.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Nya miljoner till svenska skolan

Written by Cecilia Helland on onsdag, 19 mars 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

22 nya extra miljoner ska öronmärkas under 2014 och 2015 för lågpresterande skolor i så kallade utanförskapsområden.

– Eleverna som går på de här skolorna har ofta de lägsta resultaten. Ofta beror det på att de är relativt nyanlända till Sverige men det är då en stor utmaning för de ska ju lära sig alla ämnen i skolan som alla andra elever. Samtidigt ska de lära sig ett helt nytt språk, svenska och integreras i övrigt, så därför vill vi ge dem bättre möjligheter genom att de de bästa lärarna, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Pengarna ska se till att extra många duktiga lärare kan anställas i 15 olika bostadsområden i Sverige.

Utanförskapsområdena som ska få extra statsbidrag till lärarlöner är Rinkeby och Tensta i Stockholm, Ronna och Hovsjö i Södertälje, Araby i Växjö, Gamlegården i Kristianstad, Herrgården och Södra Sofielund i Malmö, Centrum-Öster i Landskrona, Hässleholmen i Borås, Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården och Bergsjön i Göteborg och Kronogården i Trollhättan.

Skandalen är ett faktum

Written by Cecilia Helland on tisdag, 11 mars 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Svenska regeringen satte främmande makts intressen före svenska folkets grundlagsskyddade rättigheter.

-Tack vare whistleblowern Edward Snowden vet vi nu varför den svenska FRA-lagen blev så tandlös. Den skrevs i samråd med jurister från den amerikanska spionorganisationen NSA och brittiska GCHQ. Den svenska riksdagen drevs att offra svenska folkets rätt till privatliv för ett beställningsjobb från USA. Detta säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet, med anledning av att parlamentet i dag debatterar massövervakningen.

-Det förklarar varför statsminister Fredrik Reinfeldt satte hela regeringens trovärdighet på spel under FRA-debatten. Det var för att han målat in sig i ett hörn, genom att ge NSA och GCHQ makt att styra svensk lagstiftning. Detta ingår i ett större mönster, där även andra länders övervakningslagar fjärrstyrdes från Washington.

-Detta är värre än vad någon kunde föreställa sig under FRA-striden. Och det betyder att regeringen har satt främmande makts intressen före svenska folkets grundlagsskyddade rättigheter. Regeringen har med detta förverkat allt förtroende, säger Christian Engström (PP).

-Redan innan detta avslöjande hade Europaparlamentet tänkt rikta kritik mot Sverige för FRA-lagen. Den står nämligen även i konflikt med vad Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv.

-Sammantaget är detta en skandal av stora mått. FRA-lagens tillkomst kastar en skugga över hela den demokratiska processen och det öppna samhället. I ett normalt land hade en skandal som denna tvingat regeringen att avgå, avslutar Christian Engström (PP).

Europaparlamentets rapport finns att läsa här

Edward Snowdens brev till Europaparlamentets utskott för de mänskliga rättigheterna finns att läsa här

Nu kommer svenska skattehöjningar

Written by Cecilia Helland on torsdag, 20 februari 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Trots att Sverige ligger i världstopp gällande skatteuttag tillsammans med Danmark så måste finansminister Borg avisera nya högre skatter.

Uppenbarligen är prognosen mörk för statens offentliga finanser och skatter ska höjas på alkohol, tobak, fordonsskatt och en del av studiebidraget blir istället lån.

Avdrag för pensionssparande sänks 2015 och slopas helt 2016 och nu tvingas regering till effektivisering av den statliga byråkratin.

Sammantaget vill Borg ha in runt 9 nya friska miljarder till statskassan.

Det allmänna myndighetsregistret, som förs av Statistiska centralbyrån, omfattade 468 statliga myndigheter i juni 2013. Till detta kommer de kommunala myndigheterna, enligt Wikipedia.

Nytt rekord för Stockholm

Written by Cecilia Helland on tisdag, 11 februari 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

278 kryssningsfartyg med totalt 478,000 passagerare anlände till Stockholms hamnar under 2013.  

Stockholm tar emot flest kryssningspassagerare i Sverige.

Stort intresse för kollektiva boendelösningar

Written by Cecilia Helland on torsdag, 06 februari 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Cykelparkering istället för bilparkering och ett vardagsrum som delas med andra.

