.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Democracy Index 2017

on söndag, 04 februari 2018. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 1, Right bottom - 8st

The latest edition of The Economist Intelligence Unit's Democracy Index records the worst decline in global democracy in years.

Not a single region recorded an improvement in its average score since 2016, as countries grapple with increasingly divided electorates.

Freedom of expression in particular is facing new challenges from both state and non-state actors, and is a special focus of this year's report.

Read more at - www.eiu.com/topic/democracy-index

$53 Billion Fund in Norway Offers ‘Scared of Everything’ Model

Written by Tony Harkén on onsdag, 11 januari 2017. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Left 1, Left 2 - 3st

The biggest Norwegian pension fund always fears the worst outcome. And it’s a strategy that’s paying off.

With interest rates still close to historic lows and a series of global political shocks upending many investment strategies, Norway’s biggest life insurer, Kommunal Landspensjonskasse, says its approach is to be “scared of everything.”

Read more at - www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-09/-53-billion-fund-in-norway-offers-scared-of-everything-model

Efter två års uppehåll återupptar Norge handelsförhandlingar med Ryssland

Written by Tony Harkén on tisdag, 29 november 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 3, Main 5 - 3st

Ekonomiskt samarbete och handel står på agendan när Norge och Ryssland håller bilaterala möten på ministernivå denna vecka.

Medverkar gör det norska ministeriet handel, industri och fiske, som för första gången sedan 2014 träffar ryska kollegor då Norge deltar i de internationella sanktionerna mot Ryssland.

Källa - Reuters

Deloitte om Europas storbolag: Ryssland och Norge tror på tillväxt genom ökande oljepriser

Written by Tony Harkén on torsdag, 24 november 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 1, Right bottom - 8st

Norska och ryska storföretag uppvisar starkt ökad optimism om ekonomisk tillväxt tack vare ny tillförsikt om ökande oljepriser sedan i våras.

Svenska bolag är fortsatt de mest positiva i Europa och Sverige är också ett av länderna med starkast tillväxtprognos på 3,3 procent under 2016. Det framgår i rapporten European CFO Survey från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Deloitte och SEB presenterade i oktober den svenska rapporten Deloitte/ SEB CFO Survey. Syftet med rapporten är att två gånger om året presentera ett aktuellt stämningsläge bland de svenska storbolagens finanschefer kring ekonomiska och finansiella trender. Då i oktober visade undersökningen en fortsatt ökande osäkerhet. Men tidigare passivitet att genomföra förändringar började trots allt ersättas av en något ökad aktivitet. Deloittes European CFO Survey är en utökad undersökning inom Europa.

Vid sidan om den ökade optimismen i Norge och Ryssland noteras att finanschefer i de tyska bolagen är något mer positiva än i våras, till skillnad från sina kollegor i Storbritannien som en följd av resultatet av Brexit-omröstningen i juni. Även fransmännen intar en mer skeptisk hållning till utsikterna för sina verksamheter än tidigare.

– Generellt ser vi en fortsatt hög osäkerhet kring framtiden inom hela EU. Så många som tre av fyra CFO:er har en defensiv strategi högst upp på listan över prioriteringar det kommande året. Men tittar man framåt 2018 tycks man notera bättre förutsättningar för tillväxt och marginaler än i våras, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

– Företagen har varit med om ett antal stora omvärldshändelser de senaste åren. Bolagen har tagit till sig att det onormala blivit det normala och utveckling av affärsverksamheten trots allt måste fortgå – det räcker inte att sitta still och vänta på att händelser i omvärlden skall ge draghjälp.

Deloitte European CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland europeiska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Rapporten kompletterar den tidigare publicerade rapporten Deloitte/ SEB CFO Survey som belyser ekonomiska och finansiella trender hos de svenska storbolagen. Bägge rapporterna publiceras två gånger per år och finns i fullständiga versioner på www.deloitte.se. European CFO Survey bifogas.

Skanska investerar NOK 630M i nytt kontorsprojekt i Oslo

Written by Tony Harkén on tisdag, 22 november 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 2, Main 7 - 3st

Skanska investerar NOK 630M, cirka 630 miljoner kronor, i ett nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge, med en total uthyrningsbar yta om 24 000 kvadratmeter.

Byggkontraktet är värt NOK 440M, cirka 440 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det fjärde kvartalet 2016.

