.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Svenska företagskonkurser minskar i oktober förutom i större branscher

Written by Tony Harkén on fredag, 17 november 2017. Posted in Main 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Oktober månad skiljer sig inte avsevärt från de senaste månadernas statistik. I oktober minskar antalet svenska företagskonkurser med -5 procent.

Hittills i år är fortfarande större branscher såsom hotell- och restaurang (+24 procent), byggindustrin (+12 procent) och detaljhandeln (+10 procent) hårt utsatta.

Statistik från UC visar att de svenska företagskonkurserna i oktober månad minskar med -5 procent.

- Vi på UC ser att konkurserna fortsätter att öka i redan utsatta branscher. Inom byggindustrin ser vi att de totala obetalda skulderna mot leverantörer och staten, det vill säga skuldsaldot hos Kronofogden, växer. Vi ser att för byggindustrin har skulderna hos Kronofogden har ökat med hela 55 procent sedan årsskiftet, vilken är en av de kraftigaste ökningarna av alla branscher vi mäter, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Stabil oktober för de flesta av landets län
För oktober månad ser UC en stabilisering i utvecklingen i våra län. De extrema ökningarna från föregående månad har dämpats.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Västmanlands län (+183 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Västerbottens län som redovisar en minskning med -44 procent för oktober månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
oktober*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -12% 2%
Uppsala län -13% -5%
Södermanlands län -36% -4%
Östergötlands län -27% 18%
Jönköpings län -8% 20%
Kronobergs län 20% -7%
Kalmar län 25% -20%
Gotlands län . 94%
Blekinge län 33% 55%
Skåne län -4% 7%
Hallands län -21% -5%
Västra Götalands län -15% -7%
Värmlands län 50% -25%
Örebro län -40% -10%
Västmanlands län 183% 112%
Dalarnas län 63% 49%
Gävleborgs län 58% 29%
Västernorrlands län 17% 10%
Jämtlands län -33% 11%
Västerbottens län -44% 6%
Norrbottens län 9% 7%


Om UC och vår konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/

"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"

Written by Tony Harkén on onsdag, 01 november 2017. Posted in Right left 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

LAS Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda.

Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Hon äger och driver Dala Ledstång och Snickeri AB i Rättvik tillsammans med sin man. LAS var nära att försätta företaget i konkurs för några år sedan.

Nu välkomnar hon det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen.

Ta del av - https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/las-maste-moderniseras-annars-ger-jag-upp_688327.html

Läget i ekonomin – oktober

Written by Tony Harkén on onsdag, 01 november 2017. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Det goda stämningsläget som präglat ekonomin den senaste tiden håller i sig och Barometerindikatorn ligger kvar på en hög nivå.

Stockholmsbörsen uppvisar en god utveckling och uppgångar noteras för bland annat Inköpschefsindex.

Läs mer

Storbolag överens om kortare betaltider

Written by Tony Harkén on fredag, 27 oktober 2017. Posted in Main 3, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer.

Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.

Problematiken med långa betaltider har pågått under en längre tid, och små eller medelstora företag vittnar om betalningstider på upp emot 120 dagar. Så långa väntetider kan allvarligt skada ett mindre företags likviditet, menar Anna- Lena Bohm, ägare av Uniguide och ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/regelkrangel/storbolag-overens-om-kortare-betaltider_688067.html

Industriproduktion – internationellt

Written by Tony Harkén on onsdag, 18 oktober 2017. Posted in Main 4, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4

Under 1970- och 1980-talen utvecklades industriproduktionen svagt i Sverige. I och med kronfallet i början av 1990-talet tog dock produktionen fart igen.

Utvecklingen under senare år domineras av den kraftiga nedgången som skedde i samband med finanskrisen 2008.

Det kraftiga fallet i industriproduktionen som inträffade 2009 har sitt ursprung i finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Sverige var då ett av de länder som drabbades hårdast när efterfråganindustriprodukter föll dramatiskt över hela världen.

Industriproduktionen i Sverige har därefter inte återhämtat sig fullständigt. Sedan 2015 syns en tendens till återhämtning, men den är ganska ojämnt fördelad mellan olika branscher. Framför allt har fordonsindustrin gått starkt.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Industriproduktion-/

Kriminella får handlare stänga butiker

Written by Tony Harkén on måndag, 16 oktober 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3, Main 5 - 3st

För andra gången på ett år stängde företagarna i Husby centrum ner sina butiker i protest mot kriminaliteten i området.

