.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Tulpanens Dag Idag

Written by Cecilia Helland on torsdag, 15 januari 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Den 15 januari firas Tulpanens Dag och i år är det inte mindre än 25-års jubileum för firandet. Tulpanens Dag är startskottet för den härliga svenska tulpansäsongen.

Numera finns det svenskodlade tulpaner redan till jul och nyår, men det är i januari som den riktiga tulpanfrossan börjar. De färgglada och underbart krispiga tulpanerna symboliserar ljusets återkomst och att våren är i antågande. Det finns nog ingen blomma som är så förknippad med vår och ljus som svenska tulpaner!

Blomsterfrämjandet firar Tulpanens Dag på Formex i Stockholm där besökarna kommer att kunna binda buketter, inspireras och få information om svenskodlade tulpaner. Vi finns på entrétorget i monter EH:05 hela dagen och önskar alla hjärtligt välkomna!

Bakom de vackra tulpanerna ligger ett stort hantverkskunnande och svenska tulpandrivare jobbar oavbrutet för att få fram tulpaner av toppkvalitet. För att få en tulpan av hög kvalitet som håller sig fin länge arbetar drivarna med lite större lökar. Att odla tulpaner är ett hantverk som har pågått under många år och som ständigt utvecklas med hjälp av ny teknik. Svenska tulpaner är klimatsmarta, mycket energi är lagrad i löken från Holland och i Sverige drivs de i växthus där temperaturen regleras med fjärrvärme och biobränsle. Tulpaner har ett stort behov av kyla och Sverige har därför bra förutsättningar tack vare vårt klimat.

Det pågår drivning på många platser i Sverige så tillgången på närproducerade svenska tulpaner är god under hela den intensiva säsongen mellan nyår och påsk. 2015 drivs 140 miljoner tulpaner i Sverige. Svenskodlade tulpaner håller längre och känns igen på att de är märkta med kvalitetsmärket Svenskt Sigill.

Tips för att lyckas med tulpaner

Tulpaner är lätta att lyckas med och en tulpanbukett håller sig ca 1 vecka. Placeras de på en sval plats kan de hålla betydligt längre.

För bästa hållbarhet skärs ca 1 cm av stjälkarna av med en vass kniv. Det gör att tulpanerna lättare kan ta upp vatten. Placera tulpanerna i en vas och fyll på med friskt och svalt vatten. Låt stjälkarna få stöd under den första tiden de suger vatten. De blir då raka och fina. Ta sedan bort förpackningen och sätt vasen där du vill ha den, gärna ljust men helst inte i direkt solljus.

Tänk också på att placera tulpanerna en bit ifrån färsk frukt eftersom tulpanernas åldrande påskyndas av den etylengas som frukten avger.

Mer information om tulpaner hittar du på: www.tulpanguiden.se

Tips på hur du kan använda tulpaner hittar du på Blomsterfrämjandets hemsida: www.blomsterframjandet.se

Så står sig Sverige i världen

Written by Cecilia Helland on onsdag, 12 november 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

I dag publiceras listan över världens mest attraktiva länder. 2014 års Nation Brands Index (NBI) toppas av Tyskland, följt av USA och Storbritannien.

Sverige hamnar på tionde plats – och får därmed högst poäng av de nordiska länderna.

I undersökningen rankas totalt 50 länder efter deras nationella identitet och image. Indexet baseras på de sex olika faktorerna: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism samt landets förmåga att locka till sig investeringar och talang.

­­– Med bara 0,14 procent av världens befolkning är Sverige en väldigt stark spelare på den globala arenan för länders attraktionskraft. Samtidigt ser vi att konkurrensen hårdnar och att många andra länder knappar in, säger Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet.

Sverige rankas genomgående högt i frågor som rör samhällsstyre, export samt investerings- och talangattraktion. Omvärlden har generellt sett också en positiv uppfattning om vårt arbete med mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbarhetsfrågor. Men i Indien och Egypten får Sverige lägre poäng i dessa frågor, bland annat är man mindre imponerad av våra insatser för att minska fattigdomen och bidra till fred i världen. 

