.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Modern domännamnsstrategi för varumärkesinnehavare

Written by Tony Harkén on fredag, 15 januari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Att internet växer sig större för varje år kan väl knappast någon ha missat.

Dagens samhälle bygger till stora delar på kommunikation online och hela tiden flyttar fler företag ut på internet. Mot den bakgrunden har domännamn kommit att spela en allt viktigare roll för framgångsrikt företagande.

Men på internet finns fortfarande oproportionerligt många oseriösa aktörer och det är därför viktigt att tillvarata sina immateriella tillgångar. Att registrera andras varumärken som domännamn för att vilseleda och snylta är fortfarande ett utbrett problem som ställer till det för många företag.

Kopplingen mellan domännamn och varumärken är stark. Man kan därför vinna mycket på att synkronisera sina varumärkes- och domännamnsstrategier. En varumärkesregistrering kan i många fall utgöra ett effektivt vapen mot snyltare, domännamnspirater och intrångsgörare på internet.

Vi bjuder in till seminarium där vi pratar om hur du som varumärkesinnehavare bör agera kring dina domännamn, hur du bygger upp en bra domännamnsstrategi samt talar om den senaste utvecklingen på området.

Under seminariet kommer vi att prata om:

- Skyddsstrategier för domännamn

- Synergieffekter mellan varumärken och domännamn

- Fallgropar att undvika

- Metoder för att upptäcka intrång från andra

- Hantering av domännamnstvister  

- De nya generiska toppdomänerna, .xyz, .stockholm, .car osv.

Talare:

Johan Sjöbeck, jurist specialiserad på internetrelaterade frågor, Groth & Co

Niklas Sandell, jurist specialiserad på varumärkesfrågor, Groth & Co

Samtliga deltagare på seminariet får möjlighet att kostnadsfritt testa vår bevakning av varumärken mot domännamn under tre månader.

Vi bjuder på kaffe och frukostmacka!

Välkommen!

Groth & Co

Datum: Torsdag 11 februari 2016

Tid: 8.30 - 9.30 (frukost serveras från kl 8.00)

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Rum "Biljetten"

Kostnad: Gratis. No-shows debiteras med 500 kr

OSA: Senast 8 februari, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Platser kvar - Vad kan företag förvänta sig av EU:s inremarknadsstrategi?

Written by Cecilia Helland on tisdag, 15 december 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Svenskt Näringsliv inbjuder till ett seminarium för att diskutera EU-kommissionens nya inremarknadsstrategi "Att förbättra den inre marknaden – ökade möjligheter för enskilda och företag”.

EU-kommissionen har som en av sina målsättningar att utveckla EU:s inre marknad till dess fulla potential. Därför presenterade kommissionen den 28 oktober 2015 en ny inremarknadsstrategi.

Strategin väcker många frågor:

Hur arbetar EU-kommissionen med samordning mellan generaldirektoraten för att undvika ett splittrat resultat på inre marknaden?

Hur främjar strategin små och medelstora företags verksamhet?

Hur kommer Sverige att agera på de områden där ansvaret vilar på medlemsländerna för att inre marknaden ska fungera?

Ger de föreslagna åtgärderna i strategin ökade möjligheter för företag?

De här och andra frågor vill vi ta chansen att diskutera under detta frukostseminarium.

När 17 december 2015

Var Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Stockholm

Tid 09.00 - 10.30 Registrering och kaffe från kl. 08.30

Medverkar gör bl a:

Katarina Areskoug Mascarenhas Chef för EU-kommissionens representationskontor i Stockholm Jan Olsson Miljöambassadör och f.d. Coreper I-ambassadör, Utrikesdepartementet Mats Persson Riksdagsledamot (LP) Carin Stoeckmann VD Byggmästar´n Skåne        

Anmäl dig här

Linköpingspolitiker besöker Vietnam

Written by Cecilia Helland on tisdag, 01 december 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) och kommunalråd Paul Lindvall (M) reser till Thai Nguyen, Vietnam den 2-5 december.

