.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Main 7 - 3st

Drygt 100 miljoner till små företag i hela landet

Written by Tony Harkén on måndag, 04 mars 2019. Posted in Main 7 - 3st

Små företag kan söka checkar för affärsutveckling (digitalisering eller internationalisering) och även för Brexitkostnader.

Checkarna är på 50 000 - 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Checken för digitalisering kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet. Checkar för internationalisering har funnits sedan 2013.

De kan till exempel användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet – allt för att nå nya internationella marknader. Nytt för 2019 är att företag även kan använda internationaliseringschecken till att utreda frågor kopplade till Brexit.

Tillväxtverket samarbetar med Sveriges 21 regioner som tar emot och bedömer ansökningar. De regioner som inte har checkar erbjuder motsvarande stöd med andra medel.

Så här ser fördelningen ut per region:

Region     Kr
Blekinge     3 000 000
Dalarna     3 250 000
Gävleborg     3 350 000
Halland     5 000 000
Jönköping     5 000 000
Kalmar     3 000 000
Kronoberg     5 000 000
Norrbotten     3 000 000
Skåne     20 000 000
Stockholm     17 000 000
Sörmland     3 500 000
Uppsala     3 000 000
Värmland     5 000 000
Västerbotten     3 000 000
Västmanland     5 000 000
Västra Götaland     13 000 000
Örebro     3 500 000
Östergötland     10 000 000

Kontaktpersoner

Region Namn Epost-adress Tel. nr
Blekinge Hanna Nilsson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 0734-35 43 80
Dalarna Annika Eriksson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 073-868 01 21
Gävleborg Cecilia Hedlöf Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 026-53 14 08
Halland Pia Wiberg Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 035-17 98 87
Jönköping Mikael Gustafsson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070 349 7051
Kalmar Thomas Tiger Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 0480-44 83 70
Kronoberg Anders Unger Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 0470-58 30 73
Norrbotten Erika Falk Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 0920–71 169
Skåne Jennika Gill-Noltorp Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 0768-89 09 85
Stockholm Ezrema Nuhanovic Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 08-123 144 73
Sörmland Magnus Nilsson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-649 74 87
Uppsala Erik Asplund Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 018-61 74 029
Värmland Marco Lasic Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 054-61 99 32
Västerbotten Thomas Jonsson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-357 57 83
Västmanland Catrin Berglöw Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 021 - 481 82 77
Västra Götaland Sophia Litsne Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-630 91 36
Örebro Niklas Halldén Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 019-602 63 88
Östergötland Mattias Flodstrom Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 0739-64 10 40

Checkar för internationalisering

Checkar för digitalisering

Om affärsutvecklingscheckarna 2019

Mer information:

Karin Silfversten 08-681 91 09 - checkar för internationalisering

Lisbeth O Karlsson 08- 681 94 81 - checkar för digitalisering

En sönderdopad arbetsmarknad

Written by Tony Harkén on onsdag, 27 februari 2019. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6

En av de stora samhällsutmaningarna i Sverige handlar om jobb. Framförallt många med utländsk bakgrund samt ungdomar upplever problem att etablera sig på arbetsmarknaden.

Den bästa lösningen hade varit att minska på regelverken och sänka skatten så att det blir enklare att anställa. Då skapas fler jobb. I politiken tycks det budskapet ha nått fram, men istället för generella reformer som sänker företagens kostnader att anställa så förlitar sig politikerna på en annan lösning: att sänka kostnaden för vissa jobb genom skattesubventionerade anställningar.

En viktig förklaring, som Småföretagarnas Riksförbund länge påtalat, är att kostnaden för att anställa är för hög för företagen i Sverige. Vid sidan av lönen måste nämligen företagare betala för höga arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift, bekosta delar av kostnaden för sjukskrivning, betala olika former av försäkringar och förmåner som är del av kollektivavtalen. Ovanpå det tillkommer självklart kostnader för att den anställda ska ha en plats att arbeta på och olika jobbförmåner som hör yrket till.

