.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Enkla jobb allt dyrare

Written by Tony Harkén on tisdag, 07 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Inom flera viktiga branscher har ingångslönerna under 2000-talet stigit snabbare än övriga löner.

Lönestrukturen har tryckts ihop och kostnaden för de enkla jobben har ökat. Samtidigt har vi i dagsläget 127 000 arbetslösa som saknar gymnasieutbildning.

Läs mer

Splittrad bild av läget inom svenska industrin

Written by Tony Harkén on onsdag, 01 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Omvärldens inbromsning försämrar prognosen även för Sverige.

I år begränsas utsikterna för industrin till tre procent i produktionstillväxt och trenden spås förstärkas under nästa år.

Det konstaterar en rad ekonomer inom industrin.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/splittrad-bild-av-laget-inom-industrin/

Försämrat företagsklimat i många kommuner

Written by Tony Harkén on onsdag, 25 maj 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Företagens betyg på kommunernas arbete med att förbättra företagsklimatet sjunker.

Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Sverige behöver många nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker på alla nivåer”, säger Christer Östlund, Svenskt Näringsliv.

Ta del av enkätresultaten

Hårda tag mot skatteflykt

Written by Tony Harkén on torsdag, 19 maj 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Regeringen har presenterat ett program för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Bland annat vill regeringen lyfta skattefrågor till styrelsenivå, skapa en global svartlista och ge skattetillägget en avskräckande effekt.

De senaste åren har flera länder vidtagit åtgärder för att motverka skatteflykt och skatteundandragande. OECD lanserade 2013 en handlingsplan för att motverka skatteundandragande bland multinationella företag och har sedan dess arbetat i rask takt för att lägga fram konkreta förslag på åtstramningar.

Även Sverige har infört och stramat åt regler, till exempel begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader.

Nu lanserar regeringen ett program om tio punkter med åtgärder som ska prioriteras. Utlösande faktor verkar vara tordfPanamaskandalen och andra skandaler kring internationellt skattefusk och förekomsten av så kallade brevlådeföretag.

Bland annat ska informationsutbytet med andra länder bli bättre och automatiseras. Regeringen ska också verka för att skapa en global svartlista över icke samarbetsvilliga länder och länder som bedriver skadlig skattekonkurrens.

Dessutom ska en utredning tillsättas för att undersöka möjligheterna att införa en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg, och en utredning för att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg för att förstärka den avskräckande effekten.

Åtgärder ska också vidtas för att motverka momsbedrägerier. Skatteverket ska få förstärkta resurser bland annat för att hantera alla dessa frågor.

Programmet innehåller inte några konkreta lagförslag men budskapet är tydligt från regeringens sida. Detta ligger också i linje med den internationella utvecklingen och liknar åtgärder som vidtas i andra länder. Grant Thornton fortsätter att följa utvecklingen och rapportera om nyheter på området.

Källa – Grant Thornton - Kontakt
Tord Fredriksson

Läs regeringens fullständiga program här

Arbetskraftsbristen hämmar Stockholmsekonomin

Written by Tony Harkén on måndag, 16 maj 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Stockholms Handelskammare konstaterar att i en ny rapport att konjunkturen i Stockholms län fortsatt är starkare än normalt, men att risken för en avmattning ökar.

Konjunkturindikatorn för första kvartalet 2016 minskar från 105,8 till 101,8. Stockholmsekonomin hålls tillbaka av en betydande arbetskraftsbrist som fortsätter att vara högre än på många år.

- Det är positivt att Stockholmsekonomin fortsatt är starkare än normalt. Men riskerna för en avmattning har ökat. Byggbranschen och delar av tjänstenäringar tappar fart. Utöver det är hushållen vådligt dystra. Stockholmsekonomins akilleshäl är arbetskraftsbristen som är värre än på många år. Inte minst IT-företagen i Stockholm har stora problem att hitta rätt arbetskraft.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

- Den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen gör att huvudstadsregionens behov är stora. Vi behöver fler bostäder och investeringar i transporter samt kollektivtrafik. Kompetensförsörjningen måste säkras genom bättre möjligheter att locka talanger till regionen, vilket kan uppnås genom att låta våra företag erbjuda sina anställda optioner, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Rapportens huvudpunkter:

  • Stockholmskonjunkturen försvagas i första kvartalet 2016, men fortsätter ändå att växa och ligger över det historiska genomsnittet. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 105,8 till 101,8.
  • Stockholms arbetsmarknad fortsätter att stärkas under första kvartalet. Syssel­sättningen ökar och de nya jobben kommer främst inom IT-branschen, byggindustrin, handeln med motorfordon och uppdragsverksamheten. Däremot minskar jobbens tillökningstakt.
  • Nu ökar problemen med att få tag i rätt kom­petens och arbetskraft. Brist på rätt personal förhindrar företagen att tillgodose efterfrågan på marknaden, vilket dämpar tillväxten. IT-branschen drabbas särskilt kraftigt, följt av byggindustrin och handeln med motorfordon.