Så ser framtidens boende ut enligt en ny studie bland unga som NCC har låtit ta fram tillsammans med Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.

Studien om unga stockholmares syn på framtidens boende bygger på en omfattande omvärldsanalys, expertintervjuer och en undersökning bland över 1 000 unga stockholmare som genomförts av analysföretaget United Minds.

Undersökningen visar att 59 procent av unga stockholmare anser att dagens utbud av bostäder i regionen inte är anpassat efter deras behov och önskemål. Det unga efterfrågar är ett kollektivtrafiksnära boende och korta restider till arbete/studier. Nära hälften mellan 18-25 år (45 procent) kan tänka sig att bo på 25 kvm eller mindre för att kunna bo på en attraktiv adress.

– Vi ser en tydlig trend att efterfrågan på mindre lägenheter ökar och vi kommer därför att erbjuda fler och mindre lägenheter. I Tyskland där NCC är landets största bostadsutvecklare jobbar vi med ett koncept vi kallar ”affordable living” – lägenheter som bygger på ett plattformstänkande och därför går snabbt att bygga och passar de unga. Det vill vi även göra i Stockholm, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Housing.

En konsekvens av mindre bostäder i attraktiva lägen är att vissa funktioner i bostaden kan flytta ut. Undersökningen visar att unga inte är främmande för den tanken – 18 procent skulle kunna avstå vardagsrum i bostaden under förutsättning att de har tillgång till det i sin fastighet. Gemensamma utrymmen där de boende i en fastighet kan umgås efterfrågas av hela 38 procent av Stockholms unga.

– Undersökningsresultaten ger ett tydligt besked till Stockholms fastighetsägare. Unga människor vill ha flexiblare lösningar både vad gäller avtal och utformningen av bostaden. Fastighetsbranschen måste omfamna de nya krav som ställs på oss, konstaterar Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Svaren speglar ett ökat intresse av att ha till tillgång till och dela saker med andra snarare än att äga själv. Att unga prioriterar tillgänglighet framför ägande är inte minst tydligt i synen på olika trafikslag i anslutning till det egna boendet. Närhet till kollektivtrafik är den viktigaste aspekten vid val av ny bostad för unga, och tunnelbana är det populäraste trafikslaget. Synen på bilen förändras också och bara knappt var tredje (31 procent) tycker att det är viktigt att äga en egen bil.

Studien visar att unga söker gemenskap i sitt boende. Totalt 40 procent önskar att de kände sina nuvarande grannar bättre och 52 procent skulle vilja umgås med sina grannar om de delade intressen. Varannan (47 procent) är intresserade av att bo tillsammans med vänner.

Kollektiva lösningar är även relevanta för att möta förändrade livsmönster som växer fram i Stockholmsregionens kreativa ekonomi. För många unga entreprenörer och kreatörer i den kunskapsintensiva tjänstesektorn växer arbete och fritid samman och skapar en efterfrågan på en ny form av boende som också har funktionen av kontor – ett innovationsboende.

– Undersökningen visar att unga tror att strukturomvandlingar som urbanisering, digitalisering och globalisering kommer att påverka bostadsmarknaden på längre sikt - på kort sikt är dock sambandet det omvända. Den ickefungerande bostadsmarknaden och bristen på bostäder är en flaskhals som gör att tillväxten hämmas. Det får stora konsekvenser på hela Sveriges ekonomi, säger Anna Felländer, chefekonom på Swedbank.

Om studien

”Hur vill unga i Stockholm bo i framtiden” är en studie som bygger på omvärldsanalys, expertintervjuer och en digital undersökning bland 1 055 unga stockholmare 18-35 år under perioden 17-31 januari 2014. Studien har genomförts av United Minds på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.

Stora statliga varsel i Sverige

Written by Cecilia Helland on onsdag, 22 januari 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Två statliga företag varslat runt 1,000 personer.

SJ har i veckan meddelat att 400 personer ska sägas upp och nu meddelar det statliga transport företaget Green Cargo att cirka 600 medarbetare ska bort till 2016.

Många kommuner har höjt skatten

Written by Cecilia Helland on tisdag, 07 januari 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

106 av landets 290 kommuner har nu i årsskiftet höjt skatten och 6 stycken har sänkt.

