.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Saknas 50 miljarder i regeringens budget - Riksrevisionen varnar

Written by Cecilia Helland on onsdag, 30 november 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Regeringens statsbudget har ett underskott för vård, skola och omsorg på 50 miljarder kronor de närmsta fyra åren.

Det konstaterar Riksrevisionen i sin granskning. Man varnar för stora framtida försämringar och allvarliga problem i det svenska samhället.

Ta del av - www.dagensjuridik.se/2016/11/regeringen-har-raknat-fel-pa-50-miljarder-valfarden-riksrevisionen-varnar-effekterna

Brist på reformer riskerar hota konkurrenskraften

Written by Tony Harkén on torsdag, 24 november 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Sverige tappar i konkurrenskraft och sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda växer.

Utan reformer kommer Sverige inte kunna finansiera framtidens välfärd. ”Det är uppenbart att en strategi för integration måste innefatta en satsning på enkla jobb”, sade professor Lars Calmfors under ett seminarium.

De senaste tio åren har 120 000 jobb i tillverkningsindustrin gått förlorade i Sverige.

Ta del av -http://arbetsmarknadsnytt.se/brist-pa-reformer-riskerar-hota-konkurrenskraften/

Valutadopningens baksida

Written by Cecilia Helland on torsdag, 17 november 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Just nu kan man köpa mer än 9 kronor för en dollar och nästan 10 kronor för en euro. Detta är den lägsta växelkursen sedan finanskrisen.

Den svaga kronan driver på svensk export men den positiva effekten är tillfällig och har kommit att liknas vid valutadopning. Precis som med alla typer av dopning finns det också baksidor.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Artiklar/2016/november/valutadopningens-baksida/

Illavarslande trend för svensk industri

Written by Tony Harkén on onsdag, 16 november 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Den svaga globala konjunkturen följs av en avtagande svensk tillväxt. Det konstaterade industrins chefsekonomer under en pressträff om den ekonomiska utvecklingen.

”Det är dags att svensk industri tar ett steg tillbaka och reflekterar över vad som har skett under de senaste åren. Men konkurrenskraftsmässigt behöver vi ta ett steg framåt”, sade Carl Eckerdal, IKEM.

Sammanlagt består den svenska industrin av 27 000 tillverkande företag som sysselsätter direkt en halv miljon svenskar och lika många indirekt. Globalt har tillväxten på viktiga exportmarknader bromsat in eller stannat på historiskt låga nivåer. En allvarlig utveckling för ett exportberoende land som Sverige, konstaterade industrins ekonomer.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/illavarslande-trend-for-svensk-industri/

Ny rapport: Sveriges bönder bäst i EU igen!

Written by Tony Harkén on torsdag, 20 oktober 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Årets rapport om antibiotikaförbrukningen i Europa från Europeiska läkemedelsmyndigheten, visar att Sveriges djur återigen får minst mängd antibiotika bland EUs medlemsländer.

Men nu ökar användningen av antibiotika i djuruppfödningen i flera länder i Europa.

Mer information här - www.svensktkott.se/aktuellt/nyheter/ny-rapport-sveriges-bonder-bast-i-eu-igen/

Nu kommer Syed Latif hem igen

Written by Tony Harkén on onsdag, 12 oktober 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 8 - 3st

Syed Latif utvisades på grund av att han fick sitt jobb på fel sätt.

Det var för fem månader sedan. Nu är han på väg tillbaka till Sverige. Ett nytt jobb, alla vänner och hans språkcafé väntar på honom här hemma. ”Jag är så glad över att få komma hem igen. Hela mitt liv är i Sverige”, säger Syed Latif.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/nu-kommer-syed-latif-hem-igen_658216.html

Handelsnettot -10,3 miljarder kronor i augusti

Written by Tony Harkén on tisdag, 27 september 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Varuexporten uppgick under augusti till 87,4 miljarder kronor och varuimporten till 97,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -10,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 10,3 miljarder kronor under augusti 2016 enligt preliminära beräkningar. För augusti 2015 var det ett underskott på 2,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under augusti uppgick till 87,4 miljarder kronor och varuimporten till 97,7 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 2 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 7 procent jämfört med augusti 2015.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 4,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 14,8 miljarder.

