.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Main 7 - 3st

Gör en patentvärdering - inför finansiering och samarbeten

Written by Tony Harkén on tisdag, 09 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Hos växande teknikföretag är behovet av externt kapital ofta stort. Men det kan vara svårt att bevisa värdet i bolaget utan starka intäktsströmmar.

Genom att göra en patentvärdering kan teknikföretag konkretisera och belysa värdet i bolaget för potentiella investerare eller samarbetspartner.

Det finns en hel del data och empirisk forskning kring vad som driver värde hos patent och patentportföljer. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder och undersöka ett antal signifikativa värdeindikatorer går det att beräkna ett uppskattat monetärt värde på ett patent eller en patentportfölj.

Under seminariet kommer vi att gå igenom:
- Hur går en patentvärdering till?
- Vad driver värde hos patent och patentportföljer?
- Vilka legala risker påverkar värdet negativt?
- När bör man göra en patentvärdering?
- Case study - genomförda patentvärderingar

Talare:
Mathias Loqvist, Managing Partner, European Patent Attorney, Groth & Co
Kaffe och frukostsmörgås serveras från kl 8:00.

Datum: Tisdag 23 oktober 2018

Tid: 8:30-9:30 (Frukost serveras från 8:00)

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Kostnad: Gratis. No-shows debiteras med 500 kr.

Välkommen!
Groth & Co

Anmälan görs här --> https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414A5E477943425D4B7340/43405B4172404A5D477447425E4B71

Får Sverige behålla nästa Spotify?

Written by Tony Harkén on fredag, 05 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Storföretagens betydelse för den svenska ekonomin kan inte överdrivas. Dessvärre har flera av morgondagens storföretag inom tech-branschen valt att lämna Sverige.

Frågan är vad som krävs för att vi ska kunna behålla nästa generation av snabbväxande företag.

Spotify, King, ISettle – listan på snabbväxande techföretag som startats i Sverige kan göras lång. Tyvärr är listan över bolag som lämnat landet nästan lika lång.

Trots att vi ligger i framkant i uppstartandet av nya Unicorns, techföretag som värderas till mer än en miljard dollar, väljer många av dem senare att flytta utomlands.

Läs mer

Nordea är nu finskt

Written by Tony Harkén on tisdag, 02 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Finland, Artiklar om Finland, Main 1

Flytten av säte för huvudkontoret till Finland som ingår i europeiska bankunionen är nu genomförd.

Efter verkställandet av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har Nordea nu sitt säte i Finland, som ingår i europeiska bankunionen.  Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer att bedrivas i filialer till Nordea Bank Abp och det blir inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

- Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare och ger oss de bästa möjligheterna att växa och utveckla våra tjänster så att vi kan uppnå vår kundvision: vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är lätta att ha göra med, när som helst och var som helst, att vi är relevanta och kompetenta och att de personliga och digitala relationerna gör Nordea till en trygg, tillförlitlig partner, säger vd och koncernchef Casper von Koskull.

Inga förändringar i den dagliga verksamheten

Nordea fortsätter att vara den tillförlitliga partnern som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden, när som helst och var som helst. Flytten påverkar inte hur och var Nordea fattar beslut rörande våra enskilda kunder.

- Vi fortsätter att skapa värde för alla våra kunder, eftersom vi håller fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har i dag. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att ha en aktiv roll i de nordiska samhällena och ekonomierna, säger Casper von Koskull.

Bild - Nordeas huvudkontor i Finland

Mer information: Nordeas flytt är genomförd

USMCA – nya avtalet som ska ersätta Nafta

Written by Tony Harkén on tisdag, 02 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, USA, Artiklar om USA, Main 2

USA, Kanada och Mexiko enades 30 september om ett förnyat frihandelsavtal som kommer att ersätta Naftaavtalet.

Det nya avtalet USMCA, the United States-Mexico-Canada Agreement, innebär fortsatt tullfrihet för många varor men förändrade regler för bland annat bilproduktion.

Det är för tidigt att yttra sig om alla detaljer i det nya avtalet. Men att det nu finns en överenskommelse minskar osäkerheten, vilket är positivt. Många företag i regionen, även svenska, bygger idag sina affärsmodeller på värdekedjor där olika delmoment i produktionsprocessen sker i de olika länderna. Att fortsätta att få möjligheter att sälja tullfritt inom regionen är av stor betydelse, säger Ingrid Berglund, utredare på Kommerskollegium.