Kontorshuset Workplace Oo ligger i området Storo/Nydalen nära Ring 3 och knappt tre kilometer från centrala Oslo. Området är lätt att nå både med kollektivtrafik och bil. I området blandas industrihistoria med modern stadsmiljö, där boenden, arbetsplatser och fritidsaktiviteter samtidigt är närvarande, vilket skapar en ny typ av urban miljö.

Workplace Oo är utformat för att möta kraven från miljöcertifieringen BREEAM NOR Excellent. Skanskas patenterade kylningssystem Deep Green Cooling kommer att användas i kontorsbyggnaden.

Byggnationen av Workplace Oo kommer att påbörjas omedelbart och byggnaden kommer att färdigställas under hösten 2018.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har ytterligare ett pågående kontorsprojekt i Oslo. Sundtkvartalet, som omfattar 30 000 kvadratmeter och färdigställs i december 2016 i ett joint venture med Entra, kommer bland annat att utgöra Skanska Norges nya huvudkontor.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och hyresbostäder. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och hyresbostäder i Köpenhamn.

Inyett påbörjar internationell expansion – öppnar kontor i Oslo

Written by Tony Harkén on fredag, 18 november 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 4, Main 7 - 3st

Närmare 7 av 10 kommuner i Sverige använder varje dag Inyett för att säkerställa att de gör trygga affärer och för att skydda skattemedel.

Nu tar det Helsingborgsgrundande företaget sitt första steg i sin internationella expansion och öppnar kontor i centrala Oslo. Redan nu har flera norska kunder tecknat avtal där PEAB Norge är bland de första som kommer använda sig av Inyetts automatiserade lösning för att motverka ekonomiska bedrägerier.

Inyett är det enda bolaget i Sverige och numera Norge som arbetar med automatiserad ekonomisk kontroll av kunder, leverantörer och betalningar. Just behovet av automatiserade tjänster efterfrågas allt mer och fakturasvindel är mycket utbrett i Norge. 7 av 10 offentliga verksamheter uppgav till exempel att de mottagit bluffakturor år 2015, enligt NHO, Näringslivets huvudorganisation i Norge.

- Det känns otroligt spännande att expandera vår verksamhet till ett annat land och detta är givetvis en stor milstolpe för oss. Marknaden i Norge är värd cirka 180 miljoner norska kronor och vi förväntas omsätta 9 miljoner norska kronor inom ett år i Norge, säger Jone Sølvik, VD & Partner på Inyett.

Kontoret kommer finnas på Aker Brygge, Filipstadsbrygge, i centrala Oslo och öppnas den 1 november. Initialt består personalstyrkan av två säljare som väntas utökas de kommande månaderna.

- Detta är början på den stora resan som Inyett har framför sig och vi planerna redan nu för framtida expansioner till fler länder. Behovet av att kontrollera betalningar och leverantörer växer ständigt och liknande mönster som i Sverige, där fler företag och offentliga verksamheter utsätts för någon typ av bedrägeri, syns överallt, säger Jone Sølvik, VD & Partner på Inyett.

Skanska bygger hotell och utvecklar bostäder i Oslo

Written by Tony Harkén on måndag, 29 augusti 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 2, Right bottom - 8st

Skanska har tecknat avtal med HAV Eiendom om att bygga ett hotell och butikslokaler samt att utveckla bostäder i Bjørvika, ett av Oslos mest attraktiva områden.

Skanska Fastighetsutvecklings investering uppgår till NOK 205M, cirka 200 miljoner kronor. Byggkontraktet uppgår till NOK 495M, cirka 490 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.

De två huskropparna som ska uppföras rymmer garage, källare och teknikrum under mark samt två våningsplan över mark med kommersiella lokaler. De sju översta våningarna kommer att rymma 253 hotellrum i den ena byggnaden och 54 lägenheter i den andra.

HAV Eiendom utvecklar hotellet och butiksytorna medan Skanska Fastighetsutveckling utvecklar bostäderna. Skanska Norge är totalentreprenör för hela projektet, som har en totala bruttoarea (BTA) om 26 300 kvadratmeter.

Skanskas investering avser kostnaden för mark, utöver kostnaderna för lägenheternas andel av garage, källare och utrymmen på de två första våningsplanen ovan mark.

Projektet har ambitiösa miljömål. De kommersiella ytorna av byggnaden har ambitionen att uppnå certifieringen BREEAM-NOR Very Good.

Byggnationen startar i november 2016 och planeras vara slutförd i juni 2019.

Life's better in Norway!

Written by Tony Harkén on torsdag, 18 augusti 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Left 1, Left 2 - 3st

Map of Europe reveals the countries with the highest levels of well-being (with Britain beating France and Spain).