Dorotea har den högsta kommunalskatten i landet med 34,70 procent, följt av Bräcke med 34,59 procent. De lägsta kommunalskatterna finns i Vellinge med 29,19 procent och Kävlinge med 29,20 procent.

Läs mer – Högre kommunalskatt

Svensk utrikeshandel fortsätter att bromsa

Written by Cecilia Helland on onsdag, 18 december 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Redan under halvåret 2012 började den svenska varuexporten sjunka kraftigt och sedan dess har exportnedgången fortsatt under flera kvartal.

Ta del av Minus 5,2 procent första 3 kvartalen

Migrationsverket behöver mer pengar

Written by Cecilia Helland on måndag, 25 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Migrationsverket är satt under stor press och nu måste verket införa 6 dagars vecka och skiftarbete för att hinna med allt fler asylärenden, och få ett tillskott på minst en halvmiljard kronor.

Runt 2,000 personer kommer nu till Sverige varje vecka vilket är samma nivå som inströmningen av människor som kom under Bosnienkriget.

Förutom att verket behöver mer pengar så behöver verket anställa minst 550 personer kommande år för att kunna hantera de allt längre köerna av assylsökande.

Regeringen har tagit emot begäran om extrapengar och håller på att räkna på siffrorna de fått.

Fakta Asylmottagningen

Just nu är 33 248 personer inskrivna i anläggningsboenden som lägenheter, campingstugor, korridorer och flyktingförläggningar.

15 303 är inskrivna i eget boende hos vänner, bekanta, släktingar eller hyr eget.

1 282 är personer inskrivna i familjehem, sjukvård eller fängelsehäkte.

Totalt fanns 14 november 2013 alltså 49 833 asylsökande i Sverige.

SVT och SR kostar 7,5 miljarder årligen

Written by Cecilia Helland on fredag, 22 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Riksdagen har beslutat nya villkor och riktlinjer för public-service företagen SVT och SR.

För 2014 får SVT 4,5 miljarder, SR 2,7 miljarder och UR 395 miljoner, och beloppen ska höjas med 2 procent årligen till och med 2019.

Svenska Skogen - Sämre lönsamhet men optimism

Written by Cecilia Helland on torsdag, 21 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 8 - 3st

Skogsbarometern 2013, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank, visar bland annat att knappt hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten är tillfredställande.

Skogsägarna dock tror på stigande timmerpriser och stigande priser på skogsfastigheter medan de är pessimistiska om massavedspriserna.

Det har varit ett tungt år för skogsindustrin med en stark svensk krona och allmän lågkonjunktur i stora delar av världen. För landets skogsägare, som står för 60 procent av virkesflödet i Sverige, har det inneburit sjunkande priser på timmer och massved.

– Knappt hälften av skogsägarna, är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket. Det är en minskning jämfört med förra året då 54 procent var nöjda med sin lönsamhet men med tanke på virkesprisutvecklingen så är det ändå en förhållandevis stor andel som är nöjda, säger Axel af Petersens, Segmentschef Skog på LRF Konsult.

Prognosen för den närmsta framtiden är blandad, 37 procent tror på stigande priser på timmer det närmaste året. 28 procent tror på stigande priser på massaved på tre års sikt.

– Rapporten bekräftar att synen på skogsägandet påverkas av att skogsägarna ofta är äldre och lågt belånade. Befintliga skogsägare är mycket intresserad av att investera ytterligare i mer skogsmark trots en ökande medelålder, säger Per Skargren Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.

Värden för 70 miljarder ska byta ägare
Skog till ett värde av 70 miljarder kronor kommer byta ägare de närmaste fem åren. Av skogsägarna i undersökningen planerar 13 procent att överlåta sin fastighet de närmaste fem åren, vilket är en låg andel då en tredjedel av skogsägarna är äldre än 65 år.

Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga anges av 48 procent som den viktigaste faktorn för ägandet av skog. 37 procent tycker främst att det är en långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är mest betydelsefullt.

Skog – en lönsam investering
Priset på skogsfastigheter är något vikande under 2013 jämfört med 2012. Det är dock fortsatt lönsamt att investera i skogsmark enligt 37 procent av de tillfrågade skogsägarna. 40 procent av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren medan en förhållandevis liten andel, 14 procent, tror att priserna på skogsfastigheter kommer sjunka de närmaste tre åren.