Regeringar i Sverige, från båda blocken, har under senare år satsat stort på att sopa undan problemen med subventionerade anställningar. Idag är Sverige det land i EU som spenderar störst andel av den samlade ekonomin på olika former av anställningssubventioner.

I Sverige är det nästan 20 gånger fler som har subventionerade anställningar än i Tyskland. Det innebär att den politiska viljan att visa handlingskraft istället skapar en undanträngningseffekt som innebär att på tio skattefinansierade anställningar knuffas mellan åtta och nio jobb bort från arbetsmarknaden.

Så här kan det helt enkelt inte fortsätta i tider då kompetensförsörjningen börjar bli ett rejält hot för landets tillväxt. Systemet med anställningssubventioner är i behov av förändring i grunden.

Småföretagarnas Riksförbund har fyra konkreta tips till riksdagens politiker.

1. Till att börja med så måste fusket stävjas. Det är orimligt att ett mindre antal skrupellösa företag kan utnyttja subventionerade anställningar för att bli vinnare i konkurrensen, medan de laglydiga företagen genom höga skatter behöver finansiera samma subventioner. Det leder enbart till en osund konkurrens.

2. Det är orimligt med krav på kollektivavtal eftersom systemen då anpassas till större företags villkor. Varför stänga ute de små företagen som är den viktigaste jobbmotorn i Sverige? Anställningssubventioner måste reformeras och presenteras så att de är lika öppna för små företag som för de stora.

3. Inträdet på arbetsmarknaden för unga och migranter kan ske på ett annat sätt: Inför ett verkligt fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem anpassat efter de mindre företagens villkor. Lärlingsjobb är en form av utbildning och undviker därmed stora delar av problematiken med det överutnyttjande som finns med subventionerade anställningar.

4. Till sist finns skäl att fråga sig om anställningssubventioner verkligen är rätt väg att gå. Den bästa lösningen vore att kraftigt begränsa subventionerade anställningar, så att det till exempel enbart ligger kvar för personer med funktionsvariationer. Reformera istället skatter och regelverk så att det blir billigare att anställa.

Att generellt göra det billigare att anställa är vägen till fler arbeten i landets företag, snarare än den politikerstyrning som nu sker via regeringens riktade specialliberala anställningssubventioner.

Källa - Småföretagarnas Riksförbund - Erik Sjölander, Näringspolitisk talesperson

Hård brexit ett mardrömsscenario

Written by Cecilia Helland on måndag, 21 januari 2019. Posted in Main 7 - 3st, Storbritannien, Main 2, Artiklar om Storbrittannien

heresa Mays brexitavtal föll med stor marginal. ”Det är ett mardrömsscenario för företag som handlar mycket med Storbritannien", säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet. 

Det brittiska parlamentet har sagt nej till utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Röstsiffrorna blev 202 för och 432 emot. Samtidigt finns det inget alternativ som samlar en tydlig majoritet av parlamentet.

Ta del av - Hård brexit ett mardrömsscenario

HR-techbolaget Winningtemp satsar på internationell expansion

Written by Cecilia Helland on tisdag, 15 januari 2019. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Norrsken Foundation, Chalmers Ventures och Almi Invest är några utav investerarna för de nya 33 miljonerna.

Det Göteborgsbaserade HR-techbolaget Winningtemp har vuxit stadigt sedan starten 2014. Nu ska företaget ta ett stort kliv med hjälp av kapital från bl.a Norrsken Foundation, Chalmers Ventures och Almi Invest. Sammanlagt 33 miljoner kronor investeras i bolaget för att förstärka produktutvecklingen, rekrytera nya medarbetare och expandera internationellt.

Vi är väldigt ivriga över att få påbörja den här spännande resan med Winningtemp och snart kunna hjälpa organisationer även utanför Sverige. Att ha tunga investerare som Norrsken, Chalmers Ventures och Almi Invest i ryggen känns väldigt bra när vi nu tar nästa steg, säger Pierre Lindmark, VD på Winningtemp.

