.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Stopp för finansiering av norsk genusforskning

Stopp för finansiering av norsk genusforskning

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 19 juli 2012.

Det norska forskningsrådet har efter 17 år beslutat att lägga ned genusforskningen.

Forening for kjønnsforsknings med 200 genusforskare har gjort sitt bästa för att rädda kvar verksamheten utan framgång.

2008 tilldelades genusforskningen 56 norska miljoner kronor under de fyra nästkommande åren, något som nu alltså inte förnyas 2012 då resultatet av forskningen är obefintligt.

I Sverige har nyligen 67 miljoner kronor tilldelats genusforskningen.

Fakta

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.

Publicerat av

Tony Harkén

norge

Klockan i Norge

NO - Time