Ta del av hela Skogsbarometern 2013

Vilken framtid har industriproduktion i Sverige?

Written by Cecilia Helland on fredag, 15 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Flera länder med USA och Tyskland i spetsen har antagit ambitiösa strategier för att återta industriproduktion.

Vad behöver Sverige göra för att ha en konkurrenskraftig industri i framtiden och inte hamna på efterkälken?

Den brännande frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 27 november. Medverkar gör bland andra professor David M. Hart, rådgivare för president Barack Obamas stora satsning för att få avancerad industriproduktion till USA.

Under en lång följd av år har industriproduktion flyttat från USA och Europa till låglöneländer. Men tecken finns på att pendeln håller på att svänga och att allt fler företag börjat flyttar hem produktion från låglöneländer. Begreppet re-industrialisering har hamnat högt på den politiska dagordningen.

Flera länder, med USA och Tyskland i spetsen, har antagit ambitiösa strategier för att ta hem avancerad industriproduktion. På VINNOVAs årskonferens den 27 november diskuteras vad Sverige behöver göra för att behålla positionen som framstående industriland och inte hamna på efterkälken när andra länder nu satsar stort.

Medverkar gör bland andra professor David M. Hart, rådgivare åt president Barack Obama när USA utarbetade sin strategi för industriell tillverkning, och professor Detlef Zühlke som berättar om Tysklands stora satsning ”Industry 4.0”. Doris Schroecker från EU-kommissionen berättar om kommissionens strategi för att stärka Europas konkurrenskraft. 

Företrädare för näringslivet ger sin syn utifrån sina erfarenheter av investeringsbeslut, bland dem Alan Begg, Senior Vice President på SKF Group Technology and Development, Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology och Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Head of Global Industrial Development, på Scania CV.

Från den politiska arenan medverkar Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som talar om vad han anser behöver göras för att stärka Sveriges konkurrenskraft och miljöminister Lena Ek som talar om produktion för en hållbar värld.

Tid: Onsdag den 27 november kl 10- ca 16.30
Plats:
Stockholm Waterfront Congress Centre

Konferensen webbsänds på www.VINNOVA.se

 

Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Written by Cecilia Helland on fredag, 08 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Bättre för Griskött- och mjölkföretagen, sämre för växtodlingsföretagen

I LRF Konsults årliga rapport ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas svenska lantbrukares lönsamhet under 2013. Sammantaget känner alla näringsgrenar av lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år. En viss ljusning kan anas för grisköttsföretag, liksom höjda mjölkpriser förbättrar lönsamheten i mjölkföretagen.

I alla animalieföretag påverkar foderpriset lönsamheten negativt och för växtodlingsföretagen försämras lönsamheten beroende på lägre spannmålspris inför nya skördesäsongen och bedöms till den sämsta på tre år. Även nötköttsföretagens lönsamhet sjunker något då höjda foderkostnader ätit upp avräkningsprishöjningar. Lönsamheten i Grisköttsföretagen har en fortsatt förbättring om än svag. Genom höjda mjölkpriser förbättras också lönsamheten i mjölkföretaget till över 2011 års nivå.

– Vi bedömer att det bara är 25 procent av lantbruksföretagen som når en långsiktig lönsamhet under 2013, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk. Medelgårdarna som följs grundar sig på verkliga företag och för 2013 nås inte långsiktig lönsamhet i medelföretaget.

För griskötts- och nötköttsföretagen inleddes året med bra slaktpriser. Men nivåerna pressades under året till stor del beroende på importtryck. Mjölkpriserna i Sverige har speglat internationella uppgången men ändå är det långt tills att medelgården når långsiktig lönsamhet.

– Med den kostnadsmassa som finns i svenska jordbruket behöver produktpriserna höjas med 15-25 procent från 2013 års nivå för att medelgården ska ha stabil lönsamhet, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult.

För att skapa långsiktig lönsamhet behöver arbete ske på både intäkt- och kostnadssidan. Det krävs att företagaren har en effektiv organisation och produktion. Enskilda företagaren behöver arbeta med strategier för att förbättra sina affärer, komma ut på marknaden samt utveckla sitt affärsmannaskap för att klara de globala marknadsrörelserna ännu bättre än idag.

Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och annan service med arbete.

Om Lantbrukets Lönsamhet

I LRF Konsults rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamheten 2013 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För mjölkföretaget saknas det 6 procentenheter för att nå den långsiktiga nivån. För grisköttsföretaget saknas det 11 procentenheter eller cirka 19 procent högre djurintäkter under 2013. För Växtodlingsföretaget saknas 13 procentenheter.

Turkiet världens största journalistfängelse

Written by Cecilia Helland on torsdag, 07 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Turkiets premiärminister Erdogan är på charmoffensiv och har idag träffat statsminister Fredrik Reinfeldt.

Men under Erdogans styre har Turkiet utvecklats till världens största journalistfängelse. 62 journalister sitter inspärrade i landet idag, trots att de bara gjort sitt jobb. Mängder har fått sparken, resten tystnat av rädsla. 

Ta del av mer informationen här

Ökad framtidstro inom transportnäringen

Written by Cecilia Helland on måndag, 14 oktober 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

TransportIndikatorn visar en stark ökning för kvartal tre och stiger 14 enheter från minus nio till fem.

Återhämtningen i världsekonomin och ECB:s insatser i euro-zonen har varit bidragande till att förtroendet stärkts bland företagen de senaste månaderna.

TransportIndikatorns ökning innebär att andelen optimistiska företag är den största på två år. Resultat beror på att många företag tror att omsättningen kommer att öka i det egna företaget.
Optimismen har också stärkts när det gäller omsättningsökningar i branschen som helhet i förhållande till föregående kvartal. Transportföretagen är emellertid mindre optimistiska rörande utvecklingen av antalet anställda, både i det egna företaget och i branschen som helhet.

- Med en ökning på 14 procentenheter kan vi se att optimismen inom transportnäringen är större än på två år. Viktiga ekonomier går också åt rätt håll, men läget är fortfarande skört och vägen framåt kantas av orosmoln i omvärlden, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

För Sveriges del är det positivt att det kommer något ljusare signaler från euro-området och USA som är viktiga exportmarknader för svensk industri. Hittills i år har såväl export som investeringar fallit kraftigt i Sverige, men i takt med att omvärldsefterfrågan nu sakta stärks väntas export och investeringar vända åt rätt håll. Detta går dock i långsam takt och liksom tidigare är det fortsatt de köpstarka hushållen som håller uppe BNP den närmaste tiden. 

TransportIndikatorn för tredje kvartalet 2013 landar på 5 (-9 för kvartal 2, 2013).

TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen.

Bara veckor kvar till Swedish Riders Trophy

Written by Tony Harkén on tisdag, 10 september 2013. Posted in Main 2, Right bottom intervju, Sverige, Artiklar om Sverige

Nu är det bara några veckor kvar till starten av den nya hoppligan Swedish Riders Trophy, en av de största satsningarna som gjorts i svensk hoppsport.

Lördagen den 28 september 18:00 rids första delfinalen på Helsingborgs Fältrittklubbs anläggning i Helsingborg. Ryttarna kvalar till delfinal på fredagen och lördagsförmiddagen.

Intresset från ryttarna är enormt och startplatserna tog slut på mindre än en timma. Över 100 ekipage står nu på väntelistan. 

Toppryttare som Peder Fredricson, Niklas Arvidsson och Douglas Lindelöw kommer, liksom unga lovande ryttare som Stephanie Holmén. Prissumman i delfinalen är 150 000 kr. Totalt är det 1,2 miljoner kronor som delas ut i serien Swedish Riders Trophy.

- Serien ligger också linje med den nya hopporganisationen där vi ska satsa på lovande kommande ryttare, , säger Annika Ersgård, sportchef hoppning på Svenska Ridsportförbundet.

Bakom hoppsatsningen står Timothy Smart i samarbete med Svenska Ridsportförbundet. Investeringen är långsiktig med målet att öka intresset för Sveriges näst största idrott, såväl som att ge talangfulla ryttare chansen att utvecklas till toppnivå på hemmaplan.

TV-kanalen Horse1, som har premiär 23 september, kommer att direktsända de fem deltävlingarna och finalen och finns naturligtvis på plats i Helsingborg för premiäromgången.

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time