.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Grekiska besparingar 2104

Grekiska besparingar 2104

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 16 oktober 2013.

Flera olika skattehöjningar och sociala utgiftsminskningar kommer att genomföras under 2014 i Grekland.

5,6 miljarder euro ska sparas i kommande budget där 2,5 miljarder euro ska tas in med ökade skatter och landets hälso- och socialförsäkringskostnader ska bantas med 3,1 miljarder euro.

De direkta skatterna ska ökas med 11 procent och ska totalt inbringa 49,5 miljarder euro, vilket innebär att var och en av de 5,725,000 skattebetalarna i Grekland ska i snitt betala 400 euro mer i skatt under 2014.

I snitt kommer varje grekisk skattebetalare betala 3,400 euro i skatt under 2014.

Bland annat ska skattefriheten sänkas från dagens 5,000 euro ner till 2,100 euro för årsinkomster upp till 21,000 euro.

Skattelättnader avskaffas för räntekostnader, hyreskostnader, försörjning av barn, studieavgifter och olika försäkringar.    

Skattefriheten på 5,000 euro för egenföretagare avskaffas och en fastighetskatt införs med 10 procent upptill ett värde av 12,000 euro, 33 procent i skatt på allt däröver.

Inom välfärden förväntas stora besparingar, bland annat dras ersättningen ner för familjer med tre barn eller fler.

Arbetslöshetsförsäkringen sänks och det behovsprövade bidraget till pensionärer som ännu inte fyllt 65 år försvinner helt.  

Vidare sänks lönerna för anställda inom staten då ett nytt lönesystem införs.

Grekland har idag en statsskuld på 360 miljarder euro som har lånats ut av snart alla världens skattebetalare – Ta en titt

Former IMF official - Greek bailout “was wrong from the start”

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

nordafrika

Klockan i Tunisien, Nordafrika

TN - Time