Sverige som turistdestination har stärkts i årets NBI och rankas högre än kända turistdestinationer som Brasilien, Thailand, Nya Zeeland och Österrike. Turistlandet Sverige är också starkast av de nordiska länderna i listan.

– Det är glädjande att se att omvärlden ger Sverige som turistdestination ett högt betyg och att man lyfter fram kulturen och den svenska livsstilen som starka skäl att besöka vårt land. Ett fortsatt starkt Sverigevarumärke är avgörande för att vi ska lyckas attrahera fler utländska besökare, som nu omsätter 106 miljarder kronor årligen, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

Många länder delar också uppfattningen om att Sverige är ett bra land att bo och leva i, mycket på grund av att det svenska samhället anses ha en hög jämlikhet och god livskvalitet. Men också här rankas Sverige lägre av Indien.

– Vi vet sedan tidigare att kännedomen om Sverige är lägre i länder som ligger långt borta, och alldeles särskilt bland yngre målgrupper. Resultaten från årets NBI, gällande till exempel Indien och Egypten, understryker vikten av att Sverige ökar insatserna i dessa och andra länder där kännedomen är mer begränsad, säger Annika Rembe.

Den svagaste länken i Sveriges attraktionskraft är frågor som rör vår historia och vårt kulturarv. Totalt sett får Sverige högre poäng än tidigare år, men eftersom andra länder också har förbättrat sina resultat har vi inte klättrat på årets lista.

Nation Brands Index 2014 är framtagen av GfK Public Affairs and Corporate Communications och bygger på totalt 20 125 intervjuer från 20 olika länder; USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Polen, Turkiet, Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Egypten och Sydafrika. Samtliga intervjuer gjordes under perioden 10-28 juli 2014. Undersökningen är beställd av Svenska institutet tillsammans med Business Sweden, VisitSweden, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet samt Kulturdepartementet.

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners väljer vi rätt Sverigebudskap och rätt kanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri står för 3,1 procent av BNP, omsätter 284,4 miljarder kronor och sysselsätter 173 000 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 106 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2013.) 

981 miljoner kronor dyrare

Written by Cecilia Helland on måndag, 27 oktober 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 22 800 unga personer i jobb genom personaluthyrning.

Nu ökas kostnaderna för dessa unga med 976 miljoner kronor per år, på grund av regeringens budgetförslag för höjda sociala avgifter. För de över 2 100 personer som är 66 år eller äldre ökar de sociala kostnaderna med över 5 miljoner kronor.

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 172 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag. Många av de personer som får ett arbete genom ett bemanningsföretag är unga. Av de förvärvsarbetande personerna i Sverige är 12,2 procent ungdomar på hela arbetsmarknaden. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent.

Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge högre kostnader för att engagera ungdomar. Detta kommer att resultera i höjd kostnad för att hyra in ungdomar och kommer att få bäras av bemanningsföretagens kunder. För bemanningsföretag handlar det om 22 800 personer. En tredjedel av dessa ungdomar kom från arbetslöshet och 17 procent var studerande innan de började i bemanningsbranschen. Det är mycket troligt att huvuddelen av de ungdomar som blir av med sina jobb i bemanningsbranschen kommer att gå ut i arbetslöshet.

De sociala avgifterna är normalt 31,42 %, för personer födda 1988 eller senare är har motsvarande siffra varit 15,49 %. För de ungdomar som jobbar i bemanningsbranschen ger det en direkt kostnadsökning för bolagens kunder på 976 miljoner kronor. Förutom de direkta kostnaderna ger de upphov till komplext hanterande av ny administration inklusive kostnaderna för innestående lön, semester och annat. Detta är ytterligare kostnader som kommer att få bäras av bemanningsföretagens kunder.

Kostnadsökningen för kunder till bemanningsföretag som hyr in äldre personer (66 år och äldre) uppgår till över 5 miljoner kronor. Att överföra denna kostnadsökning på kunderna kommer att bli svårt, vilket gör att ersättningen till de äldre personerna som jobbar kommer att minska. Då är det rimligt att anta att många kommer att lämna arbetslivet då det ekonomiska incitamentet minskat.

