.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Main 7 - 3st

Moms – internationellt

Written by Tony Harkén on måndag, 16 april 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

I Sverige uppgår momsen i normalfallet till 25 procent. Bland EU-länderna är det endast Ungern som tillämpar en högre skattesats.

Tendensen i EU har dock varit stigande skattesatser under de senaste tio åren.

2018 uppgår den genomsnittliga momssatsenEU till 21,5 procent. Lägst är den i Luxemburg (17 procent) och högst moms har Ungern (27 procent). 

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Moms-i-Sverige-och-EU/

Läget i ekonomin - Februari

Written by Tony Harkén on tisdag, 20 mars 2018. Posted in Main 7 - 3st

Högkonjunkturen håller i sig under inledningen av 2018. Även denna månad är sex av tio indikatorer starka och resten neutrala.

Tillväxten var något lägre under 2017 jämfört med 2016 och landade på 2,4 procent.

Ta del av - www.ekonomifakta.se/Artiklar/2018/mars/laget-i-ekonomin-februari/

Storm i skogspolitiken – äganderätten hotas

Written by Tony Harkén on måndag, 19 mars 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud. Nu har en kritikstorm blåst upp.

Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsamt-agande/storm-i-skogspolitiken-aganderatten-hotas_698982.html

E-handeln pressar klädbutikerna – ”Jobb riskerar flytta utomlands”

Written by Tony Harkén on onsdag, 07 mars 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Många svenska butiker går på knäna i den stenhårda globala konkurrensen. Ett sätt att möta utmaningen är att sänka arbetsgivaravgiften, anser Svensk Handel.

”Den blir en konkurrensnackdel och riskerar leda till att jobb flyttar utomlands på längre sikt”, säger Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/e-handeln-pressar-kladbutikerna-jobb-riskerar-flytta-utomlands/?utm_source=AMN+2017+%231&utm_campaign=adddb7224a-Arbetsmarknadsnytt_734_26_2017&utm_medium=email&utm_term=0_59df570813-adddb7224a-305649465

"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

Written by Tony Harkén on onsdag, 31 januari 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga.

Det är anmärkningsvärt att det inte har kommenterats i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka betänkande eller regeringens lagrådsremiss.

Regeringen har nu i en lagrådsremiss gått vidare med Reepaluutredningen förslag om vinstbegräsning för företag som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn. För många företag innebär det i praktiken ett vinstförbud.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/regeringens-vinstforslag-bryter-mot-svensk-grundlag_694906.html

Skogen på väg att bli digital

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

För skogsbranschen är logistiken mellan skogen och industrin en ständigt aktuell fråga. Som spindeln i nätet finns SDC i Sundsvall.

Ända sedan 1960-talet har SDC fungerat som skogsnäringens informationsnav för data från skogen. I digitaliseringens tidevarv är de mer i ropet än någonsin. "Jag brukar säga att omvärlden har kommit ikapp vår affärsidé", säger Magnus Hedin, vice vd på SDC.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasternorrland/skogen-pa-vag-att-bli-digital_681707.html

Läget i ekonomin – december

Written by Tony Harkén on måndag, 01 januari 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Det ekonomiska läget är fortsatt optimistiskt och vi befinner oss i högkonjunktur.

Under månaden utvecklades de flesta indikatorer i positiv riktning och relativt få, 2 508 personer, varslades om uppsägning.

Läs mer

Vattensjuka USA-bilar snart hos en säljare nära dig!

Written by Tony Harkén on fredag, 15 september 2017. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4

Nu börjar varningar utfärdas i USA av bland andra konsumentorganisationen AAA Mid Atlantic och National Insurance Crime Bureau, USA:s motsvarighet till Larmtjänst.

Det konstateras att så många som en miljon fordon kan ha skadats av orkanerna Harvey och Irma som slog till mot Texas, Louisiana och Florida nyligen.

– Många av dessa fordon kan snart hamna till försäljning i andra delar av landet och i andra länder, berättar Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

Även New Automobile Dealers Association utfärdar en uppmaning att återförsäljare ska se upp för översvämningsskadade bilar på auktion, enligt tidningen Washington Post.

