.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Flytt av ABB-jobb ska ske utan varsel

Written by Cecilia Helland on onsdag, 24 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

ABB flyttar delar av verksamheten, som ekonomi-, inköps- och HR-avdelningen till låglöneländerna Polen och Estland.

Flytten ska ske utan varsel enligt fackförbundet Sveriges Ingenjörer på ABB.

Ta del av - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6375636

Socialdemokraterna skuldsätter stockholmarna

Written by Tony Harkén on torsdag, 11 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Stockholms stads bokslut över år 2015 visar på att staden har fortsatt att låna över en miljard kronor i månaden samt att staden misslyckats med att nå bostadsmålen för både allmännyttans bolag och för studentbostäder.

- Min fråga till finansborgarrådet är densamma som under hela 2015 - varför rekordskuldsätter Karin Wanngård (S) framtida generationer stockholmare? Hur ska framtida räntekostnader betalas? säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Det är förvånande att ta del av Socialdemokraternas brösttoner över bokslutet för 2015. Trots missade bostadsmål i allmännyttan, färre byggda studentbostäder än beräknat så låter Socialdemokraterna förvånansvärt nöjda, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Jag blir alltmer oroad över Stockholms stads finanser och att Karin Wanngård (S) låter skuldberget fortsätta att växa. Stockholms stad behöver politiskt ledarskap som värnar stabila offentliga finanser för att trygga att framtidens välfärd inte trängs undan av ökade räntekostnader, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Riksbanken toksänker räntan

Written by Tony Harkén on torsdag, 11 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Riksbanken toksänker sin styrränta reporäntan med 0.15 procentenheter till -0.50%.

Detta för att man ska uppnå 2.0000% i KPI-inflation år 2017 genom att elda på de svenska kredit- och skuldbubblorna samt den svenska bostadsbubblan. Maximera alla variabler som det heter, hela vägen rakt in i kaklet.

Ta del av - http://cornucopia.cornubot.se/2016/02/riksbanken-sanker-reporantan-till-050.html

Minskad orderingång till industrin

Written by Cecilia Helland on fredag, 05 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Industrins totala orderingång minskade med 9,0 procent i december jämfört med november, i säsongrensade tal.

Jämfört med december föregående år ökade den totala orderingången med 1,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång minskade i december med 17,3 procent på exportmarknaden medan hemmamarknaden ökade med 0,2 procent jämfört med november, i säsongrensade tal.

Under det fjärde kvartalet minskade den totala orderingången med 4,8 procent jämfört med det tredje kvartalet, i säsongrensade tal. Orderingången minskade med 9,7 procent på exportmarknaden och ökade med 0,5 procent på hemmamarknaden.

På årsbasis ökade den totala orderingången i december med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången steg på hemmamarknaden med 3,9 procent medan exportmarknaden backade med 0,6 procent.

Uppgifterna för december är preliminära. Ingen revidering av den totala orderingången i november jämfört med oktober har skett sedan föregående publicering och uppgången på 9,3 procent kvarstår. Förändringen av den totala orderingången i november 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 15,3 procent.

Källa – SCB

Höjd bensinskatt är ett svek mot landsbygden

Written by Cecilia Helland on tisdag, 02 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

"Det ska vara attraktivt att bo och jobba på landsbygden. Jag ser de gröna näringarna, landsbygdsutveckling och regional tillväxt som viktiga delar i att skapa jobb och tillväxt i hela landet."

Så säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på regeringens hemsida. ”Jobb på landsbygden är oerhört viktigt för oss”, sa hans chef Stefan Löfven innan valet. Dessa uttalanden har dock följts av brutet löfte på brutet löfte, och Sveriges Småföretagarförbund är varken först eller sist i att påpeka hur diametral skillnaden är mellan vad regeringen säger och gör när det gäller att arbeta för en levande landsbygd.

Bensinskatten är ett talande exempel, inte minst eftersom regeringen före valet heligt lovade att de inte skulle ändra den befintliga skattenivån. Men sedan årsskiftet har skatten trots det höjts med 60 öre för bensin och 66 öre för diesel. Regeringen har dessutom flaggat för en årlig indexhöjning av skatten med 4 procent per år från och med 2017. De som har räknat, bland annat Svenska Taxiförbundet, har kommit fram till att Sverige år 2019 kommer att ha världens högsta skatt på bensin. Skälet till att vi som konsumenter inte protesterat högljutt ännu beror så klart på att oljepriserna samtidigt har rasat, men när och om de sätter fart igen kommer det att bli VÄLDIGT dyrt att köra bil i Sverige.