Thai Nguyen och Linköping driver tillsammans ett projekt för att utveckla metoder för medborgarinflytande och medborgarengagemang inom miljöområdet.

Syftet med projektet är bland annat att ta fram metoder för medborgardialog och kommunikation med invånare, till exempel i planprocesserna. Avloppsrening och avfallshantering, främst organiskt avfall, är i fokus för projektet. En stad i Thai Nguyen, Song Cong, är pilotområde för att testa metoder för både tekniska lösningar och för medborgardialog och kommunikation. En önskad effekt av projektet är att öka miljömedvetandet bland allmänheten.

Under dagarna i Vietnam kommer Linköping och Song Cong bland annat att presentera hur man arbetar med att involvera boende i en stadsdel i Song Cong och i Lambohov med satsningar för att öka intresse för miljö hos elever, skapa kommunikationkanaler, utbildningssatsningar inom småskalig avloppsrening, biogas, workshops för att vidareutveckla ett beslutstödsverktyg för avloppslösningar.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati finansierar projektet. Det är ett treårigt projekt, som är inne på andra året. Innan projektet startade genomfördes ett förprojekt för att utröna om det fanns gemensamma frågor inom miljöområdet i de båda städerna.

Från Vietnam deltar bland annat regionala och lokala politiker och tjänstemän samt representanter för universitetet i Thai Nguyen. Resan är ett led i att följa upp det intentionsavtal (MoU) som ingicks 2012 mellan Linköping och Thai Nguyen. I det avtalet är miljöteknik ett utpekat område för möjlig samverkan.

Utländska företag väljer bort Sverige

Written by Tony Harkén on tisdag, 17 november 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

När utländska företag väljer var de ska lägga sin tillverkning så är inte Sverige förstahandsvalet, betonar Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

Han ser svårigheter för Sverige att växa som tillverkningsland. ”Det är klart att våra höga lönekostnader har en betydelse, men även andra faktorer spelar in”, säger han.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/utlandska-foretag-valjer-bort-sverige/

Pressat läge för svensk export

Written by Cecilia Helland on tisdag, 10 november 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Läget för svensk export är tudelat.

Å ena sidan växer exporten som en följd av bättre internationell konjunktur. Å andra sidan har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos.

Läs mer här - www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/pressat-lage-for-svensk-export_630943.html

Stor satsning på riskkapital för små företag

Written by Cecilia Helland on torsdag, 22 oktober 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Tillväxtverket har skrivit avtal med Almi Invest om åtta nya regionala riskkapitalfonder.

I en satsning som täcker hela landet ska Almi Invests regionala bolag, tillsammans med privata aktörer, investera 1,2 miljarder kronor i små företag.

Näringsministern betonade de små företagens vikt för svensk tillväxt i ett pressutskick från regeringen, varför de nya riskkapitalsatsningarna riktar sig särskilt mot dessa.

- Kapitalförsörjning är en förutsättning för företag att växa, särskilt små företag. Därför känns det mycket tillfredsställande att Tillväxtverket kan ge Almi Invest förutsättningar att etablera åtta fonder, som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

-Tillgång till kapital i hela landet är centralt för att företag ska bli konkurrenskraftiga - det stärker svenskt näringsliv och regionernas tillväxt, säger Gunilla Nordlöf. Satsningen riktar sig till företag i tidiga utvecklingsfaser där företagen har svårare att ha tillgång till privat kapital.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Genom de denna fond skapas insatser och möjligheter att stärka kapitalförsörjning till företag i Sverige. De nya regionala riskkapitalfonderna är först ut, och kommer inom kort följas av en så kallad fond i fond för att stärka venture kapitalmarknaden i Sverige. Framöver väntar även satsningar på en ny grön fond för att stimulera investeringar i koldioxidsnåla lösningar.

Mer om finansieringsinstrumenten som ska stödja utvecklingen i små och medelstora företag

Olagligt att förbjuda vinster i välfärden

Written by Cecilia Helland on måndag, 19 oktober 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Juridikprofessor Lars Henriksson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv synat Repaluutredningen i sömmarna.

