.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Angeläget att visa vad frihandel genererar

Angeläget att visa vad frihandel genererar

Publicerat av Tony Harkén onsdag, 24 oktober 2018.

Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram?

I en ny rapport ger Kommerskollegium en översikt. Projektledare Per Altenberg förklara varför.

Ta del av - Angeläget att visa vad frihandel genererar

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time