Många tycker att det är bra. Det ska vara dyrt att köra bil säger dessa röster, för det leder till att fler åker kommunalt. Men nästan alla förespråkare för detta resonemang bor i storstäderna. I Stockholm kan man ta buss eller tunnelbana nästan överallt. Men i stora delar av Sverige är bilen det enda vettiga alternativet. En buss var tredje minut är helt enkelt mer än en buss i timmen eller några avgångar om dagen – om det ens finns en bussförbindelse över huvud taget. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder, men kommer snart att ha världens högsta drivmedelsskatter. Är det rimligt?

Självklart är det viktigt att Sverige som land arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, och därmed också minskad biltrafik. Men det får inte ske på bekostnad av en stor grupp svenskar som inte har något annat alternativ än att ta bilen. Och som dessutom ofta kör många tusen mil varje år för att komma till jobbet.

Jobben ja, det är ju dem det här problemet börjar och slutar med. För när regeringen nu tar sats mot världens högsta bensinskatt – vad händer då för företagen på landsbygden? Jo, det blir dyrare att åka på kundbesök och att transportera varor. Det blir dyrare för kunderna att besöka ditt företag. Och det blir svårare att locka duktiga medarbetare till ditt företag. I förlängningen kanske fler potentiella medarbetare – och kunder för den delen – lockas av ett jobb i Stockholm, där bussen går var tredje minut. Och där tunnelbanan nu byggs ut, en investering som för övrigt delvis betalas med statliga pengar.

Det borde nog regeringen Löfven fundera en sväng över. Om de vill ha en levande landsbygd alltså, men de kanske de inte vill när det kommer till kritan.

Leif Svensson
Förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

www.smaforetagarna.eu

Stockholmsregionen behöver en exportstrategi

Written by Cecilia Helland on måndag, 25 januari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Stockholms län är en exportmotor där hela 28 procent av Sveriges exportföretag har sin hemvist.

Stockholmsregionens viktigaste exportland är Storbritannien vilket skiljer sig gentemot övriga Sverige där Norge dominerar. Att slå fast nationella handelsstrategier är bra, men det vore mer träffsäkert att större städer och regioner upprättar egna strategier. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

- Städer är innovationsfabriker och det är människor och företag som handlar med varandra. Staden är därför den självklara knutpunkten. Länder är inte längre den självklara noden och det är på tiden att vi påbörjar arbetet med att ta fram regionala exportstrategier.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

- Sveriges viktigaste exportmarknad är Norge och övriga Norden. För Stockholm är Storbritannien och USA viktigare. Därför behöver Stockholm en exportstrategi och åtgärder som anpassas efter landets exportmotor, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Rapporten kan laddas ner på www.chamber.se.

Modern domännamnsstrategi för varumärkesinnehavare

Written by Tony Harkén on fredag, 15 januari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Att internet växer sig större för varje år kan väl knappast någon ha missat.

Dagens samhälle bygger till stora delar på kommunikation online och hela tiden flyttar fler företag ut på internet. Mot den bakgrunden har domännamn kommit att spela en allt viktigare roll för framgångsrikt företagande.

Men på internet finns fortfarande oproportionerligt många oseriösa aktörer och det är därför viktigt att tillvarata sina immateriella tillgångar. Att registrera andras varumärken som domännamn för att vilseleda och snylta är fortfarande ett utbrett problem som ställer till det för många företag.

Kopplingen mellan domännamn och varumärken är stark. Man kan därför vinna mycket på att synkronisera sina varumärkes- och domännamnsstrategier. En varumärkesregistrering kan i många fall utgöra ett effektivt vapen mot snyltare, domännamnspirater och intrångsgörare på internet.

Vi bjuder in till seminarium där vi pratar om hur du som varumärkesinnehavare bör agera kring dina domännamn, hur du bygger upp en bra domännamnsstrategi samt talar om den senaste utvecklingen på området.

Under seminariet kommer vi att prata om:

- Skyddsstrategier för domännamn

- Synergieffekter mellan varumärken och domännamn

- Fallgropar att undvika

- Metoder för att upptäcka intrång från andra

- Hantering av domännamnstvister  

- De nya generiska toppdomänerna, .xyz, .stockholm, .car osv.

Talare:

Johan Sjöbeck, jurist specialiserad på internetrelaterade frågor, Groth & Co

Niklas Sandell, jurist specialiserad på varumärkesfrågor, Groth & Co

Samtliga deltagare på seminariet får möjlighet att kostnadsfritt testa vår bevakning av varumärken mot domännamn under tre månader.

Vi bjuder på kaffe och frukostmacka!

Välkommen!

