.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
EU och Singapore – frihandels- och investeringsskyddsavtal undertecknat

EU och Singapore – frihandels- och investeringsskyddsavtal undertecknat

Publicerat av Tony Harkén fredag, 26 oktober 2018.

EU och Singapore har nu undertecknat tre olika avtal: ett frihandelsavtal, ett investeringsskyddsavtal samt ett ramavtal om partnerskap och samarbete.

Undertecknandet skedde 19 oktober. Frihandelsavtalet väntas träda i kraft 2019.

Singapore är Sveriges största exportmarknad bland ASEAN-länderna och frihandelsavtalet med Singapore är det första i sitt slag med ett av dessa länder.

Frihandelsavtalet är omfattande och innehåller förutom marknadstillträde även skrivningar på en rad områden såsom bland annat tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder, handelsprocedurer, handelspolitiska skyddsåtgärder, tjänstehandel, offentlig upphandling, immaterialrätt och hållbar utveckling.

Frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet kommer nu att skickas till Europaparlamentet för godkännande. Därefter kommer frihandelsavtalet att träda ikraft medan investeringsskyddsavtalet behöver ratificeras av EU:s medlemsländer. Partnerskaps- och samarbetsavtalet kräver ratificering av EU:s medlemsländer och lämnas till Europaparlamentet innan det formellt kan träda i kraft.

EU-kommissionens webbportal för frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet med Singapore

EU-kommissionens pressrelease på svenska

Sveriges handel med Singapore

Källa - Kommerskollegium

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time