”När samhället tappar sina viktigaste funktioner, som butiker och polis, då är det fritt fram för brottslingarna”, menar Salam Kurda, ordförande i Husby Företagarförening.

– Ingen handlare vill egentligen stänga sin butik, men vi måste visa vad som händer när brottsligheten fortsätter, säger han och nu bestämt sig för att stänga sin butik för gott i december efter den varit öppen varje dag i 30 år.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/kriminella-far-handlare-stanga-butiker_686975.html

Fortsatt starkt uppåt för Sveriges utrikeshandel

Written by Tony Harkén on måndag, 18 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 5 - 3st

Sveriges handel med varor och tjänster fortsätter öka starkt. Såväl varuexport som varuimport ökade med 10 procent i värde jämfört med första halvåret 2016.

Även tjänsteexporten ökade, upp 3,9 procent, medan importen av tjänster gick upp med 9,3 procent. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första halvåret 2017.

Värdet av varuexporten har framförallt ökat mycket kraftigt för energi- och mineralvaror. Exporten av energivaror har värdemässigt ökat 35 procent medan den minskade volymmässigt med 3,5 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 27 procent i värde medan volymuppgången blev 2,8 procent.

Tyskland, Norge och USA fortsätter att vara Sveriges största exportmarknader. Bland enskilda länder har exporten ökat kraftigt till Japan och Ryssland (båda upp 37 procent), Kina (33 procent) och Australien (20 procent). När det gäller tjänstehandeln så förblir USA och Storbritannien viktiga handelspartners både för Sveriges export och import av tjänster.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan tog ett stort steg framåt i somras då parterna kom fram till en principöverenskommelse kring nyckelfrågorna. I rapporten ägnas ett särskilt avsnitt åt den svensk-japanska handeln.

Ta del av - Sveriges handel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 1 hå 2017 (002).pdf

Källa – Kommerskollegium

Bara en vecka kvar till Patentdagen!

Written by Tony Harkén on fredag, 15 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Right bottom - 8st

Torsdag 21 september har du chansen att ta del av ett spännande program!

Talare från bland annat Höganäs, SSAB, Spotify, Uniti Sweden, Aventure, Mycronic och Serendipity kommer att berätta om sitt patentarbete!

Ta del av IP-strategier och praktikfall. Vi får också höra en paneldebatt om immaterialrättsstrategin för Sverige. På eftermiddagen kan du välja något av spåren du är särskilt intresserad av.

Sist men inte minst, ta chansen att träffa gamla och nya kollegor i branschen. Dagen avslutas med ett mycket populärt mingel.

Se hela programmet och anmäl dig här >>

 

 

Vattensjuka USA-bilar snart hos en säljare nära dig!

Written by Tony Harkén on fredag, 15 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4, Main 7 - 3st

Nu börjar varningar utfärdas i USA av bland andra konsumentorganisationen AAA Mid Atlantic och National Insurance Crime Bureau, USA:s motsvarighet till Larmtjänst.

Det konstateras att så många som en miljon fordon kan ha skadats av orkanerna Harvey och Irma som slog till mot Texas, Louisiana och Florida nyligen.

– Många av dessa fordon kan snart hamna till försäljning i andra delar av landet och i andra länder, berättar Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

Även New Automobile Dealers Association utfärdar en uppmaning att återförsäljare ska se upp för översvämningsskadade bilar på auktion, enligt tidningen Washington Post.

SFVF varnar nu också medlemmar i föreningen som också säljer bilar att vara observanta.

– Men det är köparna som verkligen behöver vara observanta. Som köpare förlorar du inte bara pengar på att köpa en defekt bil. Att köra en bil som har korroderade bromsar, rostiga styrsystem, rostiga balkar och elektroniska system som har mängder av krypströmmar kan kosta dig livet. Även andra material än metaller, såsom plaster eller keramer, kan teoretiskt sett också korrodera. Det här kan få en negativ påverkan på vår Nollvision, säger Bo Ericsson.

De skadade fordonen förväntas, enligt AAA, börja nå marknaden i USA inom två månader, om inte tidigare. Det här är de bilar som visats i tv, de som stod på parkeringar, hos bilhandlare och i olika försänkningar på vägarna. De som stått i högvatten kan ha infekterats med insekter, reptiler och råttor och förorenats med giftiga kemikalier och till och med avloppsvatten.