Winningtemp mäter tempen på organisationers och deras anställdas välmående i syfte att öka arbetsglädje samt engagemang och minska sjukskrivningar. I det snabbrörliga samhälle vi lever i tar tungrodda processer med årliga medarbetarsamtal för lång tid och med Winningtemp kan man agera snabbt och tidseffektivt.

Det som gör Winningtemp unikt är dels att mjukvaran bygger på forskning, och att tjänsten är mer än bara ett mätverktyg då den fokuserar på ständig förbättring för att skapa genomslag i organisationen. Det innebär bl.a. automatiserade utskick till chefer med förslag på actions och att arbetet med medarbetarnas personliga utveckling såsom mål, feedback, avstämningssamtal och kompetensutveckling kan ske systematiserat, enkelt och överskådligt.

All data gällande dagliga händelser relaterat till ledarskap, medarbetare och andra viktiga organisatoriska parametrar sammanställs i realtid så att man alltid kan hålla koll på hur organisationen “mår”.

Företaget grundades av Mathias Hansson och Pierre Lindmark som tillsammans har en lång bakgrund inom HR-, tech- och IT-branschen. Sedan starten 2014 har Winningtemp haft en stark tillväxt och under bara 2018 tredubblades omsättningen. Framgångarna beror på en växande efterfrågan av ett verktyg som kan hjälpa både chefer och medarbetare att må bättre på jobbet och enklare kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

– Jobbet påverkar i väldigt stor utsträckning vår mentala hälsa. Winningtemp har skapat en produkt som inte bara mäter det utan som också ger verktyg till medarbetare och ledare att konkret förbättra situationen. På så sätt bidrar Winningtemp med en viktig pusselbit i hur vi kan adressera det komplexa och växande problemet med mental ohälsa, säger Tove Larsson, Chief Investment Officer på Norrsken Foundation.

Syftet med investeringsrundan är att öka produktutvecklingen samt nyrekrytera för att kunna möta efterfrågan vid en internationell expansion. I dagsläget har Winningtemp redan kontor i Göteborg och Stockholm och nu börjar Winningtemps internationalisering med England som första marknad.

– Den engelska arbetsmarknaden ser ut lite som den svenska. Samtidigt som sjukskrivningarna ökar, växer även medvetenheten kring att något måste göras och att man som företag verkligen tjänar på att arbeta proaktivt istället för att sätta in resurser när det redan är försent, berättar Pierre Lindmark VD på Winningtemp.


Snabbfakta Winningtemp:

 • Har idag 20 anställda men ska bara under 2019 rekrytera ytterligare 40 personer.
 • Har idag kunder i flera olika branscher, t ex CEVT, Prisjakt och Elite Hotels.
 • I maj 2018 tog Winningtemp andraplatsen i TNW TECH5 som snabbast växande techbolag i Sverige och landande på 27:e plats i Europa (baserat på ekonomisk tillväxt).
 • Blev 2017 utvalt till Tech Incubator i Silicon Valley

Bild - Winningtemp samlar in och visualiserar realtidsdata som beskriver personalens upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet. Detta möjliggörs av Winningtemps unika motor för insamling av data i realtid.

Segraren i Finlandia Ajo till Elitloppet i år igen

Written by Tony Harkén on måndag, 14 januari 2019. Posted in Main 7 - 3st, Finland, Artiklar om Finland, Main 2

Finlandia Ajo är Finlands viktigaste internationella lopp och segraren blir direktkvalificerad till Elitloppet.

Det är en stor ära för oss säger Vermos sportchef Timo Mahlamäkiefter att Solvalla och Vermo även i år samarbetar med sina två största lopp.

Finlandia Ajo arrangeras den 4 maj över 1609 meter autostart på Vermo travbana i Helsingfors med 110 000 Euro i förstapris. För fjärde året i rad blir segraren av loppet direktkvalificerad till Elitloppet sista söndagen i maj.