Antalet vardagar i augusti var två fler jämfört med augusti 2015.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 3,4 miljarder kronor för augusti 2016 och ett underskott på 2,5 miljarder kronor för juli 2016. För juni 2016 var motsvarande värde ett underskott på 1,6 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – augusti 2016 gav ett underskott på 6,0 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 2 procent, medan varuimporten har ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 758,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 764,9 miljarder. Handelsnettot för januari – augusti 2016 gav därmed ett underskott på 6,0 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 17,8 miljarder kronor.

Källa – SCB

Fel väg till längre arbetsliv

Written by Tony Harkén on tisdag, 20 september 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Svenskt Näringsliv säger nej till den lista på åtgärder som föreslås för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre, som presenterades på måndagen.

Ett av skälen är att höjd pensionsålder ska diskuteras mellan arbetsgivare och medarbetare, inte bestämmas via lagstiftning, skriver vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-arbetsmarknadens-funktionssatt/fel-vag-till-langre-arbetsliv_656305.html

Svenska nav rankar Sveriges arbetsmarknader

Written by Tony Harkén on tisdag, 13 september 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Storstadsregionerna i topp när Västsvenska Handelskammaren jämför Sveriges 73 lokala arbetsmarknader i rapporten Svenska Nav.

  – Men när vi mäter styrkan i de olika arbetsmarknaderna kan vi även se att Kiruna, Linköping och Örebro uppvisar ett toppresultat, värre är det för Filipstad och Åsele, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Rikssnittet för alla Sveriges arbetsmarknadsregioner har förbättrats på närmast alla punkter sedan senaste Svenska nav släpptes 2013. I undersökningen som baseras på åtta variabler mäts bland annat lönesumma, förvärvsintensitet och nyföretagande.
 – Generellt för Sverige kan vi se att utbildningsnivån har ökat med 2 procentenheter sedan förra mätningen, vi har även en ökad förvärvsintensitet. Dessutom har 76 arbetsmarknader blivit 73 till följd av förbättrad infrastruktur och nya pendlingsmönster, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– I riket kan vi konstatera att störst går först – utvecklingspotential går hand i hand med folkmängd.

– Men det finns några positiva undantag, däribland Kiruna vars lokala arbetsmarknad uppvisar den högsta förvärvsintensiteten i landet, 86 procent, och hamnar på delad tredjeplats i landet tillsammans med Malmö-Lund. Kirunas arbetsmarknadsregion utmärker sig även med att de har bland de högsta lönerna i landet.

Störst är ofta bäst men några mindre sticker ut
Det är de tre storstadsregionerna som toppar listan. Stockholm -Solna kommer först, tätt följd av Göteborgs arbetsmarknad.  

– För första gången i Handelskammarens undersökning Svenska nav, som görs för femte gången, uppvisar även Örebro och Linköping toppresultat. Gemensamt för dem är en hög befolk­ningstillväxt, hög utbildningsnivå, samt en hög andel invånare under 65 år. Vi kan även se att Storuman blir fjärde bäst på nyföretagande, och här gör även Gotland och Strömstad bra ifrån sig vilket till stor del kan förklaras av turismen, säger Handelskammarens ansvarige för infrastrukturfrågor, Markus Ottemark, som sammanställt studien.

Starka arbetsmarknader i Småland
Ytterligare 15 regioner hamnar strax under toppskiktet. Av dessa är inte mindre än fyra placerade i Småland. Här utmärker sig Värnamo och Älmhult, som är bland de som presterar bäst landet i förhållande till sin storlek. Gemensamt för dem är ett högt nyföretagande och en hög förvärvsintensitet i jämförelse med hela riket.

I botten hamnar små arbetsmarknader där Åsele, Filipstad och Hällefors presterar allra sämst, gemensamt för dessa är att de är mindre lokala arbetsmarknader med få invånare.
 – Dessa regioner uppvisar låg förvärvsintensitet, en negativ demografisk utveckling och saknar ofta pendlingsmöjligheter över kommungränserna.

