.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Indien första anhalt på väg till Mars

Indien första anhalt på väg till Mars

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 19 april 2016.

En prototyp av instrumentet HABIT som just nu byggs vid Luleå tekniska universitet och som ska skickas till planeten Mars 2018, ska testas i fältstudier under en Nasaexpedition till en Marsliknande miljö i norra Indien.

Indienexpeditionen sker inom ramen för Nasa-programmet Spaceward Bound.

– Det är en mycket prestigefylld expedition. Och att göra kalibreringar i en sådan här miljö är viktigt för oss, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Instrumentet HABIT (Habitability Brine Irradiation and Temperature), som valts ut av Nasa att vara en del av den vetenskapliga nyttolasten ombord på ExoMars 2018, håller nu på att byggas vid Luleå tekniska universitet. Själva konstruktionsbygget sker i samarbete med företaget Omnisys. Tester, validering och kalibrering pågår som bäst och utförs av forskargruppen i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En av milstolparna i denna process är expeditionen till Ladakh, i norra Indien.

Förhållandena i indiska Ladakh är ändamålsenliga: området ligger på hög höjd (mellan 3 500 och 5 500 meter), det är extrem torrt och kallt och det är hög UV-exponering. Dessutom finns det topologiska likheter med Mars. Allt sammantaget bidrar till att platsen blir högintressant ur ett astrobiologiskt perspektiv. Expeditionen till Indien sker i augusti 2016 och pågår i tolv dagar.

– Ett av de viktigaste målen för expeditionen är att testa HABIT under förhållanden som på något sätt liknar de på Mars. Mars är en kall och torr planet, det finns ingen plats på Jorden som har en lika torr atmosfär, säger Javier Martín-Torres.

Vatten är ett krav för liv så som vi känner det, så sökandet efter spår av vatten på Mars är ett viktigt mål. Tillgång till vatten kommer utgöra en central pelare för utformningen av framtidens bemannade expeditioner till Mars. Med hjälp av HABIT kommer det att vara möjligt att kvantifiera den totala mängd flytande vatten som skulle kunna samlas in från atmosfären och därmed uppskatta tillgängligheten av vatten som användbar resurs. Denna förmåga ska testas i Indien.

– Vi måste få en god karakterisering av de mätningar som HABIT kommer att göra på Mars, innan instrumentet anländer dit. Vi måste vara säkra på att vi förstår likvärdigheten mellan våra mätningar och mängden insamlat vatten när vi drar våra slutsatser, säger Javier Martín-Torres.

Förutom att samla in data och göra fältarbete, kommer forskare från Luleå tekniska universitet också att besöka skolor i området och prata om astrobiologi. För att förbereda sig för Indienexpeditionen ska teamet genomföra en logistisk och praktisk utbildning i Abisko i början av maj. I juli deltar de dessutom på en expedition för unga forskare till Island organiserad av Nordic Network of Astrobiology.

Publicerat av

Tony Harkén

indien

Klockan i Bombay, Indien

IN - Time