Hans slutsats är att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. ”Regeringen bör omedelbart avsluta utredningen”, säger koncernjurist Anders Thorstensson.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-kvaliteten-i-valfardstjan/reepaluforslag-strider-mot-lagen_629552.html

Regeringens budget en skattesmäll mot jobb och privatekonomi

Written by Cecilia Helland on tisdag, 22 september 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2016. Förslagen kommenteras av Skattebetalarnas vd Joacim Olsson.

- Det är mycket oroande att regeringen lägger ett budgetförslag som ger 80 % av befolkningen en lägre disponibel inkomst. Så skapas inte välstånd. Det säger Skattebetalarnas VD Joacim Olsson i en kommentar till dagens presskonferens.

- Skattebetalarna är kritiska till att regeringen, trots att Sverige redan har världens femte högsta skattetryck, fortsätter att höja skatteuttaget snarare än att dra ner på sina kostnader. 

- Vi får nu den skattechock som vi varnat för och som kommer att lägga en våt filt över svensk tillväxt och sysselsättning samtidigt som löntagare får sämre marginaler i sin privatekonomi. Det är anmärkningsvärt att man väljer att höja skatteuttaget när det är mer rimligt att då och då ompröva tidigare utgifter.

- Förslagen hotar riktiga jobb och ger löntagare mindre pengar i plånboken. Samtidigt riskerar politikerföraktet att öka som följd av alla svikna löften. 

- Det är en riktig skattesmäll som väntar. Den kommer att slå mot företag som vill anställa ungdomar eller äldre, den påverkar hela branscher och den minskar det privatekonomiska utrymmet för vanliga löntagare.

-När löften så lätt sviks av regeringen så måste frågan ställas – hur kan vi vara säkra på att inte andra besked om exempelvis fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt inte också kommer att överges under mandatperioden?

-Tyvärr verkar regeringen tro att pengar bara gör nytta när de kanaliseras genom staten och fördelas av politiker. Men det finns anledning att påminna om att de som skapar värden att fördela också måste ha rimliga drivkrafter för sina insatser, avslutar Joacim Olsson.

Industriföretag till attack mot Riksbankens löneutspel

Written by Cecilia Helland on tisdag, 08 september 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

AVTAL 2016 - De svenska industriföretagen upprörs över att Riksbanken och nationalekonomer som Lars Calmfors förespråkar höga lönelyft under avtalsrörelsen, visar en rundringning.

”Vi har redan gjort en automatisering som vi tror kommer att ersätta ett antal tjänster. Höga kostnadsökningar kan göra att vi och andra företag tittar mer på automatisering”, säger Johan Millgårdh, vd på Millcon.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/industriforetag-till-attack-mot-riksbankens-loneutspel_625544.html


Skapar företagsstöd tillväxt?

Written by Cecilia Helland on torsdag, 27 augusti 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Runt 30 miljarder kronor, drygt 3 procent av statsbudgeten, betalas årligen ut som företagsstöd.

Trots att det inte är några ringa summor saknas gedigna utvärderingar av effekterna av stödpolitiken.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2015/Augusti/Skapar-foretagsstod-tillvaxt/

Ridsporten möter travet på Sundbyholm

Written by Tony Harkén on tisdag, 28 juli 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Det är hästfest av stora mått på Sundbyholm. Under Sundbyholm Summer Games möts ridsporten och travsporten med elithoppningar 30 juli – 2 augusti.

Tävlingsledare Per Redelius är stolt när han säger:
- Tillsammans med ATG(AB Trav och Galopp) vår huvudsponsor blir det här något alldeles extra.

Till vardags huserar travsporten på banan utanför Eskilstuna. Men här har nu anlagts en mycket fin tävlingsbana på innerplan som gör att hoppryttarna gärna besöker Sundbyholm.
Tävlingarna håller på hela veckan med höjdpunkt under helgen. Söndagen 2 augusti handlar det om ATG Grand Prix final i 150-hoppning med garanterad omhoppning för eliten.