 – En av våra slutsatser utifrån resultatet blir: satsa på storstadsregionerna. I ett internationellt perspektiv är de små men det är där investeringar i exempelvis infrastruktur gör störst nytta – även för resten av Sverige, avslutar Markus Ottemark.

Som bifogad pdf finns rapporten "Svenska Nav" i sin helhet.

PDF-dokument  

E-handeln passerar 100 miljarder kronor

Written by Tony Harkén on tisdag, 06 september 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Svenskarna handlar mer än någonsin på nätet och e-handeln passerar nu en omsättning på imponerande 100 miljarder kronor. Jämfört med 2015 har e-handeln vuxit med 11 procent, eller 10 miljarder kronor.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har mätt e-handelsmarknaden i Sverige i fem år och har varje år noterat en anmärkningsvärd tillväxt. Den totala svenska e-handelsmarknaden, det vill säga för både resor, varor och tjänster, omsätter nu 100,5 miljarder kronor. Det är en tillväxt på 11 procent jämfört med 2015 vilket motsvarar 10 miljarder kronor. 

– E-handeln fortsätter att öka och har nu passerat en milstolpe. De underliggande drivkrafterna är − förutom svenskarnas goda ekonomi och rekordlåga räntor – att allt fler tjänster nu kan köpas på nätet och att allt fler butiker startar försäljning på nätet. Digitaliseringen hos konsumenterna gör att man nu förväntar sig att allt ska gå att köpa på nätet, och den mobila revolutionen är också en stor drivkraft, säger Daniel Larsson, vice vd på DIBS Payment Services.

På fem år har e-handelns omsättning ökat med otroliga 43 procent, eller hela 30 miljarder kronor, från drygt 70 miljarder kronor till drygt 100 miljarder för 2016. E-handeln i Sverige är därmed nästan i paritet med restaurangbranschen.

För 2016 står resor för lite drygt hälften av all spendering på nätet i Sverige, följt av varor med en dryg tredjedel och tjänster med en dryg tiondel. Det innebär en fördelning i antal kronor om cirka 51 miljarder kronor för resor, 37 miljarder för varor och 12 miljarder för tjänster. Branschtyper inom tjänster som kommit starkt den senaste tiden är spel om pengar i form av casino, poker och betting, biljetter och olika typer av media. Och inom varor har livsmedel, kropps- och hälsoprodukter och bygghandel ökat starkt.

Uträkningen är baserad på den faktiska ökningen sedan föregående år hos tusentals svenska webbutiker som är anslutna till DIBS.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av e-handeln och dess utveckling. Rapporten som lanseras den 12 september är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2016 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.

Missa inte Patentdagen 2016!

Written by Tony Harkén on onsdag, 31 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Här är ett utdrag ur programmet för Patentdagen 22 september:

- Så säkerställer Electrolux att patentarbetet stödjer företagets affärsstrategi

- Toyota Material Handlings patentstrategi

- ABBs syn på patentkvalitet och dess påverkan på licensiering

- ClearView IP: The patent market place - recent trends and what constitutes a saleable patent

Kom och lyssna till företag hur de offensivt arbetar med att säkerställa att patentarbetet stödjer företagets affärsstrategi och på så sätt kunna kommersialisera patent och bygga lönsamma patentportföljer.

Se hela programmet och anmäl dig här -> http://patentdagen.se/arets-program/

Nya regler för signalkräfta

Written by Cecilia Helland on torsdag, 25 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor. Det innebär att det är helt förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor.

Sverige har 18 månader på sig att ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan med åtgärder för att stoppa signalkräftans spridning nationellt.

- Den senaste tiden har flera felaktigheter spridits om de nya reglerna, till exempel att levande kräftor inte får fiskas, säljas och transporteras. Så är inte fallet, men ytterligare reglering kan komma under 2017, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

För att skydda den biologiska mångfalden i medlemsländerna har EU tagit fram en förordning som ska hindra spridningen av invasiva främmande arter. Enbart i Sverige har antalet invasiva arter ökat med över 30 procent de senaste tio åren och det får stora konsekvenser även för ekonomin.