- Det kommer nästan alltid en spännande segrare från Finlandia Ajo och framför allt är de i full form. Jag är glad över att vi fått till det här samarbetet i år också, säger Anders Malmrot, sportchef på Solvalla.

Förra året segrade Pastore Bob tillsammans med Johan Untersteiner. Ekipaget tog sig sedan till final i Elitloppet.

- Vi är mycket nöjda över att samarbetet mellan Solvalla och Vermo fortsätter. Finlandia Ajo är Finlands viktigaste internationella lopp och att segraren blir direktkvalificerad till Elitloppet är en stor ära för oss. Tre veckor mellan Finlandia Ajo och Elitloppet är perfekt för elithästar som siktar på stora lopp, säger Vermos sportchef Timo Mahlamäki.

Elitloppet är huvudattraktionen under Elitloppshelgen som arrangeras på Solvalla i Stockholm den 24–26 maj 2019. Elitloppet är ett inbjudningslopp där 16 hästar tävlar i två olika försök med åtta hästar i vardera. De fyra främsta i varje försök möts i en final där segraren erhåller tre miljoner kronor.

Hit reser svenskarna i jul

Written by Tony Harkén on torsdag, 20 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4

Vintern är här och julen står runt hörnet. Att resa bort under den mörkaste årstiden är något som svenskar prioriterar allt mer.

Norwegian har tagit fram en lista på de tio mest bokade utlandsresmålen bland svenska resenärer under jul och nyår.

London fortsätter likt förra året att toppa listan och är en metropol som ständigt lockar med sitt stora utbud av shopping och sevärdheter. Det är också en lättillgänglig destination med sina många avgångar och korta flygtid från Sverige. Malaga hamnar återigen på en andraplats med sin solsäkra kust och vackra omgivningar.

En trend för i år är att de populäraste resmålen ligger närmare Sverige till skillnad från förra året då hela sju av de tio populäraste destinationerna gick till varmare breddgrader. I år är det fem av tio destinationer som är rena solresmål. Framförallt är det huvudstäderna i grannländerna som lockar med Helsingfors på en tredjeplats följt av Oslo och Köpenhamn på fjärde respektive femte plats. Fyra av de mest bokade destinationerna finns i Spanien och som långlinjedestination är det Bangkok som lockar mest.

–Det är många som reser bort under julen och i år är det framför allt kortare resor till London och våra nordiska huvudstäder som lockar. Men Spanien fortsätter även i år att vara en favorit bland solsugna svenskar.

För resor längre bort är det Bangkok och vår nya direktlinje till Krabi i södra Thailand som lockar mest. Vi är glada över att våra resenärer uppskattar vårt stora och varierande linjeutbud till låga priser i moderna, bekväma och bränsleeffektiva flygplan, säger Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

De tio mest bokade utlandsdestinationerna bland svenska resenärer under jul och nyår:

 1. London
 2. Malaga
 3. Helsingfors
 4. Oslo
 5. Köpenhamn
 6. Las Palmas
 7. Alicante
 8. Barcelona
 9. Berlin
 10. Bangkok

Världens första VM i islöpning arrangeras i mars

Written by Cecilia Helland on onsdag, 19 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Norge, Artiklar om Norge, Main 2

16 mars arrangeras världsmästerskapen i islöpning för första gången. Det historiska loppet äger rum på Tisleiafjorden i Norge, där 500 deltagare kommer att springa ett helt maraton – på blankis.

Tisleiafjorden vid Gol i Norge förknippas oftast med bilar. Här ligger nämligen Isbanedrift, som är en av världens ledande anläggningar för vintertester av däck och personbilar. I vinter får dock bilarna flytta på sig under en helg – till förmån för 500 löpare under evenemanget Frozen Lake Marathon.

– Det kommer att bli en unik upplevelse. När jag såg den här platsen för första gången var det bara helt självklart att vi måste ha ett lopp där, säger Jonas Svengård, eventchef på det svenska skoföretaget Icebug och initiativtagare till Frozen Lake Marathon.