Till de indirekta kostnadseffekterna hör även minskade inkomskatteinbetalningar från personer som inte längre har jobb och därmed ökar utbetalningar från transfereringssystemet.

Uppror mot Donald Duck Goverment

Written by Tony Harkén on onsdag, 08 oktober 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Överenskommelsen om vinster inom välfärden kom som en chock för landets välfärdsföretagare, visar en enkät.

"Jag är inget Caymanbolag, jag är inget riskkapitalbolag. Jag har lagt ned kraft och energi på att bedriva vård i den här delen av landet. Utan min vårdcentral skulle Hotingborna inte få primärvård i sin närhet", säger småföretagaren Hans Boberg.

Ta del av - Uppror mot regeringens vinstförslag

Svenska jobb till Italien

Written by Cecilia Helland on fredag, 19 september 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Idag fredag stänger Whirlpool sin fabrik i Norrköping som tillverkat mikrovågsugnar.

Fabriken som sysselsatte 323 anställda och runt 150 inhyrda har därmed arbetat för företaget sin sista dag och produktionen flyttas till Italien.

Antalet företag som drivs av kvinnor fortsätter att öka

Written by Cecilia Helland on torsdag, 18 september 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Fler företag drivs av kvinnor och ökningen märks i hela landet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 34 procent. Under samma period har antalet företag som drivs av män ökat med 19 procent.

Det visar ny statistik som Tillväxtverket har beställt av Statistiska Centralbyrån, SCB. Omsättningen i kvinnors företag uppgick till nära 429 miljarder kronor, vilket är en ökning med 62 procent sedan 2006. Antalet sysselsatta i kvinnors företag steg under perioden med 30 procent till nära 428 400 personer. Den utbetalda lönesumman till anställda i kvinnors företag ökade med 56 procent till knappt 90 miljarder kronor.

Ökningen märks i samtliga län i landet även om det finns regionala skillnader. Här är några regionala siffror:

  • I Kronobergs län ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 43 procent, i Norrbottens län var ökningen 40 procent och i Stockholms län var ökningen 38 procent.
  • I Örebro län och Östergötlands län var ökningen av antalet företag lägre än för riket, där steg antalet företag som drivs av kvinnor med 23 procent respektive 25 procent.
  • I Gävleborgs och Kalmar län har omsättningen i kvinnors företag mer än fördubblats sedan 2006. Där ökade omsättningen med 119 procent respektive 101 procent.
  • I Gävleborgs län och Jönköpings län har lönesummorna ökat med 55 och 51 procent. Där uppgår utbetalda löner till knappt 2,2 miljarder kronor respektive drygt 2,6 miljarder kronor.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av myndighetens insatser är programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Myndigheten har även ett regeringsuppdrag att ta fram en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor, vilket bidrar till jämställd regional tillväxt. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande.

Arbetslöshetsförsäkringen missgynnar småföretagare

Written by Cecilia Helland on tisdag, 09 september 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Vad tänker politikerna göra för att öka tryggheten vid arbetslöshet? Sveriges småföretagare vill ha besked!

Det är under all värdighet att duktiga entreprenörer, som tvingas lägga ner sina företag, ska få så dålig ekonomi att de måste söka socialbidrag.

Karin, som i verkligheten heter något annat, har drivit företag i fyra år. Hon kämpade in i det sista för att behålla sitt livsverk. Men, på grund av vissa omständigheter som hon inte rådde över, tvingades hon lägga ner verksamheten. Hon kontaktade sin a-kassa och fick beskedet: ”Du får 160 kronor om dagen.” Vi undrar, vem kan leva på 160 kronor om dagen?

Ibland känns det som politikerna struntar i småföretagarna, så fort de har kommit igång med sina företag. Regeringen lockar med ena handen att vi ska starta företag och sedan smiskar de till oss med den andra. Det är djupt orättvist att människor som satsat på att förverkliga sin affärsidé, men som har haft oturen att drabbas hårt av exempelvis en lågkonjunktur, ska få hela sin ekonomi raserad på grund av en otidsenlig arbetslöshetsförsäkring.

