.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Stort intresse för utländska aktier och fonder

Stort intresse för utländska aktier och fonder

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 28 augusti 2012.

Gränsöverskridande investeringar i utländska aktier och fonder gav under andra kvartalet ett kapitalutflöde på 52 miljarder kronor netto. Utflödet beror främst på att svenska placerare köpte fonder registrerade i Luxemburg.

Svenska investerare visade under kvartalet stort intresse för utländska aktier och fonder. Återinvesterade utdelningar från utländska fonder står för en stor del av nettoutflödet men svenska investerare köpte även utländska aktier och fonder på sekundärmarknaden för 29 miljarder kronor netto. Utöver fonder registrerade i Luxemburg nettoköpte svenskarna bland annat brittiska och amerikanska aktier.

Utländska investerare ökade sitt innehav av svenska aktier och fonder med 5 miljarder. Populärast var Hennes & Mauritz, Telia Sonera och Swedbank A medan aktier i Assa Abloy B nettosåldes i störst utsträckning.

Utlandet köper svenska räntebärande värdepapper

Den gränsöverskridande handeln med räntebärande värdepapper resulterade i ett nettoinflöde på 60 miljarder kronor. Bakom inflödet ligger framför allt svenska bankers ökade upplåning utomlands. Bankerna emitterade valutadenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument för totalt 31 miljarder kronor. Utlandet köpte även bankcertifikat emitterade i SEK på sekundärmarknaden för 6 miljarder kronor.

Utländska placerare ökade även sina innehav av svenska statsobligationer denominerade i valuta med 20 miljarder kronor men minskade samtidigt sina innehav i statsskuldsväxlar med 13 miljarder kronor.

Svenska investerare sålde under kvartalet utländska räntebärande värdepapper för 26 miljarder kronor. Det var framförallt amerikanska obligationer som nettosåldes för 22 miljarder kronor under perioden.

Sammanlagt resulterade andra kvartalets portföljinvesteringar med utlandet i ett kapitalinflöde på 12 miljarder kronor.

Publicerat av

Tony Harkén

luxemburg
  • Visste du detta om Island?

    Island förhandlar om EU-anslutning och anses ligga bra till för medlemskap. Den 6 februari, antog utrikesutskottet ett betänkande om Islands framstegsrapport. Vad känner du till om sagornas, vulkanernas, glaciärernas och hästarnas land? Här är lite intressant fakta om ön strax söder om norra polcirkeln. Läs mer...

Klockan i Luxemburg

LU - Time