Nafta var när det trädde i kraft 1994 det mest omfattande frihandelsavtalet som hade förhandlats fram. Förutom att avtalet har tagit bort större delen av alla tullar mellan de tre länderna reglerar avtalet flera andra handelspolitiska områden, bland annat tjänstehandel och investeringar, offentlig upphandling och tekniska handelshinder.

Kommerskollegium har tidigare publicerat en rapport om Nafta-avtalet med fokus på betydelsen av avtalet för Mexiko. Nu vidtar en analys av det nya avtalets innehåll. 

Mer information

Hela överenskommelsen mellan USA, Kanada och Mexiko

Kommerskollegiums analys av Naftaavtalet (2017)

Frågor besvaras av Kommerskollegiums utredare Ingrid Berglund

Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Written by Tony Harkén on torsdag, 09 augusti 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

De senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum har inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker.

Det blir en negativ spiral där nedläggningar minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de kvarvarande butikerna. I många fall har verksamheterna ersatts av caféer och restauranger, vilka gynnats av de senaste årens positiva konjunktur och det växande intresset för att äta ute.

Detta gör att det blir liv och rörelse i stadskärnorna trots att en del av detaljhandeln försvinner. Nästa kraftmätning blir troligen kommande lågkonjunktur.

Blir café och restaurangbesök något som prioriteras ned om hushållets inkomster minskar eller om kostnaderna för bostadslånen stiger när räntorna höjs?

Kommer e-handeln att ytterligare stärka sina positioner när vi tvingas dra ner på bilkörningen och behovet av att jämföra priser ökar.

Kommer vi se en andra våg av nedlagda verksamheter i stadskärnorna om underlaget till både handel och restauranger tryter?

Både cityhandel och köpcentrumhandel slåss mot den växande e-handeln och det gäller att hitta andra verksamheter som kan etablera sig i områdena och som drar besökare.

Andelen serviceinrättningar vid sidan om matställen och caféer kommer troligen att växa inom köpcentrumhandeln och eventuellt flytta från stadskärnor.

Men många typer av sådana tjänster kan drabbas i en lågkonjunktur. Det riskerar att bli en fortsatt kamp mellan stadskärnor och köpcentrum som nu även kan drabba andra verksamheter än detaljhandeln.

Källa: Industrifakta AB

Danske Bank Insight report: Impact Startups

Written by Tony Harkén on söndag, 15 juli 2018. Posted in Main 7 - 3st, Danmark, Artiklar om Danmark, Main 2

Trend: Marknaden för Socialt entreprenörskap växer, men saknar långsiktiga intäktsmodeller

Nyckelinsikter från Danske Banks Insight report: Impact Startups 

1. De nordiska sociala entreprenörskapsscenen består av små bolag, endast 13 procent har mer än 10 anställda. Det typiska bolaget sysselsätter 3-5 personer.

2. Nordiska startups som verkar inom hållbarhet visar på en stark tillväxt. Den genomsnittliga tillväxten var 78 procent mellan 2015 och 2016. Det är fler hållbara startups som växer än de bolag som skalar ner.

3. Men 74% har svårt att finna en långsiktig intäktsmodell. Något som påverkar möjligheterna att finansiera sig via riskkapital eller lån.

4. En tredjedel av de Sociala entreprenörerna fokuserar på FN-målet 12: Hållbar konsumtion. Merparten har inriktning på delningsekonomin och/eller hållbara lösningar inom mode, hushåll och mat.

5. 25 % av de hållbara företagen fokuserar på FN-målet 3: Hälsa och välbefinnande. Vanligast är att bolagen har skapat en affärsidé för att förbättra mental hälsa samt välbefinnande hos den äldre generationen.

6. Väldigt få bolag fokuserar på FN-målet 14: Liv under vatten samt FN-mål 15: Liv på land

7. Rapporten visar att det finns stora affärsmöjligheter inom förnybar energi, sjukvård, hälsa, matavfall vilket många startups upptäckt. Men anmärkningsvärt är att det ett förvinnande litet antal som fokuserar påskog, en av Sveriges basnäringar som borde erbjuda intressanta möjligheter.

8. De nordiska sociala startupsscenen består av små bolag, endast 13 procent har mer än 10 anställda. Det typiska bolaget sysselsätter 3-5 personer. 

Ta del av rapport - http://www.mynewsdesk.com/material/pressrelease/2577785/download?resource_type=resource_attached_pdf_document

Stöldligor flyr Tyskland – flyttar till Sverige i stället

Written by Tony Harkén on fredag, 06 juli 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Right 1

Låg upptäcktsrisk och låga straff gör att de internationella stöldligorna ser Sverige som ett drömland, ett smörgåsbord.