Groth & Co

Datum: Torsdag 11 februari 2016

Tid: 8.30 - 9.30 (frukost serveras från kl 8.00)

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Rum "Biljetten"

Kostnad: Gratis. No-shows debiteras med 500 kr

OSA: Senast 8 februari, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Platser kvar - Vad kan företag förvänta sig av EU:s inremarknadsstrategi?

Written by Cecilia Helland on tisdag, 15 december 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Svenskt Näringsliv inbjuder till ett seminarium för att diskutera EU-kommissionens nya inremarknadsstrategi "Att förbättra den inre marknaden – ökade möjligheter för enskilda och företag”.

EU-kommissionen har som en av sina målsättningar att utveckla EU:s inre marknad till dess fulla potential. Därför presenterade kommissionen den 28 oktober 2015 en ny inremarknadsstrategi.

Strategin väcker många frågor:

Hur arbetar EU-kommissionen med samordning mellan generaldirektoraten för att undvika ett splittrat resultat på inre marknaden?

Hur främjar strategin små och medelstora företags verksamhet?

Hur kommer Sverige att agera på de områden där ansvaret vilar på medlemsländerna för att inre marknaden ska fungera?

Ger de föreslagna åtgärderna i strategin ökade möjligheter för företag?

De här och andra frågor vill vi ta chansen att diskutera under detta frukostseminarium.

När 17 december 2015

Var Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Stockholm

Tid 09.00 - 10.30 Registrering och kaffe från kl. 08.30

Medverkar gör bl a:

Katarina Areskoug Mascarenhas Chef för EU-kommissionens representationskontor i Stockholm Jan Olsson Miljöambassadör och f.d. Coreper I-ambassadör, Utrikesdepartementet Mats Persson Riksdagsledamot (LP) Carin Stoeckmann VD Byggmästar´n Skåne        

Anmäl dig här

Linköpingspolitiker besöker Vietnam

Written by Cecilia Helland on tisdag, 01 december 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) och kommunalråd Paul Lindvall (M) reser till Thai Nguyen, Vietnam den 2-5 december.

Thai Nguyen och Linköping driver tillsammans ett projekt för att utveckla metoder för medborgarinflytande och medborgarengagemang inom miljöområdet.

Syftet med projektet är bland annat att ta fram metoder för medborgardialog och kommunikation med invånare, till exempel i planprocesserna. Avloppsrening och avfallshantering, främst organiskt avfall, är i fokus för projektet. En stad i Thai Nguyen, Song Cong, är pilotområde för att testa metoder för både tekniska lösningar och för medborgardialog och kommunikation. En önskad effekt av projektet är att öka miljömedvetandet bland allmänheten.

Under dagarna i Vietnam kommer Linköping och Song Cong bland annat att presentera hur man arbetar med att involvera boende i en stadsdel i Song Cong och i Lambohov med satsningar för att öka intresse för miljö hos elever, skapa kommunikationkanaler, utbildningssatsningar inom småskalig avloppsrening, biogas, workshops för att vidareutveckla ett beslutstödsverktyg för avloppslösningar.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati finansierar projektet. Det är ett treårigt projekt, som är inne på andra året. Innan projektet startade genomfördes ett förprojekt för att utröna om det fanns gemensamma frågor inom miljöområdet i de båda städerna.

Från Vietnam deltar bland annat regionala och lokala politiker och tjänstemän samt representanter för universitetet i Thai Nguyen. Resan är ett led i att följa upp det intentionsavtal (MoU) som ingicks 2012 mellan Linköping och Thai Nguyen. I det avtalet är miljöteknik ett utpekat område för möjlig samverkan.

Utländska företag väljer bort Sverige

Written by Tony Harkén on tisdag, 17 november 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

När utländska företag väljer var de ska lägga sin tillverkning så är inte Sverige förstahandsvalet, betonar Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

Han ser svårigheter för Sverige att växa som tillverkningsland. ”Det är klart att våra höga lönekostnader har en betydelse, men även andra faktorer spelar in”, säger han.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/utlandska-foretag-valjer-bort-sverige/

Pressat läge för svensk export

Written by Cecilia Helland on tisdag, 10 november 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Läget för svensk export är tudelat.

Å ena sidan växer exporten som en följd av bättre internationell konjunktur. Å andra sidan har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos.

Läs mer här - www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/pressat-lage-for-svensk-export_630943.html

Stor satsning på riskkapital för små företag

Written by Cecilia Helland on torsdag, 22 oktober 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Tillväxtverket har skrivit avtal med Almi Invest om åtta nya regionala riskkapitalfonder.