Av toppryttarna kan nämnas Strömsholms landslagsryttare och landslagsledare Jens Fredricson. Han är inne i ett generationsskifte på hästfronten. I Falsterbo avtackades Jens lille kämpe Lunatic som hoppat både OS och EM och var med om det svenska bronset under EM i Danmark 2013. Nu leder Jens de yngre ryttarna i ponnylandslaget mot EM i Malmö och utbildar yngre hästar till större klasser

Helena Lundbäck var med om det svenska silvret vid VM i Jerez 2002 med Mynta. Där blev Helena historisk genom att ta sig till de fyra främsta ryttarnas final.
Idag rider Helena bland annat Myntas avkommor och kommer till start på Sundbyholm med flera hästar.

Marcus Westergren, en stadig vinnare i Grand Prix-klasser, kommer också.Han kan sätta färg på vilken omhoppning som helst.

På lördagen blir det stor show.
Travet och hoppningen möts bokstavligen.
Hoppryttare rider ett montélopp och travkuskarna kommer att rida banhoppning.
Kuskarna är Lars D Carlson, Markus B Svedberg, Kevin Oscarsson, Pierre Nyström, Jörgen S Eriksson och Daniel Edlund.
Markus B Svedberg som prövade banhoppning ifjol vill ha revansch.
- Jag har chans till seger. I fjol red jag fel väg. Men det händer inte igen, lovar han.

Så här ser programmet ut:
Torsdag 30 juli
Hoppklasser, 120-145 cm
Fredag 31 juli
Kval till finalerna.
Lördag 1 augusti
Hoppklasser, 120-145 cm
Travkuskarnas Hoppklass. Ryttarnas Montélopp.
Söndag 2 augusti
 ATG Grand Prix Final.

www.equisport.tv sänder direkt från ATG Grand Prix Final

Bioenergin växer globalt

Written by Tony Harkén on onsdag, 08 juli 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Bioenergin är den dominerande förnybara energikällan och svarar för 75 procent av all förnybar energianvändning globalt, medan alla andra förnybara energislag (sol, vind, vatten, geotermi) tillsammans står för 25 procent.

Mellan 2000 och 2012 ökade användningen av bioenergi mer än all annan förnybar energi tillsammans. Det framgår av färsk statistik från World Bioenergy Association (WBA).

Totalt svarar de förnybara energikällorna för 18,4 procent av den globala slutanvändningen av energi, en ökning från 17,7 procent 2000. Under de tolv åren 2000 – 2012 ökade användningen av förnybar energi med 37 procent. Omkring 65 procent av den ökningen stod bioenergin för. Några av de andra förnybara energislagen hade en snabbare procentuell tillväxt, fast från lägre nivåer. Och fortfarande ökade användningen av fossila bränslen sex gånger så mycket som användningen av förnybar energi.

Den globala produktionen av biokraft, el från biobränslen, mer än fördubblades mellan 2000 och 2012, från 170 TWh till 439 TWh. Biokraftproduktionen var 2012 något mindre än vindkraftsproduktionen, men fyra gånger så stor som elproduktionen från solceller.

Förutom biokraft kan biomassa omvandlas till en rad olika moderna bränslen och produkter, som alla visar snabb tillväxt. Produktionen av biogas mer än fyrdubblades mellan 2000 och 2012. Världsproduktionen av pellets ökar särskilt snabbt idag, med 46 procent enbart under de senaste två åren. Produktionen av biodrivmedel har också ökat snabbt. Två länder, USA och Brasilien, är helt dominerande och står tillsammans för 79 procent av den totala tillverkningen av biodrivmedel, och hela 87 procent av etanolproduktionen. Etanol är i sin tur det viktigaste biodrivmedlet, och svarar för två tredjedelar av den globala produktionen av förnybara fordonsbränslen.

Ordföranden i WBA, österrikaren Heinz Kopetz, framhåller att bioenergin är en nödvändig del av övergången till en förnybar energiförsörjning:

– De stora användningsområdena för biomassa kommer att vara värme och biodrivmedel till bilar, lastbilar och flygplan, säger Heinz Kopetz.