På den interaktiva siten www.stockholmsbarometern.se kan du läsa mer om Stockholmsbarometern samt själv laborera med statistiken.

Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Kemikalieskatt på vitvaror pressar storföretag

Written by Tony Harkén on onsdag, 04 maj 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

En straffskatt med noll miljövinster. Så lyder elektronikbranschens dom över den kemikalieskatt på flamskyddsmedel som regeringen vill införa.

”Vi tror att miljöeffekterna av den här skatten blir obefintliga. I praktiken är det inget annat än en straffbeskattning på elektronikprodukter och vitvaror som leder till högre konsumentpriser”, säger Henrik Sundström, Electrolux miljöchef.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/kemikalieskatt-pa-vitvaror-pressar-storforetag_646443.html

Ökade sjukkostnader hinder vid rekrytering

Written by Tony Harkén on måndag, 25 april 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Nästan nio av tio företagare uppger att de blir försiktigare att anställa personer som har en sjukdomshistorik i bagaget som en följd av att regeringen vill skjuta över sjukkostnaderna på arbetsgivarna.

Extra sjukkostnad

I en enkät från Svenskt Näringsliv, Företagarpanelen, har 3 601 företagare fått frågan om ett utökat kostnadsansvar leder till att de blir försiktigare vid rekryteringar. 70 procent av företagen svarar i mycket hög grad och 18,5 procent i ganska hög grad.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/okade-sjukkostnader-hinder-vid-rekrytering_645894.html

Vad kostar en sjukskrivning?

Written by Tony Harkén on fredag, 22 april 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Sjukskrivningarna ser ut att följa en uppåtgående trend.

För att minska långtidssjukskrivningarna vill regeringen lägga över 25 procent av betalningsansvaret på arbetsgivarna efter den 90:e sjukdagen.

För enskilda arbetsgivare kan reformen bli dyr, framförallt om arbetsplatsen drabbas av fler än en sjukskrivning.

Här finns mer information - Läs mer

Världskända Baroloproducenten Cordero di Montezemolo – familjeägt sedan 1340

Written by Tony Harkén on torsdag, 07 april 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Sedan november 2015 finns världskända Cordero di Montezemolo representerade i Sverige med fyra viner i Systembolagets beställningssortiment.

Vinerna har producerats av samma familj sedan 1340, i nitton generationer. Cordero di Montezemolo gör viner i toppklass som har medverkat till att göra Piemonte och Barolo känt över hela världen.

Cordero di Montezemolos vingårdar ligger runt egendomen Monfalletto som ligger i byn Annunziata, i La Morra, i Baroloområdet i nordvästra Italien. Landmärket för Monfalletto och Cordero di Montezemolo är kullen med det 150 år gamla cederträdet som vakar över vingårdarna.

Cordero di Montezemolos vingårdar är planterade med främst nebbiolo, men även dolcetto, barbera, chardonnay och arneis. Samtliga druvor är certifierat ekologiskt odlade även om vinerna än så länge inte är certifierade. Cordero di Montezemolo har fått utmärkelse från UNESCO för sitt sätt att låta antika strukturer harmonisera med innovativ utveckling.

Cordero di Montezemlos viner har fått ett fint mottagande i Sverige. Detta märktes tydligt när vinmakaren och ägaren Alberto Cordero di Montezemolo i mars besökte Sverige för att möta vinjournalister. Inte konstigt med tanke på vinernas topprankningar i internationell vinpress*. 
 
Idag drivs Cordero di Montezemolo av Giovanni Cordero di Montezemolo och hans barn Elena och Alberto.


Viner från Cordero di Montezemolo på Systembolaget, samtliga i beställningssortimentet: 


Cordero di Montezemolo Langhe Arneis 2014 (nr 75655, 199 kr, 13%
Cordero di Montezemolo Langhe Arneis 2014 är det enda vita vinet från Cordero. Vinet görs på druvan arneis och är ett torrt, friskt och fruktigt vin med smak av blommiga toner med inslag av persika och melon. Vinet är mycket aptitretande och passar som aperitif och till fisk och skaldjur.

Cordero di Montezemolo Langhe Nebbiolo 2014 - nr 74736, 229 kr, 14%
Cordero di Montezemolo Langhe Nebbiolo 2014 görs på druvan nebbiolo och är fruktigt i doften men relativt fyllig smak med röda bär, örter och fat. Vinet vill gärna ha mat, tex krämiga vegetariska rätter och lättare kötträtter.

