.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Förenade Arabemiraten
Prisfallet på råvaror fortsätter

Prisfallet på råvaror fortsätter

Publicerat av Tony Harkén fredag, 20 januari 2012.

Den svagare globala konjunkturen och skuldkrisen i EMU-länderna bidrar till att råvarupriserna fortsätter sjunka på världsmarknaderna.

I december föll Swedbanks totala Råvaruprisindex exklusive energiråvaror till den lägsta nivån på över ett år.

En ökad geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern i samband med Irans varningar om att störa oljeleveranserna i Hormuzsundet, där 20-30 procent av världens råolja skeppas, har under januari månad drivit upp det redan höga oljepriset och det blir en belastning för den bräckliga omvärldskonjunkturen.

Livsmedelspriserna svarade för den största prisnedgången under december förra året. Det var fjärde månaden i rad som priserna sjönk drivet av en högre livsmedelsproduktion men också av ett minskat investeringsintresse för råvaruplaceringar. Istället söker sig finansiella investerare till dollar och till

statsskuldsväxlar vilket också har pressat ned priset på guld som tidigare ansågs på finansmarknaden som en av få säkra placeringar.

Motståndskraften i tillväxtekonomierna, vilka svarar för merparten av den globala råvarukonsumtionen, kommer att vara avgörande för hur råvarupriserna kommer att utvecklas under 2012 när OECD-länderna befinner sig i en lågkonjunktur. En kraftigare inbromsning i den kinesiska ekonomin än vad vi förutser skulle få kännbara effekter på de globala råvarumarknaderna.

Publicerat av

Tony Harkén

dubai

Klockan i Arabemiraten

AE - Time