Han fortsätter:

– Framför dig har du en slingrande, platt bana helt i is, och runtomkring dig har du höga, snötäckta berg. Det är en svårslagen naturupplevelse som bara kan upplevas en dag per år och jag kan inte tänka mig något roligare under en vacker vinterdag.

Deltagarna i Frozen Lake Marathon kan välja mellan ett halvmaraton på 21 kilometer eller ett fullt maraton på 42 kilometer. Loppet fungerar också som världsmästerskapen i islöpning, som nu arrangeras för första gången.

– Vi hoppas se några riktigt snabba löpare på startlinjen, och det ska bli spännande att se om det är samma personer som är snabbast på isen som det är på asfalten, säger Jonas Svengård på Icebug, och fortsätter:

– Samtidigt är det inte tävlingen som är vårt viktigaste fokus här. Även om det är VM så är det här ett lopp för alla, och resultaten är inte viktiga för oss – det viktigaste är att alla deltagare kommer hem med en bra upplevelse.

Under Frozen Lake Marathon råder stort fokus på säkerhet. Eftersom hela loppet går på blankis måste deltagarna använda ståldubbar, och av säkerhetsskäl är loppet begränsat till maximalt 500 deltagare.

– Självklart hade det varit kul om fler löpare kunde få vara med och platserna kommer att ta slut snabbt. Men det är trots allt is vi ska springa på, och även om vi har säkerhetsexperter på plats som kan garantera att isen håller tar vi det säkra före det osäkra, säger Jonas Svengård.

För mer information, gå vidare till http://icebugx.com/frozenlake

Full Rulle På Flygplatserna

on torsdag, 13 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Right 2

Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år.

Under perioden januari-november ligger det totala resandet på 39 051 000 passagerare, vilket är på samma nivå som förra året.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias tio flygplatser under november månad var 2 032 000, en i stort sett oförändrad nivå. Perioden januari-november visar däremot en ökning på två procent, till 26 499 000.

Antalet inrikesresenärer minskade under november med knappt fem procent till 1 210 000, medan antalet för perioden januari -november minskade med drygt tre procent till 12 552 000.

På Stockholm Arlanda Airport, Swedavia största flygplats som står för huvuddelen av både inrikes och utrikestrafiken, minskade det totala antalet passagerare med knappt en procent till 2 034 000 under november månad. På Göteborg Landvetter Airport ligger passagerarantalet på samma nivå som november förra året med ett resultat på 504 000. På Luleå Airport ökade antalet passagerare med knappt en procent.

Både Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport visar en ökning med en procent i det totala antalet passagerare under perioden januari-november 2018, medan antalet passagerare på Swedavias övriga flygplatser minskar. De större flygplatsernas ökning innebär att den totala summan resenärer från Swedavias tio flygplatser förblir oförändrad i jämförelse med samma period 2017.

Svedavias Trafikstatistik

Foto – Swedavia

Viss stålimport riskerar kraftig extra tull – kvoter på väg att ta slut

Written by Tony Harkén on onsdag, 12 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5

Tullkvoterna för importerat stål till EU är på väg att ta slut. Stål som importeras utöver kvoten kommer att drabbas av 25 procent extra tull.

EU införde tullkvoter för import av visst stål till EU i juli 2018. Det innebär att företag får importera till ordinarie tull så länge kvoten inte är full. Sedan tillkommer en tilläggstull på 25 procent utöver ordinarie tull. Detta gäller fram till 3 februari 2019, då nya beslut kan komma att påverka kvoterna.

Kvot för valstråd snart maximalt utnyttjad

När knappt två månader återstår för tullkvoterna för stål så börjar vissa kvoter bli knappa. Framförallt är det kvoten för olegerad och annan legerad valstråd som börjar ta slut. Där återstår endast 7 procent. Ytterligare fyra kvoter håller på att ta slut med 80 procent eller mer utnyttjat av kvoten.