Cordero di Montezemolo Barolo Monfalletto 2011 - nr 75615, 419 kr, 15%
Barolo Monfalletto 2011 är gjort på nebbiolodruvor som vuxit i olika vingårdar i den ursprungliga delen av egendomen. Druvorna från de olika vingårdarna vinifieras separat och vinet lagras sedan i franska och slavonska ekfat 18-24 månader. Vinet är fylligt och nyanserat med kryddiga toner, mogna röda bär och fat. Barolo Monfalletto är fantastisk att dricka idag men kan också lagras i många år.

Cordero di Montezemolo Barolo Bricco Gattera 2011 - nr 75190, 599 kr, 14,5 %
Toppvinet Barolo Briccco Gaterra görs på nebbiolodruvor som växer på den högt belägna vingården alldeles intill cederträdet längst uppe på kullen. Vinet är fylligt med mogna röda bär med hallon, lakrits, körsbär och örter. Det har lagras ca 20 månader på små franska ekfat och är färdigt att dricka nu men kan fortsätta lagras länge i butelj. Vinet passar bästtill smakrika kötträtter som vilt.

Vd-byte i Grant Thornton

Written by Cecilia Helland on torsdag, 31 mars 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Grant Thornton kommer att genomföra ett vd-byte som innebär att Peter Bodin efter 16 år kommer att lämna vd-posten.

Bytet är planerat att ske i september 2016 och processen att utse en efterträdare pågår. Styrelsen anser att det är en bra tidpunkt för ett vd-byte. Företaget går bra med god tillväxt och lönsamhet i verksamheten samtidigt som ett omfattande förändringsarbete pågår i bolaget.

Peter Bodin kommer att fortsätta leda företaget till september och bistå i processen att utse en efterträdare. Han kommer även att ha en viktig roll i att överföra kontakterna inom Grant Thorntons internationella nätverk och andra externa relationer. Peter kvarstår som partner i företaget.

Peter Bodin har varit vd i Grant Thornton sedan år 2000 och mellan åren 2010-2015 även global styrelseordförande i Grant Thornton International. Företagets omsättning har under hans vd-period ökat från 390 miljoner till nära 1,3 miljarder kronor. Tillväxten har skett med god lönsamhet samtidigt som Grant Thorntons varumärke stärkts avsevärt. Peter Bodins bidrag till dessa framgångar är mycket stort.

Byggnads krav innebär att var tredje företag läggs ned

Written by Tony Harkén on torsdag, 17 mars 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Byggnads avtalskrav innebär åtta procent i kostnadsökningar.

Det menar Sveriges Byggindustrier i en ny rapport. ”Ett av tre företag skulle bli tvungna att lägga ned sin verksamhet. Att Byggnads dessutom lägger krav som gör deras egna medlemmar arbetslösa är anmärkningsvärt”, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/byggnads-krav-innebar-att-var-tredje-foretag-laggs-ned/

Internationell start-up tävling till Jönköping

Written by Tony Harkén on fredag, 04 mars 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Betapitch är en internationell start-up tävling grundad av Betahaus Berlin som i år genomförs i Wien, Sofia, Hamburg, Tirana, Lissabon, Kairo, Seol och Jönköping.

På varje ort väljs 8 tävlande ut som får pitcha sin affärsidé inför en jury. Vinnaren får en biljett till finalen i Berlin den 15 oktober där man får presentera sin idé inför internationella investerare och har chans att vinna 5 000 euro och en resa till Silicon Valley.

Vinnaren i Jönköping får rådgivning av Science Park Jönköping, kontorsplats i 6 månader i co-workingytan Spark samt hjälp med marknadsföring och presentationsmaterial av Bolt Kommunikation. Fler priser presenteras under våren.

- Science Park har ett pågående samarbete med Betahaus och andra start-up miljöer i Berlin och vi tycker det är roligt att vi även på det här sättet kan knyta den internationella start-up scenen till Jönköping säger Calle Andersson affärsutvecklare på Science Park.

Betapitch arrangeras av Science Park Jönköping AB och är en del av Do IT Summit – en mötesplats med inspiration och kunskap för alla intresserade av entreprenörskap. Betapitch och DoIT Summit genomförs i Jönköping den 10 maj.

Mer information:

www.betapitch.net

www.doitsummit.com

Flytt av ABB-jobb ska ske utan varsel

Written by Cecilia Helland on onsdag, 24 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

ABB flyttar delar av verksamheten, som ekonomi-, inköps- och HR-avdelningen till låglöneländerna Polen och Estland.

Flytten ska ske utan varsel enligt fackförbundet Sveriges Ingenjörer på ABB.

Ta del av - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6375636

Riksbanken toksänker räntan

Written by Tony Harkén on torsdag, 11 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Riksbanken toksänker sin styrränta reporäntan med 0.15 procentenheter till -0.50%.