Dessa bilar säljs av försäkringsbolagen i USA som reservdelar, eftersom de inte får säljas som en bil enligt amerikans lag. Dessa bilar/reservdelar köps upp av skrupelfria köpare och exporteras till Europa.

– Här torkas bilarna noggrant, skuras och försätts med fräsch lukt. Det här fenomenet har jag tyvärr varit med om flera gånger. I mitt jobb som ledamot i Allmänna reklamationsnämnden och i Försäkringsnämnden såg vi konsekvenserna av Sandy och Katarina. Denna gång befarar jag att det blir mer än dubbelt värre än Sandy och Katarina tillsammans och därför känner vi ett ansvar och vill varna för dessa bilar, säger Bo Ericsson.

SFVF lanserar under vecka 38 en extratjänst till den digitala serviceboken där en bilköpare kan köpa information om bilen är inlöst i USA.

Söktjänsten www.digitalservicebok.se avslöjar om ett fordon har varit involverat i en översvämning, stor krasch, brand eller bedrägeri med mätarställningen. Här framkommer om bilen är skrotad och såld igen på följande sätt:

Damage type: Junk And Salvage-Disposition: TO BE DETERMINED

– Bilarna kommer att dyka upp på auktioner inom kort, du behöver bara höja din hand för att lägga ett bud. Vi vill helst se att försäkringsbolagen inte säljer dessa bilar. De borde skrotas omedelbart och inte säljas vidare, säger Bo Ericsson.

120 förarlösa lastfordon i skytteltrafik på E6

Written by Tony Harkén on onsdag, 13 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3, Right bottom - 8st

Om drygt två år kommer 120 så kallade T-Poddar, förarlösa elektriska lastfordon, att köra fram och tillbaka mellan Göteborg och Helsingborg.

– Vi har just tecknat ett avtal med en storkund inom dagligvaruhandeln, säger Robert Falck, VD på Einride som driftar systemet.

Att framtidens transportlösningar rycker allt närmare visas synliga bevis på under Logistik & Transport på Svenska Mässan 7–8 november.

Företaget Einride bildades för bara ett år sedan men håller redan på att rita om kartan rejält. Med sin T-Pod, ett fjärrstyrt lastfordon – förarlöst och eldrivet – öppnar man för effektivare, lönsammare och miljövänligare transporter. VD:n Robert Falck, med en bakgrund på Volvo, ser enorma möjligheter.

– Kan man räkna bort föraren ökar kapaciteten enormt. Samtidigt som säkerheten ökar, vi vill skapa ett transportsystem där vi får ner antalet olyckor med tunga lastbilar.

Redan i november i år börjar Einride drifta sin första installation. Det handlar om tre T-Poddar som ska användas internt, på ett företagsområde. Inom kort inlämnar Einride en ansökan till Transportstyrelsen om tillstånd att få köra på allmän väg, som väntas bli möjligt under våren 2018.
– Vår målsättning är att under 2020 ha 200 poddar i trafik på sträckan Göteborg–Helsingborg, berättar Robert.

– Redan nu har vi täckning för 120 poddar, via ett avtal vi nyligen tecknade med ett av de största företagen inom dagligvaruhandeln.

Han framhåller vinsterna för miljön:
– Bara på den här sträckan sparar vi in koldioxidutsläpp motsvarande 400 000 enkelresor med personbil under ett år.

T-Pod-systemet har blivit internationellt uppmärksammat.
– Vi har fått globalt erkännande för vårt koncept. Det har skrivits runt 1 800 artiklar, bl a en helsida i Washington Post, och vi har nominerats till Edison Awards i USA, säger Robert.

På Logistik & Transport berättar Robert Falck mer om transportlösningen. Självklart kommer också en T-Pod att visas upp.
– Vi hoppas hitta rätt målgrupp på mässan. Ambitionen är förstås att fler ska bli intresserade av vårt koncept, säger han.

Logistik & Transport arrangeras 7-8 november 2017.

> LÄS MER OM LOGISTIK & TRANSPORT

Succé för delning av bilar i Europa – nära en miljon européer väljer DriveNow

Written by Tony Harkén on tisdag, 12 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 5 - 3st

Bildelningsföretaget DriveNow expanderar till ytterligare en marknad i Europa, Portugal.