Norway tops the Europe list based on 44 different 'well-being' indicators

Macedonia scored the lowest on the scale, along with Bosnia and Albania

For global comparison, the USA, Japan and Brazil scored below the UK

Read more at - www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3742979/Life-s-better-Norway-Map-Europe-reveals-countries-highest-levels-Britain-beating-France-Spain.html?ito=social-twitter_mailonline

Skanska bygger en ny gymnasieskola i Skien, Norge

Written by Tony Harkén on måndag, 11 juli 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 3, Main 5 - 3st

Skanska har tecknat avtal med Telemarks landsting om att bygga en ny gymnasieskola i Skien, Norge. Kontraktet är värt NOK 460M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det tredje kvartalet 2016.

Användarvänlighet har stått i fokus genom hela utvecklingsprocessen och alla parter har varit angelägna att se till att elever och lärare får en skola där förhållandena bidrar till en god inlärningsmiljö. Telemark har ambitiösa miljömål och skolan ska byggas enligt passivhusstandard, vilket innebär en betydligt lägre energiförbrukning än rådande krav.

Byggstart sker i augusti och skolan kommer att vara färdigställd under hösten 2018.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Siemens levererar vindkraftverk till landbaserad vindkraftpark i Norge

Written by Tony Harkén on tisdag, 05 juli 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 1, Main 5 - 3st

Siemens har fått i uppdrag att leverera 50 vindkraftverk till en av de största vindkraftsparkerna i Norge. I uppdraget ingår även installation och driftsättning.

Den förnybara energin som produceras kommer att användas av Google i deras datacenter runt om i Europa.

Projektutvecklare är Zephyr AS och Norsk Vind Energi AS, och finansiär är Blackrock. Vindkraftverken, som vardera har en kapacitet på 3.2 MW och en rotordiameter på 113 meter, kommer att uppföras i Rogaland, söder om Stavanger. Vindkraftsanläggningen Tellenes kommer att producera ren energi motsvarande årskonsumtionen hos 30 000 norska hushåll. Google kommer enligt avtalet använda den förnybara energin som produceras i sina datacenter runtom i Europa.

Siemens kommer även att ansvara för drift och service enligt ett långsiktigt avtal.

"Tech-företag som Google täcker allt mer av sina ökande energibehov med ren vindkraft”, säger Thomas Richterich, vd för landbaserad vindkraft på Siemens division Wind Power and Renewables. ”Vi är stolta över att vara delaktiga i den här utvecklingen genom vår direkt-drivna teknik. Tellenes kommer att vara ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten i Norge.”

Siemens kommer att leverera sitt direkt-drivna vindkraftverk SWT-3.2-113 till Tellenes. Konstruktion kommer att börja i juli 2016, och projektet är planerat att vara i full drift i slutet av 2017.

Vindkraftsprojektet kommer att försörja Googles europeiska datacenter med förnybar energi under 12 år. Detta gränsöverskridande projekt är möjligt tack vare Europas alltmer integrerande elmarknad. Speciellt den skandinaviska elbörsen Nord Pool tillåter Google köpa förnybar energi med norska ursprungscertifikat – och förbruka motsvarande mängd energi någon annanstans i Europa.

Norwegian model: realities for country Brexiters want to follow

Written by Tony Harkén on torsdag, 16 juni 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Left 1, Left 2 - 3st

Some in Norway are unsure why the UK would opt to join it in Europe’s in and out club, though others think it might help Oslo stand up to the EU.

Through the night of 23 June, Norwegians celebrate Sankthansaften, a magical midsummer festival in which giant fires burn and partying continues into the early hours. Tradition has it that the weather that night sets the pattern for the next six months.

Read more at - www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/norwegian-model-realities-brexit-norway-uk-eu

Rekordmånga svenskar åker på semester i Norge

Written by Cecilia Helland on torsdag, 24 mars 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 1, Right bottom - 8st

Svenskarnas intresse för Norgesemester är rekordstort. Fler och fler svenskar vill spendera sin semester i Norge och antalet svenska turister fortsätter att öka.

Under 2015 steg siffran ytterligare till nästan 1,1 miljon övernattande svenska turister.

Trenden fortsätter och svenskarnas intresse för att spendera sin semester i Norge ökar för varje år. År 2015 tillbringade svenskar 1 096 202 kommersiella övernattningar i Norge. Det är en ökning med hela fem procent från 2014. De regioner som ökade mest i besök från svenskar är Tröndelag, Östlandet och Nordnorge.