Detta för att man ska uppnå 2.0000% i KPI-inflation år 2017 genom att elda på de svenska kredit- och skuldbubblorna samt den svenska bostadsbubblan. Maximera alla variabler som det heter, hela vägen rakt in i kaklet.

Ta del av - http://cornucopia.cornubot.se/2016/02/riksbanken-sanker-reporantan-till-050.html

Minskad orderingång till industrin

Written by Cecilia Helland on fredag, 05 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Industrins totala orderingång minskade med 9,0 procent i december jämfört med november, i säsongrensade tal.

Jämfört med december föregående år ökade den totala orderingången med 1,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång minskade i december med 17,3 procent på exportmarknaden medan hemmamarknaden ökade med 0,2 procent jämfört med november, i säsongrensade tal.

Under det fjärde kvartalet minskade den totala orderingången med 4,8 procent jämfört med det tredje kvartalet, i säsongrensade tal. Orderingången minskade med 9,7 procent på exportmarknaden och ökade med 0,5 procent på hemmamarknaden.

På årsbasis ökade den totala orderingången i december med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången steg på hemmamarknaden med 3,9 procent medan exportmarknaden backade med 0,6 procent.

Uppgifterna för december är preliminära. Ingen revidering av den totala orderingången i november jämfört med oktober har skett sedan föregående publicering och uppgången på 9,3 procent kvarstår. Förändringen av den totala orderingången i november 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 15,3 procent.

Källa – SCB

Höjd bensinskatt är ett svek mot landsbygden

Written by Cecilia Helland on tisdag, 02 februari 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

"Det ska vara attraktivt att bo och jobba på landsbygden. Jag ser de gröna näringarna, landsbygdsutveckling och regional tillväxt som viktiga delar i att skapa jobb och tillväxt i hela landet."

Så säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på regeringens hemsida. ”Jobb på landsbygden är oerhört viktigt för oss”, sa hans chef Stefan Löfven innan valet. Dessa uttalanden har dock följts av brutet löfte på brutet löfte, och Sveriges Småföretagarförbund är varken först eller sist i att påpeka hur diametral skillnaden är mellan vad regeringen säger och gör när det gäller att arbeta för en levande landsbygd.

Bensinskatten är ett talande exempel, inte minst eftersom regeringen före valet heligt lovade att de inte skulle ändra den befintliga skattenivån. Men sedan årsskiftet har skatten trots det höjts med 60 öre för bensin och 66 öre för diesel. Regeringen har dessutom flaggat för en årlig indexhöjning av skatten med 4 procent per år från och med 2017. De som har räknat, bland annat Svenska Taxiförbundet, har kommit fram till att Sverige år 2019 kommer att ha världens högsta skatt på bensin. Skälet till att vi som konsumenter inte protesterat högljutt ännu beror så klart på att oljepriserna samtidigt har rasat, men när och om de sätter fart igen kommer det att bli VÄLDIGT dyrt att köra bil i Sverige.

Många tycker att det är bra. Det ska vara dyrt att köra bil säger dessa röster, för det leder till att fler åker kommunalt. Men nästan alla förespråkare för detta resonemang bor i storstäderna. I Stockholm kan man ta buss eller tunnelbana nästan överallt. Men i stora delar av Sverige är bilen det enda vettiga alternativet. En buss var tredje minut är helt enkelt mer än en buss i timmen eller några avgångar om dagen – om det ens finns en bussförbindelse över huvud taget. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder, men kommer snart att ha världens högsta drivmedelsskatter. Är det rimligt?

Självklart är det viktigt att Sverige som land arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, och därmed också minskad biltrafik. Men det får inte ske på bekostnad av en stor grupp svenskar som inte har något annat alternativ än att ta bilen. Och som dessutom ofta kör många tusen mil varje år för att komma till jobbet.

Jobben ja, det är ju dem det här problemet börjar och slutar med. För när regeringen nu tar sats mot världens högsta bensinskatt – vad händer då för företagen på landsbygden? Jo, det blir dyrare att åka på kundbesök och att transportera varor. Det blir dyrare för kunderna att besöka ditt företag. Och det blir svårare att locka duktiga medarbetare till ditt företag. I förlängningen kanske fler potentiella medarbetare – och kunder för den delen – lockas av ett jobb i Stockholm, där bussen går var tredje minut. Och där tunnelbanan nu byggs ut, en investering som för övrigt delvis betalas med statliga pengar.

Det borde nog regeringen Löfven fundera en sväng över. Om de vill ha en levande landsbygd alltså, men de kanske de inte vill när det kommer till kritan.

Leif Svensson
Förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

www.smaforetagarna.eu

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time