.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Svenska företag utvecklar förnyelsebar energi i Afrika

Svenska företag utvecklar förnyelsebar energi i Afrika

Publicerat av Tony Harkén måndag, 30 maj 2016.

Flera svenska företag som utvecklar förnyelsebar energi i Kenya och Zambia får stöd genom miljötekniksatsningen DemoMiljö.

Två av tre afrikaner söder om Sahara saknar tillgång till el. Tillgång till elektricitet är en nyckel till tillväxt i såväl industri som tjänstesektor. För företag som kan bidra med förnyelsebar energi finns en stor och expansiv marknad i Afrika.

Ta del av - www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/nyheterochpress/nyhetsrum.4.a22ca114f3406700368ea7.html#/news/svenska-foeretag-utvecklar-foernyelsebar-energi-i-afrika-165358

Publicerat av

Tony Harkén

nordafrika

Klockan i Tunisien, Nordafrika

TN - Time