I en satsning som täcker hela landet ska Almi Invests regionala bolag, tillsammans med privata aktörer, investera 1,2 miljarder kronor i små företag.

Näringsministern betonade de små företagens vikt för svensk tillväxt i ett pressutskick från regeringen, varför de nya riskkapitalsatsningarna riktar sig särskilt mot dessa.

- Kapitalförsörjning är en förutsättning för företag att växa, särskilt små företag. Därför känns det mycket tillfredsställande att Tillväxtverket kan ge Almi Invest förutsättningar att etablera åtta fonder, som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

-Tillgång till kapital i hela landet är centralt för att företag ska bli konkurrenskraftiga - det stärker svenskt näringsliv och regionernas tillväxt, säger Gunilla Nordlöf. Satsningen riktar sig till företag i tidiga utvecklingsfaser där företagen har svårare att ha tillgång till privat kapital.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Genom de denna fond skapas insatser och möjligheter att stärka kapitalförsörjning till företag i Sverige. De nya regionala riskkapitalfonderna är först ut, och kommer inom kort följas av en så kallad fond i fond för att stärka venture kapitalmarknaden i Sverige. Framöver väntar även satsningar på en ny grön fond för att stimulera investeringar i koldioxidsnåla lösningar.

Mer om finansieringsinstrumenten som ska stödja utvecklingen i små och medelstora företag

Olagligt att förbjuda vinster i välfärden

Written by Cecilia Helland on måndag, 19 oktober 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Juridikprofessor Lars Henriksson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv synat Repaluutredningen i sömmarna.

Hans slutsats är att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. ”Regeringen bör omedelbart avsluta utredningen”, säger koncernjurist Anders Thorstensson.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-kvaliteten-i-valfardstjan/reepaluforslag-strider-mot-lagen_629552.html

Regeringens budget en skattesmäll mot jobb och privatekonomi

Written by Cecilia Helland on tisdag, 22 september 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2016. Förslagen kommenteras av Skattebetalarnas vd Joacim Olsson.

- Det är mycket oroande att regeringen lägger ett budgetförslag som ger 80 % av befolkningen en lägre disponibel inkomst. Så skapas inte välstånd. Det säger Skattebetalarnas VD Joacim Olsson i en kommentar till dagens presskonferens.

- Skattebetalarna är kritiska till att regeringen, trots att Sverige redan har världens femte högsta skattetryck, fortsätter att höja skatteuttaget snarare än att dra ner på sina kostnader. 

- Vi får nu den skattechock som vi varnat för och som kommer att lägga en våt filt över svensk tillväxt och sysselsättning samtidigt som löntagare får sämre marginaler i sin privatekonomi. Det är anmärkningsvärt att man väljer att höja skatteuttaget när det är mer rimligt att då och då ompröva tidigare utgifter.

- Förslagen hotar riktiga jobb och ger löntagare mindre pengar i plånboken. Samtidigt riskerar politikerföraktet att öka som följd av alla svikna löften. 

- Det är en riktig skattesmäll som väntar. Den kommer att slå mot företag som vill anställa ungdomar eller äldre, den påverkar hela branscher och den minskar det privatekonomiska utrymmet för vanliga löntagare.

-När löften så lätt sviks av regeringen så måste frågan ställas – hur kan vi vara säkra på att inte andra besked om exempelvis fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt inte också kommer att överges under mandatperioden?

-Tyvärr verkar regeringen tro att pengar bara gör nytta när de kanaliseras genom staten och fördelas av politiker. Men det finns anledning att påminna om att de som skapar värden att fördela också måste ha rimliga drivkrafter för sina insatser, avslutar Joacim Olsson.

Industriföretag till attack mot Riksbankens löneutspel

Written by Cecilia Helland on tisdag, 08 september 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

AVTAL 2016 - De svenska industriföretagen upprörs över att Riksbanken och nationalekonomer som Lars Calmfors förespråkar höga lönelyft under avtalsrörelsen, visar en rundringning.

”Vi har redan gjort en automatisering som vi tror kommer att ersätta ett antal tjänster. Höga kostnadsökningar kan göra att vi och andra företag tittar mer på automatisering”, säger Johan Millgårdh, vd på Millcon.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/industriforetag-till-attack-mot-riksbankens-loneutspel_625544.html


Skapar företagsstöd tillväxt?

Written by Cecilia Helland on torsdag, 27 augusti 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Runt 30 miljarder kronor, drygt 3 procent av statsbudgeten, betalas årligen ut som företagsstöd.

Trots att det inte är några ringa summor saknas gedigna utvärderingar av effekterna av stödpolitiken.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2015/Augusti/Skapar-foretagsstod-tillvaxt/

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time