SFVF varnar nu också medlemmar i föreningen som också säljer bilar att vara observanta.

– Men det är köparna som verkligen behöver vara observanta. Som köpare förlorar du inte bara pengar på att köpa en defekt bil. Att köra en bil som har korroderade bromsar, rostiga styrsystem, rostiga balkar och elektroniska system som har mängder av krypströmmar kan kosta dig livet. Även andra material än metaller, såsom plaster eller keramer, kan teoretiskt sett också korrodera. Det här kan få en negativ påverkan på vår Nollvision, säger Bo Ericsson.

De skadade fordonen förväntas, enligt AAA, börja nå marknaden i USA inom två månader, om inte tidigare. Det här är de bilar som visats i tv, de som stod på parkeringar, hos bilhandlare och i olika försänkningar på vägarna. De som stått i högvatten kan ha infekterats med insekter, reptiler och råttor och förorenats med giftiga kemikalier och till och med avloppsvatten.

Dessa bilar säljs av försäkringsbolagen i USA som reservdelar, eftersom de inte får säljas som en bil enligt amerikans lag. Dessa bilar/reservdelar köps upp av skrupelfria köpare och exporteras till Europa.

– Här torkas bilarna noggrant, skuras och försätts med fräsch lukt. Det här fenomenet har jag tyvärr varit med om flera gånger. I mitt jobb som ledamot i Allmänna reklamationsnämnden och i Försäkringsnämnden såg vi konsekvenserna av Sandy och Katarina. Denna gång befarar jag att det blir mer än dubbelt värre än Sandy och Katarina tillsammans och därför känner vi ett ansvar och vill varna för dessa bilar, säger Bo Ericsson.

SFVF lanserar under vecka 38 en extratjänst till den digitala serviceboken där en bilköpare kan köpa information om bilen är inlöst i USA.

Söktjänsten www.digitalservicebok.se avslöjar om ett fordon har varit involverat i en översvämning, stor krasch, brand eller bedrägeri med mätarställningen. Här framkommer om bilen är skrotad och såld igen på följande sätt:

Damage type: Junk And Salvage-Disposition: TO BE DETERMINED

– Bilarna kommer att dyka upp på auktioner inom kort, du behöver bara höja din hand för att lägga ett bud. Vi vill helst se att försäkringsbolagen inte säljer dessa bilar. De borde skrotas omedelbart och inte säljas vidare, säger Bo Ericsson.

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

Written by Cecilia Helland on torsdag, 29 juni 2017. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot.

Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-foretagande/flygskatt-kan-sla-ut-tiotusentals-jobb_679878.html

Så ska fler svenska företag bli stora

Written by Cecilia Helland on fredag, 02 juni 2017. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Svenska företag har svårt att växa sig stora och nå internationell framgång.

Tabbar inom den ekonomiska politiken ställer till det. En fungerande bostadsmarknad, en vårdsektor och skola som håller måttet men framför allt lägre marginalskatter är nödvändiga reformer, enligt en ny rapport.

Svenska storbolag är gamla. Ericsson, Sandvik och föregångaren till TeliaSonera grundades under andra hälften av 1800-talet. Ikea, Hennes & Mauritz och Tetra Pak har varit verksamma sedan åren strax efter andra världskrigets slut.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/nyforetagande/sa-ska-fler-svenska-foretag-bli-stora_677438.html

Konkurserna minskar kraftigt i våra storstadsregioner

Written by Cecilia Helland on tisdag, 02 maj 2017. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

April blev en bra månad för svenskt företagande. Totalt gick 480 aktiebolag i konkurs - en minskning med 14 procent jämfört med samma period förra året.

Ett positivt tecken är att alla tre storstadsregioner - Stockholm, Västra Götaland och Skåne - dessutom uppvisar kraftigt minskande siffror.

