.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

DAGS FÖR NORDISKA SMB-ALLIANSER?

Skrivet av Ib Sønnerstad fredag, 27 januari 2012.

DAGS FÖR NORDISKA SMB-ALLIANSER?

I mitt nuvarande jobb har jag daglig kontakt med företag i de nordiska länderna. Alla dessa bolag som närmar sig Nopef har en långsiktig ambition att försöka ta sin plats i globaliseringen. När man från Norden tar steget ut i världen, märker man ändå snart hur oerhört liten man är med alla mått mätt.

Att göra rätt från början och kunna växa tillräckligt snabbt, blir därför ofta en förutsättning för finansiell uthållighet och framgång. Men också omvänt: det krävs finansiell uthållighet för att klara en etablering och växa tillräckligt fort. Framgångsekvationen är likt ett smalt sund som man måste navigera igenom, men det går ofta riktigt bra.

Ett sätt att bli större och växa lite fortare, är att gör det tillsammans med ett annat bolag, t.ex. genom förvärv, fusion eller ett joint venture. Sådana lösningar är alltid utmanande, i synnerhet när den andra parten är utländsk. Vilken strategi som är rätt, är beroende av en mängd olika delfaktorer. Förvånansvärt ofta fattar man sådana beslut endast på basis av företagsekonomiska kriterier, och glömmer att beakta också andra viktiga faktorer. Det är svårt att vinna förståelse eller argumentera för intuition eller kulturella lagbundenheter, eftersom de inte är konkret mätbara. Ändå är historien späckad med exempel på hur man kan misslyckas trots att kalkyler och undersökningar talat för en framgång.

Men framgångar och misslyckanden har skrämmande ofta sitt ursprung i skral kommunikation med och förståelse för andra mänskor och deras sätt att se på världen. Svaga affärsupplägg och kalkylmissar brukar korrigeras under själva processen. Men även de finaste strategierna kan misslyckas p.g.a. att man inte bemödat sig att läsa på tillräckligt. Ett exempel på detta är nödvändigheten av att i vissa kulturer tidigt skapa solida personliga kontakter och nätverk som en basal förutsättning för bolagets lokala framgång.

I och med en allians blandas den egna företagskulturen med en annan kultur och då ändras det mesta även i det egna bolaget. Att få alla att ro den nya båten i samma riktning, kräver nu ett annorlunda ledarskap och även en god portion tur. Emotionell intelligens, ödmjukhet, flexibilitet och världsvana är behövliga verktyg i backen. Vid valet av eventuell bolagspartner, borde vi inte låta oss övertygas av snygga kalkylmässiga scenarier och pråliga presentationer. De gäller att objektivt identifiera de företagskritiska framgångsfaktorer som krävs för just ditt bolag och ditt affärsupplägg

Ofta får man genomföra ett antal bolagsgenomlysningar, begrunda de företagsekonomiska kalkylerna och även stresspröva dessa med ett antal what if -scenarier samt övervägt om den lokala partnerns och affärskulturen är förenlig med den egna. Inte helt sällan kommer bolagen fram till att ekvationen, trots allt, inte håller. Efter en lång process kommer man ibland till insikten att den lämpligaste partnern faktiskt kan finnas inom en radie på bara 100 mil kring Stockholm, d.v.s. i ett annat nordiskt land. Då kan det hända att man tillsammans uppnår storlek, synergier och strategiskt komparativa fördelar och som gör bolaget tillräckligt starkt och unikt för att klara sig på den internationella marknaden.

Det finns också en framtid bortom finanskriser att fokusera på och det vore oerhört viktigt att vi på allvar börjar tänka i nordiska synergitermer genom att skapa gränsöverskridande SMB-allianser. Vi har t.ex. inom de gröna tillväxtbranscherna ett brett och varandra kompletterande kunnande. Nordborna delar en oerhört värdefull, gemensam värdegrund som gör oss långt mer lika än olika varandra. Ute i världen uppfattas vi oftast som Scandinavia – ett homogent område med liknande flaggor. Med en breddad nordisk ägar- och kunskapsbas kan vi bara stå starkare konkurrensen med de stora aktörerna ute i världen.

 

 

Om Krönikören

Ib Sønnerstad

VD - Nopef Nordiska projektexportfonden

Tidigare Krönikor

su

  • AKTUELLT

    Jobba på Malta

    Det har varit en del prat om Malta och det här med spelbolagen som har sina kontor där nere och gör reklam i svensk TV. Det har skrivits i både Aftonbladet och i Expressen och på många andra håll också om vilken fars det är, det här med spelbolagen. Läs mer...