Nu kan svenskar dela bil i tretton storstäder i Europa: Stockholm, Berlin, Bryssel, Düsseldorf, Hamburg, Helsingfors, Köln, Köpenhamn, Lissabon, London, Milano, München och Wien.

BMW och Sixts bildelningstjänst DriveNow växer och går in i Portugals huvudstad Lissabon, som blir den trettonde DriveNow-staden i Europa. I dagsläget körs över 5900 DriveNow-bilar på Europas gator och statistik visar att varje bildelad bil ersätter upp till sex bilar på gatan. En av tio användare, det vill säga nära 100 000 européer, har redan valt att sälja bilen och börjat bildela med DriveNow - något som både bidrar till minskat trafiktryck och mindre utsläpp i Europas storstäder.

I Lissabon finns över 200 BMW- och MINI-bilar tillgängliga att ta direkt på gatan eller på flygplatsen: 3- och 5-dörrars MINI Cooper, MINI Clubman, BMW 1-serien och elbilen BMW i3. Verksamhetsområdet i Lissabon utgör 48 kvadratkilometer.

- Bildelningen öppnar upp för nya sätt att resa, att bildela med DriveNow kostar bara när du använder bilen och medlemskapet gäller i hela Europa. Allt ingår i minutpriset - parkering, försäkring och bensin. Du plockar enkelt bilen direkt där du är eller vid flygplatsen och lämnar den på gatan vid hotellet, säger Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow Sverige.

Ta del av - https://www.drive-now.com/se/sv/stockholm

Regeringen backar: Skrotar det kritiserade 3:12-förslaget

Written by Tony Harkén on måndag, 11 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Right bottom - 8st

Regeringen drar nu tillbaka den föreslagna skattehöjningen för småföretagare, kring de så kallade 3:12-reglerna.

Även höjningen av skiktgränsen för statlig marginalskatt skrotas. Beskedet innebär att det även under 2018 blir 20 procents skatt på utdelning.

På en presskonferens i lördags, 26 augusti, meddelade finansminister Magdalena Andersson att den kritiserade förändringen i 3:12-reglerna skrotas. Ett efterlängtat besked bland flertalet av landets småföretagare och av näringslivet.

Läs mer på -https://makeit.seb.se/expertartikel/regeringen-backar-312-forslaget/

Regeringen driver huvudkontor ur landet

Written by Tony Harkén on torsdag, 07 september 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 5 - 3st

Nu kom beskedet att Nordea lämnar Stockholm och Sverige för Helsingfors. Flytten riskerar att förändra om svensk banksektor i grunden.

Lotta Edholm (L) varnar för konsekvenserna för Stockholms arbetsmarknad och företagsklimat:

- Jag konstaterar att osäkerheten kring hur stora nya skatter som staten ska lägga på finanssektorn tyvärr gör att stora företag lämnar Sverige och Stockholm, precis i ett läge efter Brexit när vi skulle kunna bli ett nytt europeiskt finanscentrum. Detta gör också att andra huvudkontor som har funderat på att etablera sig i Stockholm riskerar att dra öronen åt sig. Vi har inte råd att köra ut företag ur Sverige och Stockholm som regeringen gör, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Både finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och regeringen har tidigare hållit med oss om att en större finansbransch i Stockholm skulle vara bra för staden, för arbetsmarknaden och ekonomin. Nu kommer det svart på vitt; regeringens politik drar istället undan mattan för företagen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Ökat informationsutbyte ska motverka skatteflykt

Written by Cecilia Helland on torsdag, 24 augusti 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Right bottom - 8st

Snart blir det lättare för Skatteverket att få loss nödvändig information för att identifiera skattesmitare.

Inom kort automatiseras informationsinsamlingen tack vare ett samarbete mellan en rad länder.

Ta del av - www.realtid.se/okat-informationsutbyte-ska-motverka-skatteflykt

Läget i ekonomin – juli

Written by Cecilia Helland on torsdag, 10 augusti 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 5 - 3st

Högkonjunkturen håller i sig vilket visar sig i att det inte längre finns några svaga indikatorer i månadens utgåva av Läget i ekonomin.

Tillväxten för andra kvartalet blev dessutom hög, 1,7 procent, och även i omvärlden syns tecken på att hjulen snurrar fort.

Läs mer

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Written by Cecilia Helland on måndag, 10 juli 2017. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Right bottom - 8st

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd arbetskraft också ska betala skatt här. Förslagen har tagits fram av Skatteverket.

- Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schyst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Läs mer

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time