I april gick totalt 480 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 559 samma månad förra året. Det är en minskning med hela 14 procent. Sett till de första fyra månaderna har konkurserna ökat med fyra procent i Sverige. Under januari till april gick totalt 1 897 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 1 822 under samma period förra året.

I alla tre storstadsregioner minskar konkurserna kraftigt i april, Västra Götaland (-33%), Skåne (-28%) och Stockholm (-18%). Störst uppgång under april finns i Blekinge (500%) och Södermanland (150%). Sett till helåret är det dock fortfarande Västmanland (140%) och Gotland (133%) som står för den största ökningen jämfört med samma period förra året.

– Årets första månader har varit rätt stabila för Sveriges näringsliv. Vi såg en tillfällig ökning i början av året, som sedan har planat ut något. Även om det skiljer sig mycket runt om i landet vad gäller företagskonkurser, så är det ett positivt tecken att konkurserna denna månad minskar i alla tre storstadsregioner, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe Sverige.

Månadens största konkurs blev David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag i Sölvesborg. Verksamheten sysselsätter 50 anställda och har en omsättning på 102 miljoner. Detta följt av Larv Cement AB med 68 miljoner i omsättning och 36 anställda.

Aktiebolagen som gick i konkurs under april hade tillsammans 1 312 anställda. Totalt hade 28 av de konkursade aktiebolag tio eller fler anställda.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län:

Län April
2017
April
2016
Jan-April
2017
Jan-April
2016
Årstakt skillnad %
Blekinge 6 1 22 16 38%
Dalarna 11 86 56 33 70%
Gotland 3 1 14 6 133%
Gävleborg 17 9 46 31 48%
Halland 9 19 36 50 -28%
Jämtland 4 3 20 14 43%
Jönköping 12 9 48 38 26%
Kalmar 5 7 23 28 -18%
Kronoberg 7 10 26 35 -26%
Norrbotten 11 9 39 37 5%
Skåne 54 75 257 250 3%
Stockholm 183 223 628 653 -4%
Södermanland 20 8 51 39 31%
Uppsala 14 21 76 66 15%
Värmland 3 18 37 71 -48%
Västerbotten 7 13 42 35 20%
Västernorrland 10 7 40 33 21%
Västmanland 11 8 49 20 145%
Västra Götaland 59 88 250 263 -5%
Örebro 19 11 60 53 13%
Östergötland 13 10 65 42 55%
Ej definerat 2 1 12   9  
Totalt 480 559 1897 1822 4%


10 största aktiebolagskonkurserna under april 2017:

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. David Nordqvist Fiskexport Aktiebolag 102 893 50 SÖLVESBORG
2. Larv Cement AB 68 750 36 GÖTENE
3. Nordiska Ecohus AB 50 573 10 STOCKHOLM
4. Dahlberg Totalentreprenad AB 45 731 10 NACKA
5. Göranssons Anläggningar Aktiebolag 40 956 28 BJUV
6. Rejäl Byggkonstruktion i Roslagen 38 207 11 ÅKERSBERGA
7. Björn Hägglunds Maskiner AB 37 186 27 UPPSALA
8. Wårdhs Herrmode Aktiebolag 26 819 8 TÄBY
9. Skandinaviska Industriställningar 24 925 32 STOCKHOLM 
10. Nävetorps Taxi AB 22 901 49 KATRINEHOLM

Källa – Creditsafe

Finsk miljöteknik lockar Kina

Written by Cecilia Helland on torsdag, 06 april 2017. Posted in Main 7 - 3st, Finland, Artiklar om Finland, Main 2

Kinas president Xi Jinping besöker Finland på väg mot möte med Donald Trump.

Att Finland blivit president Xi Jinpings mellanstopp i Europa, på väg mot mötet med Trump, handlar om mycket mer än de två jättepandor som Finland nu ska få ta hand om efter flera års förberedelser och förhandlingar med Kina.

Finland har på senare tid seglat upp som ett attraktivt investeringsland för Kina. Landet ligger faktiskt i topp fem vad gäller Kinas investeringar i Europa.