Dagens arbetslöshetsförsäkring är utformad för anställda. Vid arbetslöshet baseras ersättningen på lönen, vilket ger den anställde en hygglig ersättning. Samma regler gäller om du startar företag, men tvingas lägga ner det inom två år från företagsstarten.
Om företaget däremot avvecklas efter två år från företagsstarten beräknas ersättningen från a-kassan på den totala nettointäkten/lönesumman, vilket kan innebära att ersättningen blir mycket låg. Det finns inte en enda företagare som lägger ner sin verksamhet i brådrasket. Man kämpar tills det helt enkelt inte går längre och får i många fall betala ett mycket högt pris för detta. Karin, som bara fick 160 kronor om dagen från a-kassan, är inte den enda!

Vi vill utöka de två åren, som idag gäller för att få behålla samma ersättningsnivå som man hade som anställd, till fem år. Det betyder att om företagaren tvingas avveckla sitt företag inom fem år kommer arbetslöshetsersättningen att baseras på den lön personen hade som anställd. Den tryggheten är vi skyldiga att ge våra småföretagare. Miljöpartiet föreslår, som enda parti, att utöka antalet år till tre. Det är positivt att (MP) har satt sig in i problemet och vill göra förbättringar. Men tre år är inte tillräckligt.

Det är dags att visa vår uppskattning för Sveriges småföretagare. Fyra av fem jobb skapas i småföretagen. Detta tål att upprepas: 80 procent av alla nytillkomna arbetstillfällen har inte skapats av storföretagen. Inte heller i den offentliga sektorn, utan av de mindre företagen. Man kan ju fundera på vad som skulle hända om fler kände till hur usel arbetslöshetsförsäkringen är för företagare. En gissning är att vi skulle få färre småföretagare i Sverige. Och var ska då alla nya jobb skapas?

Leif Svensson - Förbundsordförande

Nu är filmen här - Någon annan betalar

Written by Tony Harkén on torsdag, 04 september 2014. Posted in Main 2, Right bottom intervju, Sverige, Artiklar om Sverige

Någon annan betalar är en film om slöseriet med dina skattepengar.

Dokumentären är finansierad med frivilliga bidrag, och baserad på boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar.

Följ med dokumentärfilmaren Martin Borgs på en tragikomisk upptäcktsresa genom Sverige. Se dimmaskinen i Landskrona, Hells Angels kommunala klubbhus och taxin som kör mat 110 meter för 595 kr - två gånger om dagen.

Ska man skratta eller gråta?

Medverkar i filmen gör Inga-Britt Ahlenius, Johan Norberg och Maria Wetterstrand.

Filmen som är en timme lång redovisar politikernas ständiga fest på andras pengar – Se den innan valet

Tog en Taxi till Sverige - Från Italien

Written by Cecilia Helland on torsdag, 24 juli 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Färden började med en båt över medelhavet för att sedan räddas av italienska marinen när båten började läcka.

Sedan tog de en Taxi till SverigeEn resa på 30 timmar

S-topp fick nog av Migrationsverket

Written by Cecilia Helland on torsdag, 12 juni 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Det har varit upprörda känslor i Åtvidaberg efter det att Migrationsverket slängde ut Åtvidabergs Fotbollförenings elever från Hotell Stallet.

Nu har ordförande för Åtvidabergs kommunfullmäktige Hans Andersson (S) fått nog och avgår med omedelbar verkan efter 38 år i kommunalpolitiken.

Ta del av Hans Anderssons pressrelease och brev till fullmäktige i sin helhet här

Piratpartiet anmäler SVT till granskningsnämnden efter partiledardebatt

Written by Cecilia Helland on tisdag, 06 maj 2014. Posted in Main 2, Right bottom intervju, Sverige, Artiklar om Sverige

I söndags 4 maj anordnade SVT en partiledardebatt i Agenda. Men trots att debatten inföll mitt i valrörelsen för EU-valet, med bara dagar kvar innan förtidsröstningen öppnar, valde SVT att utestänga ett av de största EU-partierna, nämligen Piratpartiet.

Piratpartiet anmäler nu SVT till granskningsnämnden för att ha brustit i sin opartiskhet.