Skriver debattörer från bland annat Larmtjänst och Svensk Försäkring i en artikel publicerad på Svenska Dagbladet Debatt.

Bostadsinbrotten har ökat med 30 procent i Sverige sedan 2007. Samtidigt har bostadsinbrott har minskat med 30-40 procent i Norge och Finland. Även andra stöldbrott, som organiserade båtmotorstölder och bildelsstölder, har ökat i Sverige, medan det inte finns någon motsvarighet i grannländerna. Detta enligt artikelförfattarnas uppgifter.

Ta del av - www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20180704/debatt-stoldligor-flyr-tyskland-flyttar-till-sverige-i-stallet/

Företagare - internationellt

Written by Tony Harkén on söndag, 10 juni 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Under 2017 uppgick andelen företagare av Sveriges befolkning till 6,5 procent. Det är runt två procentenheter under snittet för EU-länderna.
 
Högst andel företagare finns i Grekland, Italien och Nederländerna. Lägst är andelen i Luxemburg , Danmark och Norge.
 

Moms – internationellt

Written by Tony Harkén on måndag, 16 april 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

I Sverige uppgår momsen i normalfallet till 25 procent. Bland EU-länderna är det endast Ungern som tillämpar en högre skattesats.

Tendensen i EU har dock varit stigande skattesatser under de senaste tio åren.

2018 uppgår den genomsnittliga momssatsenEU till 21,5 procent. Lägst är den i Luxemburg (17 procent) och högst moms har Ungern (27 procent). 

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Moms-i-Sverige-och-EU/

Läget i ekonomin - Februari

Written by Tony Harkén on tisdag, 20 mars 2018. Posted in Main 7 - 3st

Högkonjunkturen håller i sig under inledningen av 2018. Även denna månad är sex av tio indikatorer starka och resten neutrala.

Tillväxten var något lägre under 2017 jämfört med 2016 och landade på 2,4 procent.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Artiklar/2018/mars/laget-i-ekonomin-februari/

Storm i skogspolitiken – äganderätten hotas

Written by Tony Harkén on måndag, 19 mars 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud. Nu har en kritikstorm blåst upp.

Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsamt-agande/storm-i-skogspolitiken-aganderatten-hotas_698982.html

E-handeln pressar klädbutikerna – ”Jobb riskerar flytta utomlands”

Written by Tony Harkén on onsdag, 07 mars 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Många svenska butiker går på knäna i den stenhårda globala konkurrensen. Ett sätt att möta utmaningen är att sänka arbetsgivaravgiften, anser Svensk Handel.

”Den blir en konkurrensnackdel och riskerar leda till att jobb flyttar utomlands på längre sikt”, säger Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/e-handeln-pressar-kladbutikerna-jobb-riskerar-flytta-utomlands/?utm_source=AMN+2017+%231&utm_campaign=adddb7224a-Arbetsmarknadsnytt_734_26_2017&utm_medium=email&utm_term=0_59df570813-adddb7224a-305649465

"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

Written by Tony Harkén on onsdag, 31 januari 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga.

Det är anmärkningsvärt att det inte har kommenterats i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka betänkande eller regeringens lagrådsremiss.

Regeringen har nu i en lagrådsremiss gått vidare med Reepaluutredningen förslag om vinstbegräsning för företag som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn. För många företag innebär det i praktiken ett vinstförbud.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/regeringens-vinstforslag-bryter-mot-svensk-grundlag_694906.html

Skogen på väg att bli digital

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

För skogsbranschen är logistiken mellan skogen och industrin en ständigt aktuell fråga. Som spindeln i nätet finns SDC i Sundsvall.

Ända sedan 1960-talet har SDC fungerat som skogsnäringens informationsnav för data från skogen. I digitaliseringens tidevarv är de mer i ropet än någonsin. "Jag brukar säga att omvärlden har kommit ikapp vår affärsidé", säger Magnus Hedin, vice vd på SDC.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasternorrland/skogen-pa-vag-att-bli-digital_681707.html

Läget i ekonomin – december

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Det ekonomiska läget är fortsatt optimistiskt och vi befinner oss i högkonjunktur.

Under månaden utvecklades de flesta indikatorer i positiv riktning och relativt få, 2 508 personer, varslades om uppsägning.

Läs mer