Den första förteckningen till EU-förordningen omfattar 37 arter, där signalkräftan och ytterligare fyra sötvattenskräftor är listade. Arterna är hårt reglerade. För arter med stor spridning, som signalkräftan har i Sverige, gäller särskilda regler eftersom det inte är möjligt att utrota dem. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för de vattenlevande arter som omfattas EU-förordningen.

- Vi ser nu över nuvarande reglering och riskerna med hanteringen av signalkräftan. Eventuella förändringar kommer att införas tidigast 2017 och presenteras i hanteringsprogrammet. Vi har redan en arbetsgrupp med berörda parter och myndigheter för att diskutera frågorna, säger Sofia Brockmark.

Signalkräftan klassas som en invasiv främmande art inom hela EU eftersom den bär på kräftpest, en parasit som slår ut inhemska bestånd av flodkräftan. Kräftpesten kom till Sverige redan 1907, men spridningen av pesten och utslagningen av flodkräftorna ökade dramatiskt i samband med att signalkräftan importerades och sattes ut i stor skala på 1960- och 1970-talen.

- Det råder totalförbud mot utsättning av signalkräfta. Illegala utsättningar av signalkräfta är det största hotet mot flodkräftan som är rödlistad som akut hotad, säger Sofia Brockmark.

Kräftfisket i Sverige har en stor socioekonomisk och kulturell betydelse. Signalkräftor svarar för huvudelen av kommersiellt fiskade kräftor i Vänern, Vättern och Hjälmaren med en landad fångst runt 200 ton under de senaste åren. Signalkräftan är också av stor betydelse för fritidsfiske och den regionala turistnäringen i den södra delen av landet där den inhemska flodkräftan är utdöd. Signalkräftor är också en mycket viktig del av den regionala turistnäringen.

Sverige har redan genomfört en rad åtgärder för att förhindra spridning av kräftpesten, bland annat infört förbud mot att sätta ut signalkräfta i vatten där den inte har förekommit tidigare, förbud mot att föra in levande sötvattenskräftor i landet och regler för kräftpestsmittade vatten.

- I Sverige drabbas upp till ett hundratal svenska vatteområden årligen av kräftpest och över 97 procent av flodkräftbestånden har slagits ut, säger Sofia Brockmark.

Frågor och svar om hanteringen av signalkräfta

Får jag fiska signalkräfta?

- Ja, fisket på signalkräfta fortsätter på samma sätt som tidigare både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt.

Riskerna för spridning av signalkräftan i fisket kommer att ses över i arbete med hanteringsprogram och kan regleras ytterligare innan januari 2018.

Får jag sätta ut eller sumpa signalkräfta i naturen?

- Nej, det är förbud mot att sätta ut eller flytta signalkräftor till eller mellan vattenområden. Detta gäller även sumpning. Inga nya utsättningstillstånd kommer att utfärdas. Illegal utsättning av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta.

Får jag sälja och transportera levande signalkräftor?

- Ja, signalkräftan får säljas och transporteras levande. Kräftorna ska vara i slutet förvar så de inte kommer i kontakt med naturvatten som sjöar, dammar, vattendrag eller hav.

Kokta kräftor bär inte på pest. För dem gäller inga nya regler för försäljning eller transport.

Riskerna för spridning av signalkräftan när den säljs eller transporteras levande kommer att ses över i arbete med hanteringsprogram och kan regleras ytterligare innan januari 2018

Länk till fler frågor och svar om hanteringen av signalkräfta

Källa - Havs- och vattenmyndigheten

Företagarjubel efter slopad sjukskatt

Written by Tony Harkén on torsdag, 25 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Regeringen drar tillbaka förslaget om en sjukskatt. I företagarleden är det en himmelsvid skillnad i stämningsläget jämfört med tidigare.

