.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
STING Go Africa utser 6 svenska bolag som satsar på Afrika

STING Go Africa utser 6 svenska bolag som satsar på Afrika

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 20 december 2016.

Sex av världens tio snabbast växande ekonomier finns i Afrika söder om Sahara.

Sex svenska bolag, med bland annat effektiva logistik-, smart city-, vattenrenings-, bostads- och energilösningar, har nu blivit utvalda av STINGs Go Africa-program för att få kunskap, kontakter, verktyg och stöd för på bästa sätt utnyttja möjligheterna som utvecklingen och den otroliga techboomen i Afrika för med sig.

Befolkningen i Afrika beräknas dubblas till 2,4 miljarder år 2050, och tillgången till smartphones och mobilt bredband exploderar över kontinenten. Nu ska internationaliseringsprogrammet STING Go Africa skapa förutsättningar för de utsedda bolagen – AsaDuro, Epishine, Greenwater, iFoodbag, Red Flash och ReStock – att snabbare lyckas med sina etableringar och affärer på utvalda afrikanska marknader.

– Både möjligheterna och utmaningarna är stora i Afrika. Med Go Africa vill vi få fler svenska innovativa småföretag att våga satsa i Afrika och ge dem verktygen att framgångsrikt etablera sig och lyckas med sina första projekt och affärer, säger Karin Ruiz, programledare för Go Africa och coach på STING.

Bolagen kommer att få tillgång till STINGs och programmets partners nätverk och få introduktioner till lokala kontakter på marknaderna, och möjlighet till soft landing på utvalda tech-hubbar i projektets fokusmarknader Kenya, Tanzania, Nigeria och Rwanda. Teamen kommer också att delta i individuella coachningsmöten varje månad för att diskutera utmaningar, framsteg, go to market-strategier och andra frågor, och få tillgång till särskilda experter för ännu mer specialiserad feedback. Det kommer också att hållas workshoppar där alla bolagen deltar för att tillsammans lösa problem som de har stött på.

Go Africa-programmet organiseras och leds av STING i samarbete med Inclusive Business Sweden, Swecare, SP och Swedish ICT, med finansiering från Tillväxtverket.

Läs mer om STING Go Africa

Här är de utvalda bolagen:

AsaDuru möjliggör för afrikanska fastighetsutvecklare att skapa helt självförsörjande hem via ett integrerat och modulärt system av ”rammed earth”-konstruktion, regnvattenuppsamling, avfallshantering och solenergi. I början av 2017 siktar AsaDuru på att etablera sig i Sydafrika för att skapa ett showcase i form av ett bostadsområde.

Epishine är en avknoppning från Linköpings och Chalmers universitet kring organiska solceller. Denna nya typ av solceller tillverkas, till skillnad från traditionella kiselsolceller, på en plastfilm i en enkel tryckprocess och består endast av organiska material. Då material och tillverkning är kostnadseffektiva möjliggör detta en storskalig produktion vilket öppnar nya möjligheter till lokal elförsörjning i utvecklingsländer.

Greenwater erbjuder tillgång till rent dricksvatten och håller för närvarande på att sätta upp ett pilotprojekt på landsbygden i Rwanda, i samarbete med WASAC Ltd och universitetet. 2017 kommer Greenwater att erbjuder sina hållbara lösningar till företag och organisationer i östra Afrika samt identifiera partners för att upprätta en monteringsfabrik i Rwanda för att möta behovet på den framväxande marknaden i Östafrikanska regionen.

ifoodbag är en unik och innovativ kasse tillverkad av ett smart kompositmaterial av papper som håller kyla. Deras första tillämpning i Afrika är för lokala fiskare utmed kustremsan i Kenya, Tanzania och i områdena runt Victoriasjön, där tekniken kan möjliggöra skalbarhet och generera nya arbetstillfällen och inkomster. Att implementera ifoodbag för kyld logistik är kostnadseffektivt, hållbart och minskar svinn, vilket är banbrytande för alla mindre företagare inom denna sektor.

Red Flash levererar IT-baserade Smart City-tjänster i utvecklingsmarknader. De adresserar problem uppkomna genom snabb urbanisering. Initialt hjälper de kommuner att samla in skatter och avgifter från gatuförsäljare och från bilister med hjälp av Mobile Money. Genom att införa Smart City-tjänster och digitalisera viktiga verksamheter bidrar Red Flash till ökat välstånd, förbättrad miljö och ökad transparens.

ReStock erbjuder en digital logistiktjänst för färskvaror till småföretagare som är verksamma i informella marknader. Genom att ta bort ineffektivitet inom värdekedjor för färskvaror i Kenya syftar ReStock inte bara till att reducera driftskostnaderna för mikroentreprenörer utan även minska matsvinn genom effektiv omfördelning av osålda lager. ReStock har fått utmärkelser från Copenhagen Business School och kommer med stöd av STINGs Go Africa-program lanseras på den kenyanska marknaden i början av nästa år.

Publicerat av

Tony Harkén

nordafrika

Klockan i Tunisien, Nordafrika

TN - Time