Tullkvoterna är ett resultat av EU:s så kallade provisoriska skyddsåtgärder. De syftar till att skydda EU från stål som omdirigeras från den amerikanska marknaden där tullarna markant höjdes i våras.
Tullkvoterna gäller för import av 23 olika stålkategorier.

Fem kategorier utnyttjade till mer än 80 procent

Kommerskollegium har gått igenom hur kvotutnyttjandet såg ut den 7 december.

De produktkategorier som i första hand riskerar att ta slut och som utnyttjats till 80 procent eller mer är:
• Valstråd, olegerad och annan legerad. Kvoten utnyttjad till 93 procent.
• Ihåliga profiler. Kvoten utnyttjad till 89 procent.
• Valstråd, rostfri. Kvoten utnyttjad till 85 procent
• Armeringsjärn. Kvoten utnyttjad till 84 procent
• Stänger och lätta profiler, rostfria. Kvoten utnyttjad till 80 procent

Ytterligare import väntar på behandling

Kommerskollegiums genomgång visar det faktiska utnyttjandet av kvoter och inte ansökningar som väntar på behandling. På EU:s webbplats går det också att se hur stor kvantitet som företag har ansökt om, men där kvot ännu inte har tilldelats.

Källa – Kommerskollegium

Läget i ekonomin - november

Written by Tony Harkén on lördag, 08 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Den inhemska efterfrågan viker men konjunkturen hålls upp av exportindustrin.

Det är bilden som ges av indikatorerna i månadens utgåva av Läget i ekonomin. Stockholmsbörsen fortsätter att backa och indikatorn går från stark till neutral.

Ta del av – Läget i ekonomin - november

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

Written by Tony Harkén on tisdag, 04 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Från min horisont: Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands.

”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.

– Elkrisen slår redan mot investeringar i Sverige. Det har hänt att städer tvingats tacka nej till stora industriinvesteringar på grund av otillräcklig kapacitet i elnätet, säger vd Jan-Olof Jacke.

Ta del av - Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

”Global efterfrågan för sågat virke kommer fortsätta att öka”

Written by Tony Harkén on fredag, 30 november 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Den 21–22 november höll branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga marknadsevent i Karlstad.

En generell slutsats från eftermiddagens internationella marknadsavsnitt var att tidigare underskott på trävaror nu i det korta perspektivet återgått till en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan.

Trots internationell instabilitet bedöms global efterfrågan på trävaror fortsätta att öka under kommande år då behovet av att bygga hållbart växer.

Under årets upplaga av Trämarknaden i Karlstad diskuterades dels nordisk bygghandel, dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Mellanöstern och Nordafrika.

Kina - en för Sverige växande exportmarknad

Kina har utvecklats från fattigt isolerat jordbruksland till global tillverkningsmarknad och är idag världens största handelsnation och världens näst största ekonomi. Ola Wong, journalist och Kinaexpert, gav en omfattande presentation om marknaden i Kina.

- Kinas Belt and Road Initiativ, BRI, gör att Kina nu kontrollerar en tiondel av Europas hamnkapacitet. Genom BRI håller kinesiska bolag på att rita om kartan för världshandel och politiskt inflytande, sa Ola Wong.

Samtidigt som Kina får allt större inflytande över global handel menar Mathias Fridholm från SCA Wood att Kina i det långa loppet strävar efter att bli helt oberoende av import, men att detta inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

- Behovet av import av trä för såväl byggande som inredning kommer sannolikt att fortsätta att öka de närmaste åren och därmed blir Kina en allt viktigare marknad för europeiska sågverk, summerade Mathias Fridholm.

Mellanöstern och Nordafrika – tillverkning av interiörprodukter är det största marknadssegmentet för svensk furu

Marknadsläget i Mellanöstern och Nordafrika är tvetydigt. I Egypten är det politiska läget stabilt, dock ökar konkurrensen för exportörerna när alternativa marknader för lågkvalitetsvirke är begränsade. I Saudi Arabien är det politiska läget däremot något mer instabilt vilket har stor påverkan på tillväxten.