”Det känns jättebra att regeringen drar tillbaka förslaget”, säger företagaren Sven-Olof Gudmundsson.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/foretagarjubel-efter-slopad-sjukskatt_654054.html

Fast jobb i Sverige borde ge företräde

Written by Tony Harkén on fredag, 12 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Byråkratiskt krångel vid Migrationsverket gjorde att Lavdim från Kosovo tvingades lämna Sverige och sitt heltidsjobb.

Det nya arbetstillståndet brukar ta 2 månader att få, men kommer nu att ta 10 månader. Lavdims arbetsgivare, Anitta Johansson är upprörd. "Det är vansinnigt! Vill man att företagen ska gå bra och att det ska bli fler skattebetalare, så måste man se över detta".

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/vaxjo/fast-jobb-i-sverige-borde-ge-foretrade_648927.html

Tycoon Conway Hall gör Åby Stora Pris–fältet komplett

Written by Tony Harkén on måndag, 08 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Steen Juuls stjärna Tycoon Conway Hall blir sista hästen in i Åby Stora Pris. Tycoon Conway Hall tillhör en av Europas bästa sprinters.

Näst senast var han tvåa bakom Nuncio i Årjängs Stora Pris på fina 1.09.8. Han var även tvåa bakom Propulsion i Finlandia Ajo och vann ett försök i Sweden Cup. Tycoon Conway Hall satte sitt rekord 1,09.4 i senaste starten i Hugo Åbergs Memorial.

Han har hittills tjänat 3.107.873 kr i sin karriär.

- Tycoon Conway Hall är en vass sprinter med härlig utstrålning som har den snabbheten som krävs. Han är Danmarks andra deltagare i loppet och jag blev imponerad näst senast då han blev knappt slagen av Nuncio i Årjäng, säger Jon Walter Pedersen, sportchef på ÅbyTravet.

Ägaren Morten Staal Jensen:
- Hästen är helt på topp och vi lovar att hästen inte kommer göra någon besviken.

Sportchefen är mycket nöjd med startfältet.
- Årets startfält känns riktigt vasst och båda heaten kommer att bli superintressanta. Det lutar nog åt att vi kan bjuda publiken på ett nytt skiljeheat.

STARTFÄLT ÅBY STORA PRIS 2016

Un Mec d'Heripre
Mosaique Face
Västerbo Highflyer
B.B.S Sugarlight
Montgomery Hill
Food Money
Propulsion
Tycoon Conway Hall

Spårlottning äger rum på söndag eftermiddag.

Två nya hästar är klara för Åby Stora Pris

Written by Tony Harkén on torsdag, 04 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Från Danmark kommer Montgomery Hill som tränas och körs av Flemming Jensen.

Montgomery Hill håller toppform och har tagit 2 raka segrar på slutet. Senast vann han The Red Mile på Åbytravet och starten innan slog han Mosaique Face på Jägersro.
- Montgomery Hill har varit fin på slutet och allt tyder på att formen är intakt. Jag tror han klarar 2 heat på samma dag på ett fint vis, säger Flemming Jensen.

Den andra hästen är Food Money som tränas av amatörtränaren Thomas Jezek. Food Money köptes för 12 000 kronor och har sedan dess haft en sagolik karriär. Han gjorde ett bra lopp senast i Bollnäs och Åby Stora Pris blir hans första elddop med den yttersta eliten.

- Food Money gick väldigt bra senast och vi har kollat upp honom efter den starten och allt är på topp. Att vara med i ett så klassiskt lopp som Åby Stora Pris är väldigt roligt, säger Thomas Jezek.

- Båda hästarna kommer till loppet med absolut toppform och form slår klass. Montgomery Hill slog Mosaique Face näst senast och visar härlig löpglädje. Food Money är en häftig häst som var väldigt bra senast. I våras utmanade han Nuncio några gånger så det blir roligt att se honom mot de bästa hästarna i Åby Stora Pris, säger Jon W Pedersen.

Sedan tidigare är Un Mec d'Heripre, Mosaique Face, Västerbo Highflyer och B.B.S Sugarlight klara för start i storloppet med två miljoner i förstapris.

Bild – Körsven Jennifer Tillman med Food Money som närmar sig 2,5 miljoner på kontot.

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time