.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Guldindustrin fruktar ny indisk skatt

Guldindustrin fruktar ny indisk skatt

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 06 september 2012.

Indien som importerar mest guld av alla länder planerar för en ny importskatt vilket kan bli den tredje kostnadsökningen för guldbranschen i år. En skatt som guldindustrin tror kommer att påverka efterfrågan negativt.

Indier som köper mest smycken i hela världen har sett sin valuta försvagas mot dollarn vilket medfört att guldpriset ligger på all Time High och dämpar efterfrågan. Under första halvåret har importen av guld till Indien minskat med hela 42 procent till 340 ton.

Den nya eventuella importskatten för guld är en åtgärd för indiska regeringen att minska byteshandelsunderskottet som ligger på 4,2 procent av landets BNP, där guldimporten är en viktig faktor.

Publicerat av

Tony Harkén

indien

Klockan i Bombay, Indien

IN - Time