– Antalet svenskar som besöker Norge har ökat stadigt de senaste åren. Anledningarna till det är många och jag tror det bland annat beror på att intresset för en aktiv semester växer och inom det har Norge väldigt mycket att erbjuda, säger Robert Nygårdhs, marknadschef på Visitnorway.

Samtidigt har norska TV-program synts alltmer flitigt i svensk TV och troligtvis öppnat upp mångas ögon för grannlandets upplevelser och natur.

– Vi har de senaste åren haft ett fokus på att lyfta fram mångfalden av aktiviteter i Norge och att man på andra sidan gränsen hittar aktiviteter som du annars måste resa till andra sidan jorden för att uppleva.Vi ser också att intresset för den norska kulturen och maten ökar och att det blir en allt viktigare del av Norge-semestern.

Norska hytter och vinterturism populärast

Den övernattningsform som växer mest bland svenskar är boende i norska hytter, med en ökning på hela 23 procent under 2015. Norskt stugboende kommer i flera olika prisklasser, från enkelt till lyx, och finns över hela landet.– Det beror nog på en kombination av svenskarnas intresse för att bo bekvämt och möjligheterna till att bo i unika hytter oavsett om det är i fjällen, vid kusten eller i en sk

Rorbu (fiskestuga) vid vattnet. Norge erbjuder en stor mängd hytter som ligger attraktivt, naturskönt och nära aktiviteter.

Statistiken visar också att svenskarnas intresse för vinterturism i Norge ökar. 2015 växte antalet svenska övernattningar i december med åtta procent från föregående år. Turister från Danmark och Storbritannien ökade också i december och allra störst ökning utgjordes av turister från USA, södra Europa och Asien.


Tog andelar av internationell turism

Inte bara svenskar vill semestra i Norge och landet utmärker sig även i ett internationellt perspektiv. Antalet resande till Norge ökade mer än det som var genomsnittet för både Europa och resten av världen. Det innebär att Norge tog andelar av internationell turism 2015. Antalet besökare på hotell i Norge ökade med 12 procent, medan ökningen världen över bara var fyra procent. – Ökningen är ett resultat av de senaste årens målinriktade marknadsföring och den låga växelkursen, förklarar Nygårdhs.

Norge vill kunna avvisa asylsökande till Sverige

Written by Cecilia Helland on torsdag, 03 mars 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 1, Right bottom - 8st

Norges regering vill införa en nödparagraf som innebär att norsk polis i vissa fall kan få rätt att direkt avvisa asylsökande vid svensk-norska gränsen.

Ta del av - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6381425

Norway seeks to diversify its economy as oil earnings plunge

Written by Tony Harkén on torsdag, 11 februari 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Left 1, Left 2 - 3st

Looking out across the Oslo fjord, with its islands and sandy beaches, it is easy to forget that the Norwegian economy is in difficulty.

As oil prices have collapsed, it's become clear that Norway has caught what used to be called the Dutch disease - an overreliance on one industry, in this case the oil and gas sector.

Read more at - www.bbc.com/news/business-35318236

Export av norsk sjömat mer än fördubblad på 10 år

Written by Cecilia Helland on fredag, 08 januari 2016. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 1, Main 5 - 3st

Under 2015 exporterade Norge sjömat för 74,5 miljarder NOK till 143 länder. Det innebär en ökning med 8 procent, 5,8 miljarder NOK, jämfört med rekordåret 2014.

Sverige är den sjätte viktigaste marknaden för norsk export av sjömat.

– Under ett år med handelsblockader på flera marknader och importstopp i Ryssland, blev resultatet bättre än förväntat. En svag norsk krona i kombination med god efterfrågan på särskilt färskvaror bidrog till nytt exportrekord för norsk sjömat, säger Terje E. Martinussen, administrativ direktör på Norges sjömatråd.

Sjömatexporten till EU når för första gången 50 miljarder NOK, en tillväxt på 17% under 2015. EU tar emot 67% av den totala exporten av norsk sjömat och är den i särklass viktigaste marknaden för den norska fiskeindustrin.

Ett annat viktigt signum för den norska fisk- och skaldjursexporten är att över 60 procent är färskvaror, samtidigt som denna andel ökar.

– Tillväxten i EU och USA under de senaste åren visar också vikten av att myndigheter och industrin samarbetar väl för att åstadkomma en god marknadstillgång. Bra handelsavtal är avgörande för att uppnå tillväxt på nya marknader i framtiden, säger Martinussen.