Ta del av - Finsk miljöteknik lockar Kina

London Homeowners Are Desperately Slashing Prices

Written by Cecilia Helland on onsdag, 01 mars 2017. Posted in Main 7 - 3st, Storbritannien, Main 1, Artiklar om Storbrittannien

These are the places to look if you want to see the worst-affected areas.

More London home sellers are having to cut the asking price of their homes, and they’re offering deeper discounts as political uncertainty and high values dampen demand.

“Price cuts seen in prime central London in the immediate aftermath of Brexit are now filtering through to outer boroughs,” said Savills Plc residential research director Lucian Cook. “Affordability issues are now a problem after a decade of house-price growth, and buyers are finding they increasingly come up against mortgage-lending limits."

Read more at - www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-01/these-are-the-places-in-london-where-house-prices-are-falling

Ny rapport: Svensk teknikindustri tappar mark

Written by Tony Harkén on onsdag, 15 februari 2017. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

Tre år i rad har importen ökat mer än exporten när det gäller teknikvaror.

Utvecklingen för svensk industri är inte så bra som den borde vara, betonar Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen.

Produktionsvolymens utveckling inom teknikindustrin har under senare år varit sämre än i viktiga konkurrentländer”, säger han.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/ny-rapport-svensk-teknikindustri-tappar-mark/

Engcon tiltrotator effektiviserar grävandet i USA och Kanada

Written by Tony Harkén on onsdag, 11 januari 2017. Posted in Main 7 - 3st, USA, Artiklar om USA, Main 2

Svenska företaget Engcon som är världsledande tillverkare av tiltrotatorer tar nu klivet över Atlanten för att effektivisera grävandet i Nordamerika.

Företaget startar sin etablering i New Yorks trestatsområde (New Jersey, New York och Connecticut) och säljpersonal rekryteras nu till det nya kontoret som beräknas öppna våren 2017.

Engcons första tiltrotator kom 1990 och idag är konceptet standard på merparten av alla grävmaskiner mellan 1,5 - 32 ton i Skandinavien samt delar av övriga Europa och Australien. Engcon har sedan tidigare säljkontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Holland, Tyskland, Frankrike och tar nu nästa steg och satsar på USA och Kanada med bolaget Engcon North America Inc.

– Detta är en naturlig satsning för oss, eftersom vi noterat ett stadigt växande intresse i Nordamerika för vår tiltrotator samt vårt fullhydrauliska snabbfäste Q-Safe med den automatiska oljekopplingsfunktionen EC-Oil. Vi erbjuder en komplett funktion eftersom det både är ett säkert och bekvämt sätt att koppla på och av mekaniska och hydrauliska redskap på grävmaskinen. Det är något som vi ser ett stort behov av på den Nordamerikanska marknaden, berättar VDn Krister Blomgren.

Engcon North America kommer ansvara för hela den Amerikanska samt Kanadensiska marknaden och fokus kommer att läggas på att hitta lämpliga slutkunder som förstår styrkan och fördelarna med Engcons tiltrotator.

– Med vår tiltrotator, snabbfäste och övriga produkter kan man öka effektiviteten och lönsamheten dramatiskt för grävmaskiner på 2-32 ton. Det här är något vi är vana vid i Norden eftersom nästan alla grävmaskiner är utrustade med en tiltrotator, men i Nordamerika är det snarare det omvända, förklarar Krister Blomgren.

Conexpo blir startskottet
Just nu rekryterar Engcon en Sales Manager och en Junior Sales Representative till Nordamerikakontoret, som ska bedriva slutkundsbearbetning. Parallellt med slutkundsarbetet kommer Engcon bygga upp ett nät av återförsäljare och servicepartners som är intresserade av att sälja och serva produkterna. Det officiella startskottet för Nordamerikasatsningen sker på Conexpo, en av världens största entreprenadmässor, som går av stapeln den 7-11 mars 2017 i Las Vegas.

– Vi kommer delta med egen monter på Conexpo och visa upp våra produkter för vår nya marknad, berättar Krister Blomgren.