncernens ökade skuldutveckling kan även i en förlängning leda till att stadens kreditvärdighet (rating) försämras, vilket leder till ökade upplåningskostnader när investerarna kräver högre räntenivåer som kompensation. En ytterligare utmaning för kommunkoncernen är att bära kostnaden för den ökande upplåningen samtidigt som dagens mycket låga räntenivåer över tid kan förväntas normaliseras på högre nivåer.

Publicerat av

Tony Harkén

sverige
  • Full Rulle På Flygplatserna

    Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time