.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Konsumtionsjakt stressar planeten

Konsumtionsjakt stressar planeten

onsdag, 06 juni 2012.

Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats.

Det avslöjar 2012 års upplaga av WWFs Living Planet Report som mäter tillståndet på jorden.

– Vi lever som om vi hade en extra planet och konsumerar 50 procent mer ekologiska tjänster och resurser än vad jorden kan producera. Om vi inte ändrar kurs kommer inte ens två planeter att räcka 2030. Vi måste komma bort från fossilberoendet och rika länder behöver minska sin köttkonsumtion. Det krävs beslutsfattare som är beredda att ställa om samhället mot hållbarhet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Rapporten, som ges ut för nionde gången, är ett samarbete med Zoological Society of London och nätverket Global Footprint Network. Den lanseras med unika rymdbilder på jorden från den holländske astronauten André Kuipers på Europeiska Rymdorganisationen (ESA)

Rapportens Living Planet Index visar människans påverkan på den biologiska mångfalden och omfattar 9 000 populationer av mer än 2600 arter. Artindexet har minskat med nästan 30 procent sedan 1970 - och i fattiga länder i tropikerna har mångfalden minskat med 60 procent på knappt 40 år. Groddjur och vattenlevande arter som sötvattensdelfiner och fiskar är hårt drabbade och trenden visar en minskning på 70 procent i vissa områden. I rika länder har däremot indexet i genomsnitt ökat med 7 procent.

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta vi gör anspråk på genom vår konsumtion. Det har fördubblats sedan 1961 och dagens världsinvånare använder i snitt 2,7 hektar per person, varje svensk nästan 6 hektar och en amerikan drygt 7. En Beijingkines konsumerar cirka 3 gånger mer än en genomsnittskines. Drygt hälften av fotavtrycket beror på användningen av fossila bränslen.

Tio-i-topp eller ”värsting-listan”, som jämför fotavtryck per person, toppas av länder som Qatar, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Danmark, USA, Belgien, Australien, Kanada, Nederländerna och Irland. Sverige ligger på 13:e plats.

Sedan mätningarna började har fotavtrycket per person ökat mest i de rikaste länderna men minskat i de allra fattigaste. I tillväxtländerna, de så kallade BRIICs-länderna, där bland annat Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Indonesien och Sydafrika, ingår har fotavtrycket per person ökat med 65 procent sedan 1961 och befolkningen fördubblats. Att få en hållbar framtid med en växande befolkning i regioner med snabb ekonomiskt utveckling och urbanisering är en stor utmaning. 

År 2050 beräknas 70 procent av jordens invånare bo i städer.

– Slaget om planetens framtid kommer att avgöras i städerna. Beslut och investeringar idag kan antingen låsa fast miljarder människor i fossilbaserad och energislösande infrastruktur eller bli en drivkraft för en global omställning till en förnybar och resurssnål ekonomi, säger Carina Borgström Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på Världsnaturfonden WWF.

Jorden kan producera mat, vatten och energi för de 9 eller kanske 10 miljarder människor som kommer att dela planeten år 2050. Men då krävs energi- och resurseffektiva lösningar som minskar avfall och spill, en smartare vattenförvaltning och en radikalt utökad och hållbar användning av förnybara energikällor som vindkraft och sol, menar WWF.

Rapporten lanseras bara fem veckor innan nationer, företag och civilsamhälle samlas i Rio de Janeiro på FNs konferens om hållbar utveckling (Rio +20). Det är tjugo år efter det sista världstoppmötet där 1992.

– WWF uppmanar världens ledare att visa engagemang och ta ledarskap för framtiden. Mötet är ett unikt tillfälle för koalitioner av regeringar, städer och företag att gå samman och spela en avgörande roll för att vi alla ska få en mer hållbar värld, säger Håkan Wirtén.

 Foto: Juan Carlos Del Olmo/WWF-Spanien

Fakta

Lösningar: Living Planet Report föreslår 16 prioriterade åtgärder till politiker, företag och beslutsfattare för att mänskligheten ska kunna leva inom ramarna för en planet – bland annat mer hållbara konsumtionsmönster, att värdet av ekosystemtjänster uppmärksammas i nationalräkenskaperna och politiska beslut. Lagar och ramverk måste också skapas som säkrar jämlik tillgång till ren mat, energi och vatten för alla.

WWF är en av världens största och mest respekterade oberoende naturvårdsorganisationer med över 5 miljoner supportrar och ett globalt nätverk i över 100 länder. WWF: s uppdrag är att stoppa förstörelsen av jordens naturliga miljö och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt och arbeta för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Zoological Society of London (ZSL) en internationell och vetenskaplig organisation som arbetar för att bevara av djur och deras livsmiljöer. London Zoo och ZSL Whipsnade Zoo bedriver vetenskaplig forskning inom institutet för zoologi och deltar aktivt i fält projekt i över 50 länder världen över.

The Global Footprint Network är ett nätverk som främjar en hållbar ekonomi genom att arbeta med ekologiska fotavtryck för att mäta hållbarhet.  Tillsammans med sina partners, samordnar nätverket forskning och utvecklar fotavtrycksmetoder.

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time