- Debatten kan uppenbarligen påverka resultatet i EU-valet, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Debatten är lagd så i tiden att den inte kan anses vara fristående från EU-valrörelsen. Trots detta har SVT valt ett upplägg som gynnar de partier som har mandat i riksdagen, men missgynnar Piratpartiet trots att vi fick 7,13 % av svenskarnas röster i förra EU-valet.

I SVT:s presentation av debatten framkom först tydligt att debatten skulle anknyta till det stundande EU-valet: "Den politiska temperaturen skruvas nu upp inför riksdagsvalet i september och Europaparlamentet den 25 maj. Fyra veckor före EU-valet kommer en av det politiska årets viktigaste händelser, nämligen partiledardebatten i Agenda."

I protest mot SVT:s beslut att utestänga Piratpartiet skrev över 4500 personer på kort tid under en namninsamling.

Efter protesterna justerade SVT programinformationen för att mörka att debatten skulle anknyta till EU-valet: "Den politiska temperaturen skruvas nu upp när vi närmar oss de två valdagarna detta år. Liksom tidigare genomför Agenda en partiledardebatt sedan riksdagspartierna presenterat sina budgetförslag."

Men när programmet väl sändes nämndes EU-valet mer än 50 gånger bara under "försnacket". Totalt nämndes EU-valet ett hundratal gånger under sändningen.

- SVT har ett krav på sig att vara opartiskt. Att då välja ett upplägg som utesluter ett av de största EU-partierna mitt i EU-valrörelsen, till en debatt som anknyter till det kommande EU-valet, gör att det uppenbarligen kan ifrågasättas ifall SVT lever upp till kravet på opartiskhet, avslutar Anna Troberg.

Kvinnliga företagare från Dalarna åker till Kina

Written by Cecilia Helland on tisdag, 29 april 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

En grupp kvinnliga företagare från Dalarna åker den 5-12 maj till Kina för att se vilka affärsmöjligheter som finns för deras företag.

Målet med resan är att se vilka möjligheter den enskilde företagaren har att göra affärer med Kina Under resan kommer gruppen att besöka ett antal svenska företag, genomföra studiebesök på fabriker och även delta i matchmaking med kinesiska företag.

De kommer att besöka städerna Wuhan och Shanghai. Gruppen har själva satt ihop ett program med en rad intressanta företagsbesök och träffar med såväl svenskar som gör affärer i Kina som kineser som vill sälja till Sverige. Inför resan har de förberett sig genom kurser i tullregler, betalningar, affärskultur m.m.

Ett av företagen i gruppen erbjuder skräddarsydda resor för kineser till Sverige, ett annat letar nya material att utveckla kommande kollektion med och ett annat funderar på vad kineserna skulle tycka om en skotershow. En blandning av entreprenörer som alla har gemensamt att de ser Kina som en stor och viktig marknad.

Deltagarna på resan är:

Elin Holst Granlund, By Holst
Eva Martinsson, Myrtall
Helena Tysk, Tyskgård
Kristina Kallur, Stiftelsen Teknikdalen
Lena Gadde, Gaddex
Malin Murmester, Clash of Nations
Maria Stenis, Guide Garcia
Sara Ljunggren, Ljunggren & Daughters AB
Susanne Tolfesbo, Tolfesbo
Åsa Magnusson, Svenska Uppfinnareföreningen

KVINT är en grupp med 10 företagare som har som mål att utveckla sitt företagande och att tillsammans höja nivån på det egna företagandet. KVINT är till för att främja kvinnors innovationer för internationell tillväxt. Kvint är ett projekt inom Tillväxtverkets Främja kvinnors företagande projekt inom Dalarna och ägs av Stiftelsen Teknikdalen

SVT & SR – En rödgrön röra

Written by Tony Harkén on måndag, 07 april 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

En överrepresentation av sympatisörer för de rödgröna partierna har blivit ett problem för SVT och SR som enligt stadgarna ska leva upp till opartikshet.

Över 50 procent av SRs journalister röstar på Miljöpartiet enligt Kent Asp på Göteborgs Universitet, och över 80 procent sympatiserar med de rödgröna hos SVT.