Statistiken för bioenergi är generellt mycket osäker och försummad av statistikmyndigheter runtom i världen. Det är bakgrunden till att WBA nu utvecklar egen statistik.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Stora underskott trots skattehöjningar

Written by Cecilia Helland on torsdag, 11 juni 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Underskotten i de offentliga finanserna är fortfarande stora trots regeringens föreslagna skattehöjningar.

Det framkommer i ESV:s nya prognos. De ökade skatteintäkterna förbättrar endast till en mindre del de offentliga finanserna. Marginalerna till utgiftstaket är ovanligt väl tilltagna, efter regeringens höjning av taken.

Även om utrymmet under utgiftstaket är stort nås inte det övergripande finanspolitiska målet, överskottsmålet. Utgiftstaken har just nu en svag roll när det gäller att stödja överskottsmålet.

Aktiviteten i ekonomin stiger

BNP ökar i år med 2,7 procent, vilket är snabbare än förra året men i linje med ESV:s prognos i mars. Även nästa år blir tillväxten relativt stark. Den stigande aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen stiger med 70 000 respektive 60 000 personer i år och nästa år. Samtidigt faller arbetslösheten, till 7,1 procent 2016.

Skattehöjningar men också nya utgifter

Den starkare tillväxten innebär även ökade skatteintäkter. Intäkterna ökar även genom de skattehöjningar som föreslagits i vårens propositioner. Beloppsmässigt är slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga det som ger mest skatteintäkter. Skattehöjningarna förbättrar endast till mindre del de offentliga finanserna eftersom större delen finansierar nya satsningar på budgetens utgiftssida. Satsningar görs främst inom arbetsmarknads- och utbildningsområdena så som exempelvis traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster samt höjd a-kassa.

Prognosen i siffror

   2015  2016
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad 
  2,7   2,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn 
 -58  -52
Finansiellt sparande - procent av BNP
Offentliga sektorn 
 -1,4  -1,2
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor   43   45
Budgetsaldo – miljarder kronor   -52  -27

Källa: ESV

Industrin till attack mot kraftlös energipolitik

Written by Cecilia Helland on tisdag, 12 maj 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Svensk basindustri är mycket bekymrad efter att Vattenfall beslutat sig för att stänga två kärnkraftverk, visar en rundringning.

"Det verkar finnas en okunnighet kring den jobbiga situation som basindustrin i Sverige befinner sig i. Industriproduktionen är cirka 20 till 30 procent lägre idag än före finanskrisen”, säger Tom Erixon, koncernchef på industriföretaget Ovako.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/industrin-till-attack-mot-kraftlos-energipolitik_617876.html

Patentansökningarna ökar kraftigt i Sverige

Written by Cecilia Helland on onsdag, 06 maj 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Under mars 2015 söktes hela 120 patent i Sverige. Det är den högsta siffran under de senaste fem åren.

Även europeiska patent validerade i Sverige ligger på en rekordhög nivå – totalt 1040 stycken. Detta enligt Sepafs innovationsindex.

Av de 120 patentansökningarna var 81 från svenska företag. Av de 1040 patent som validerades i Sverige var 60 från svenska företag.

Som vi tidigare har rapporterat ökar antalet varumärkesansökningar. Denna trend håller i sig. Under mars 2015 lämnades hela 185 varumärkesansökningar in i Sverige. Det är den högsta siffran sedan mätningen startade 2008.

Information om Sepaf hittar du här.

Källa - www.groth.se

Investment Opportunities for Swedish Companies

Written by Cecilia Helland on måndag, 27 april 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Germany Trade & Invest and the Tysk-Svenska Handelskammareninvite you to an exclusive investor seminar in Stockholm on May 07 at 08.30 a.m.

The event is part of a roadshow with another event in Copenhagen on May 05.

Eastern Germany – The Innovative Healthcare Location

Date: May 07, 2015

Location: Tysk-Svenska Handelskammaren | Stockholm | Sweden

Read more at - http://www.powerhouse-eastern-germany.de/PEG/Navigation/EN/Topics/events,did=1212264.html

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time