.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Utbredd korruption inom EU

Utbredd korruption inom EU

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 16 februari 2012.

Nästan trefjärdedelar av européerna anser att korruptionen är ett stort problem i deras land, enligt en ny undersökning som Europeiska kommissionen har presenterat.

Förutom att EU-medborgarna tycker att korruptionen har tilltagit de senaste 3 åren så har 8 procent av de tillfrågade ombetts eller förväntats betala en muta under det gångna året.

De ekonomiska kostnaderna för korruptionen inom EUs 27 medlemsländer har beräknats till 120 miljarder Euro och alltför många anser att korruptionen är en del av landets affärskultur.

Med start 2013 kommer Europa parlamentet att redogöra för antikorruptionsåtgärder i alla 27 medlemsstater i EU, i form av vad som fungerar och vad som inte fungerar.  

Ny lagstiftning och reformer av regler för offentlig upphandling kommer att presenteras av kommissionen framöver.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

litauen

Klockan i Litauen

LT - Time