En som kommit till insikt är Lars Adaktusson som kandiderar i EU-valet för Kristdemokraterna och som nyligen bjöds in till SR Studio 1 vilket han tackade nej till. 

Ta del av Lars Adaktusson nobbar SR Stuido 1

Kent Asp - Journalistkårens partisympatier

Nya miljoner till svenska skolan

Written by Cecilia Helland on onsdag, 19 mars 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

22 nya extra miljoner ska öronmärkas under 2014 och 2015 för lågpresterande skolor i så kallade utanförskapsområden.

– Eleverna som går på de här skolorna har ofta de lägsta resultaten. Ofta beror det på att de är relativt nyanlända till Sverige men det är då en stor utmaning för de ska ju lära sig alla ämnen i skolan som alla andra elever. Samtidigt ska de lära sig ett helt nytt språk, svenska och integreras i övrigt, så därför vill vi ge dem bättre möjligheter genom att de de bästa lärarna, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Pengarna ska se till att extra många duktiga lärare kan anställas i 15 olika bostadsområden i Sverige.

Utanförskapsområdena som ska få extra statsbidrag till lärarlöner är Rinkeby och Tensta i Stockholm, Ronna och Hovsjö i Södertälje, Araby i Växjö, Gamlegården i Kristianstad, Herrgården och Södra Sofielund i Malmö, Centrum-Öster i Landskrona, Hässleholmen i Borås, Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården och Bergsjön i Göteborg och Kronogården i Trollhättan.

Skandalen är ett faktum

Written by Cecilia Helland on tisdag, 11 mars 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Svenska regeringen satte främmande makts intressen före svenska folkets grundlagsskyddade rättigheter.

-Tack vare whistleblowern Edward Snowden vet vi nu varför den svenska FRA-lagen blev så tandlös. Den skrevs i samråd med jurister från den amerikanska spionorganisationen NSA och brittiska GCHQ. Den svenska riksdagen drevs att offra svenska folkets rätt till privatliv för ett beställningsjobb från USA. Detta säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet, med anledning av att parlamentet i dag debatterar massövervakningen.

-Det förklarar varför statsminister Fredrik Reinfeldt satte hela regeringens trovärdighet på spel under FRA-debatten. Det var för att han målat in sig i ett hörn, genom att ge NSA och GCHQ makt att styra svensk lagstiftning. Detta ingår i ett större mönster, där även andra länders övervakningslagar fjärrstyrdes från Washington.

-Detta är värre än vad någon kunde föreställa sig under FRA-striden. Och det betyder att regeringen har satt främmande makts intressen före svenska folkets grundlagsskyddade rättigheter. Regeringen har med detta förverkat allt förtroende, säger Christian Engström (PP).

-Redan innan detta avslöjande hade Europaparlamentet tänkt rikta kritik mot Sverige för FRA-lagen. Den står nämligen även i konflikt med vad Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv.

-Sammantaget är detta en skandal av stora mått. FRA-lagens tillkomst kastar en skugga över hela den demokratiska processen och det öppna samhället. I ett normalt land hade en skandal som denna tvingat regeringen att avgå, avslutar Christian Engström (PP).

Europaparlamentets rapport finns att läsa här

Edward Snowdens brev till Europaparlamentets utskott för de mänskliga rättigheterna finns att läsa här

Nu kommer svenska skattehöjningar

Written by Cecilia Helland on torsdag, 20 februari 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Trots att Sverige ligger i världstopp gällande skatteuttag tillsammans med Danmark så måste finansminister Borg avisera nya högre skatter.

Uppenbarligen är prognosen mörk för statens offentliga finanser och skatter ska höjas på alkohol, tobak, fordonsskatt och en del av studiebidraget blir istället lån.

Avdrag för pensionssparande sänks 2015 och slopas helt 2016 och nu tvingas regering till effektivisering av den statliga byråkratin.

Sammantaget vill Borg ha in runt 9 nya friska miljarder till statskassan.

Det allmänna myndighetsregistret, som förs av Statistiska centralbyrån, omfattade 468 statliga myndigheter i juni 2013. Till detta kommer de kommunala myndigheterna, enligt Wikipedia.

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time