Sverige en viktig marknad – norsk lax dominerar
Sverige är den sjätte viktigaste marknaden för norsk export av sjömat efter Polen, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Totalt exporterades sjömat till Sverige till ett värde av 3,5 miljarder NOK under 2015 – en ökning på 13% i värde och 3% i volym.

De populäraste arterna för hemmakonsumtion i Sverige är lax, torsk, sill och räkor som tillsammans står för över 50% av hushållens köp. Norsk sjömat har en stor marknadsandel för dessa, för lax är siffran 98%.

Sverige var den sjunde viktigaste marknaden för norsk laxexport under 2015 då 44 500 ton exporterades till ett värde av 2,5 miljarder NOK – en ökning i värde med 14% och 11% i volym jämfört med föregående år.

Synar man de senaste fem åren har laxexporten till Sverige ökat med 31% i volym och 77% i värde.

Färsk hel lax är den största exportprodukten och visar inte bara att lax är populärt hos konsumenter, utan även betydelsen norsk lax har för den svenska matindustrin. Den största delen av den färska hela laxen filéas i Sverige och säljs antingen som filéer till konsument eller gravas eller röks.

Lax är den mest populära fisksorten hos svenska konsumenter, både i hemmet och på restaurang. Konsumtionen av sjömat per capita i Sverige står stadigt sett över året, men med en tillväxt bland yngre konsumenter där det är just lax som bidrar till denna.

Exporten av färsk torsk till Sverige har haft en god utveckling de senaste fem åren med en ökning på 24% i volym och 44% i värde. Lägre kvoter under 2015 gav en nedgång i volymen, men en fortsatt tillväxt i värde. Sett i ett femårsperspektiv har dessvärre exporten av fryst torsk inte haft en lika positiv utveckling, men siffrorna för 2015 visar på en volymökning med 10% och en värdeökning på 27%.

Globala rekordsiffror för lax och torsk
Norge exporterade lax och örret för 50 miljarder NOK under 2015. Detta är ett rekordstort exportvärde, en ökning med drygt 8% eller 3,9 miljarder NOK.

Norge exporterade torsk för ett värde av 13 miljarder 2015. Det är också rekord, med en ökning med 8 procent eller knappt 1 miljard NOK. I linje med minskade kvoter minskade exportvolymen för torsk med 13 procent.

Norge exporterade klippfisk (saltad och torkad torsk) för 4 miljarder NOK och färska torskprodukter för 2,8 miljarder år 2015.

– Norge har aldrig tidigare exporterat så höga nivåer av klippfisk och färska torskprodukter som under 2015. Ökat fokus på kvalitet, riktade marknadsföringsinsatser och en gynnsam växelkurs har lett till hög efterfrågan på dessa produkter, säger Martinussen.

Lägre kvoter för makrill och sill
Minskade kvoter ledde till en nedgång i försäljningen av både makrill och sill. Makrillexporten landande på 3,8 miljarder NOK år 2015, vilket är en minskning med 306 miljoner NOK, eller 7%, jämfört med 2014. Sillexporten uppgick till 2,4 miljarder NOK år 2015, en minskning med 12% eller 327 miljoner NOK.

Exporten av skaldjur ökar kraftigt
Norge exporterade räkor och skaldjur för 1,5 miljarder NOK under 2015. Det är en ökning med 52% jämfört med 2014. Den starka tillväxten beror främst på ökad export av räkor, snökrabba och kungskrabba.

Våra viktigaste exportmarknader
År 2015 exporterade Norge sjömat till 143 länder. Av dessa är Polen den största enskilda marknaden, som stod för 6,9 miljarder NOK under 2015. Polen är en allt viktigare konsumentmarknad, men en betydande del av exporten till Polen går till bearbetning och vidare distribution till den europeiska marknaden.

Danmark är nu den näst största marknaden för norsk fisk och skaldjur, och är likt Polen en viktig marknad för vidare bearbetning och transport. Norska exporten till Danmark låg på 6,4 miljarder NOK under 2015, vilket är en ökning med 1,4 miljarder eller 27% jämfört med föregående år. Detta gör också Danmark till vår största tillväxtmarknad under 2015.

Svenskar ska ta med pass till Norge

Written by Cecilia Helland on onsdag, 25 november 2015. Posted in Norge, Artiklar om Norge, Main 3, Right bottom - 8st

Från och med i morgon kommer Norge att införa skärpta gränskontroller.

Svenskar som reser till Norge måste då räkna med att det tar längre tid att passera gränsen, och kan även bli stoppade.

Ta del av - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6310995

norge

Klockan i Norge

NO - Time