Trots oroligheter står Mellanöstern- och Nordafrikaregionen för 20 % av Sveriges totala trävaruexport och hela 50 % av exporten av sågad furu. Den största marknaden för svensk furu i Egypten är tillverkning av dörrar, fönster och möbler där ungefär 2,5 – 3 miljoner kubikmeter används varje år.

- Egypten är Sveriges näst största marknad för export av sågat virke och förväntas ha en tillväxt på 5 – 6 % kommande år, sa Ulf Gabrielsson, vd på UNI4 marketing AB.

Även Algeriets tillväxt förväntas öka med 3 % kommande år, då marknaden nyligen återhämtat sig efter ett importstopp till följd av nya importkrav. I Algeriet fortsätter det statliga byggprogrammet av lägenheter och en, om än så långsam, industrialisering av träindustrisektorn sker.

USA - världens största marknad

USA är världens största marknad och landet står för 23 % av den globala konsumtionen av barrträ. Idag är det 2 – 3 % av svensk export som går till USA och siffran stiger.

- Med begränsad import från Kanada är USA, och kommer att fortsätta vara, i behov av europeiskt trä, sa Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Sampsa Auvinen, Chairman of the European Organisation of the Sawmill Industry (EOS), avslutade marknadsavsnittet med en överblick över den europeiska sågverksindustrin.

- Efterfrågan för trävaror fortsätter att växa och europeisk ekonomi är stark, konstaterade Sampsa Auvinen.

Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, summerade och menar att trävarumarknaden nu ser ut att gå in i en lugnare period.

- Efterfrågan på trävaror bedöms dock fortsätta att öka även under kommande år. Inte minst är behovet av byggande stort och trä tar marknadsandelar på flera stora marknader, avslutade Mikael Eliasson.

Källa & FotoSvenskt Trä


Oron växer i svenskbyn i Ukraina – flera vill flytta till Sverige

Written by Tony Harkén on tisdag, 27 november 2018. Posted in Main 7 - 3st, Ukraina, Artiklar om Ukraina, Main 1

De pratar flytande svenska. Men de bor på den fattiga ukrainska landsbygden – inte långt från den rysskontrollerade Krimhalvön.

Efter Rysslands attack i söndags växer nu oron bland svenskättlingarna i Gammalsvenskby.

– Min dotter sa i dag att mamma nu kan vi kanske börja förbereda oss på att flytta till Sverige, säger Lilija Malmas till SVT.

Ta del av - Oron växer i svenskbyn i Ukraina

Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Written by Tony Harkén on tisdag, 20 november 2018. Posted in Main 7 - 3st, Tyskland, Artiklar om Tyskland, Main 2

Även länder som står utanför ett frihandelsavtal kan gynnas av överenskommelser visar en ny rapport från Kommerskollegium. Henrik Isakson, huvudförfattare, reder ut huvudslutsatserna.

Rapporten visar att företagens möjligheter att exportera till länderna som ingått ett frihandel avtal förändras, både på ett positivt och negativt sätt.

Ta del av - Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Kommerskollegium publicerar frågeunderlag för företag inför brexit

Written by Tony Harkén on tisdag, 30 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Storbritannien, Main 1, Artiklar om Storbrittannien

Vad bör företagen tänka på inför brexit? Kommerskollegiums utredare har identifierat ett antal förändringar som kommer att inträffa efter brexit.

Förändringar som det är viktigt att företagen tänker på. Nu har vi sammanställt relevanta frågor för företag att fundera på inför brexit. I underlaget finns också information om vart företagen ska vända sig för ytterligare information.

- Vi ger inga svar, men bidrar med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap utöver de utredningar och annan kunskap som redan finns på vår brexitsajt, säger Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium.

Listan kommer att kompletteras allteftersom ytterligare frågor och problem uppmärksammas.

Länk till frågeunderlaget

Länk till Kommerskollegiums brexitsajt