.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Main 7 - 3st

Läget i ekonomin - november

Written by Tony Harkén on lördag, 08 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Den inhemska efterfrågan viker men konjunkturen hålls upp av exportindustrin.

Det är bilden som ges av indikatorerna i månadens utgåva av Läget i ekonomin. Stockholmsbörsen fortsätter att backa och indikatorn går från stark till neutral.

Ta del av – Läget i ekonomin - november

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

Written by Tony Harkén on tisdag, 04 december 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Från min horisont: Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands.

”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.

– Elkrisen slår redan mot investeringar i Sverige. Det har hänt att städer tvingats tacka nej till stora industriinvesteringar på grund av otillräcklig kapacitet i elnätet, säger vd Jan-Olof Jacke.

Ta del av - Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

”Global efterfrågan för sågat virke kommer fortsätta att öka”

Written by Tony Harkén on fredag, 30 november 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Den 21–22 november höll branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga marknadsevent i Karlstad.

En generell slutsats från eftermiddagens internationella marknadsavsnitt var att tidigare underskott på trävaror nu i det korta perspektivet återgått till en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan.

Trots internationell instabilitet bedöms global efterfrågan på trävaror fortsätta att öka under kommande år då behovet av att bygga hållbart växer.

Under årets upplaga av Trämarknaden i Karlstad diskuterades dels nordisk bygghandel, dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Mellanöstern och Nordafrika.

Kina - en för Sverige växande exportmarknad

Kina har utvecklats från fattigt isolerat jordbruksland till global tillverkningsmarknad och är idag världens största handelsnation och världens näst största ekonomi. Ola Wong, journalist och Kinaexpert, gav en omfattande presentation om marknaden i Kina.

- Kinas Belt and Road Initiativ, BRI, gör att Kina nu kontrollerar en tiondel av Europas hamnkapacitet. Genom BRI håller kinesiska bolag på att rita om kartan för världshandel och politiskt inflytande, sa Ola Wong.

Samtidigt som Kina får allt större inflytande över global handel menar Mathias Fridholm från SCA Wood att Kina i det långa loppet strävar efter att bli helt oberoende av import, men att detta inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

- Behovet av import av trä för såväl byggande som inredning kommer sannolikt att fortsätta att öka de närmaste åren och därmed blir Kina en allt viktigare marknad för europeiska sågverk, summerade Mathias Fridholm.

Mellanöstern och Nordafrika – tillverkning av interiörprodukter är det största marknadssegmentet för svensk furu

Marknadsläget i Mellanöstern och Nordafrika är tvetydigt. I Egypten är det politiska läget stabilt, dock ökar konkurrensen för exportörerna när alternativa marknader för lågkvalitetsvirke är begränsade. I Saudi Arabien är det politiska läget däremot något mer instabilt vilket har stor påverkan på tillväxten.

Trots oroligheter står Mellanöstern- och Nordafrikaregionen för 20 % av Sveriges totala trävaruexport och hela 50 % av exporten av sågad furu. Den största marknaden för svensk furu i Egypten är tillverkning av dörrar, fönster och möbler där ungefär 2,5 – 3 miljoner kubikmeter används varje år.

- Egypten är Sveriges näst största marknad för export av sågat virke och förväntas ha en tillväxt på 5 – 6 % kommande år, sa Ulf Gabrielsson, vd på UNI4 marketing AB.

Även Algeriets tillväxt förväntas öka med 3 % kommande år, då marknaden nyligen återhämtat sig efter ett importstopp till följd av nya importkrav. I Algeriet fortsätter det statliga byggprogrammet av lägenheter och en, om än så långsam, industrialisering av träindustrisektorn sker.

USA - världens största marknad

USA är världens största marknad och landet står för 23 % av den globala konsumtionen av barrträ. Idag är det 2 – 3 % av svensk export som går till USA och siffran stiger.

- Med begränsad import från Kanada är USA, och kommer att fortsätta vara, i behov av europeiskt trä, sa Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Sampsa Auvinen, Chairman of the European Organisation of the Sawmill Industry (EOS), avslutade marknadsavsnittet med en överblick över den europeiska sågverksindustrin.

- Efterfrågan för trävaror fortsätter att växa och europeisk ekonomi är stark, konstaterade Sampsa Auvinen.

Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, summerade och menar att trävarumarknaden nu ser ut att gå in i en lugnare period.

- Efterfrågan på trävaror bedöms dock fortsätta att öka även under kommande år. Inte minst är behovet av byggande stort och trä tar marknadsandelar på flera stora marknader, avslutade Mikael Eliasson.

Källa & FotoSvenskt Trä


Oron växer i svenskbyn i Ukraina – flera vill flytta till Sverige

Written by Tony Harkén on tisdag, 27 november 2018. Posted in Main 7 - 3st, Ukraina, Artiklar om Ukraina, Main 1

De pratar flytande svenska. Men de bor på den fattiga ukrainska landsbygden – inte långt från den rysskontrollerade Krimhalvön.

Efter Rysslands attack i söndags växer nu oron bland svenskättlingarna i Gammalsvenskby.

– Min dotter sa i dag att mamma nu kan vi kanske börja förbereda oss på att flytta till Sverige, säger Lilija Malmas till SVT.

Ta del av - Oron växer i svenskbyn i Ukraina

Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Written by Tony Harkén on tisdag, 20 november 2018. Posted in Main 7 - 3st, Tyskland, Artiklar om Tyskland, Main 2

Även länder som står utanför ett frihandelsavtal kan gynnas av överenskommelser visar en ny rapport från Kommerskollegium. Henrik Isakson, huvudförfattare, reder ut huvudslutsatserna.

Rapporten visar att företagens möjligheter att exportera till länderna som ingått ett frihandel avtal förändras, både på ett positivt och negativt sätt.

Ta del av - Ny rapport om frihandelsavtal och länderna utanför

Kommerskollegium publicerar frågeunderlag för företag inför brexit

Written by Tony Harkén on tisdag, 30 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Storbritannien, Main 1, Artiklar om Storbrittannien

Vad bör företagen tänka på inför brexit? Kommerskollegiums utredare har identifierat ett antal förändringar som kommer att inträffa efter brexit.

Förändringar som det är viktigt att företagen tänker på. Nu har vi sammanställt relevanta frågor för företag att fundera på inför brexit. I underlaget finns också information om vart företagen ska vända sig för ytterligare information.

- Vi ger inga svar, men bidrar med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap utöver de utredningar och annan kunskap som redan finns på vår brexitsajt, säger Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium.

Listan kommer att kompletteras allteftersom ytterligare frågor och problem uppmärksammas.

Länk till frågeunderlaget

Länk till Kommerskollegiums brexitsajt

Svenska Uniti tillverkas i Storbritannien

Written by Tony Harkén on fredag, 26 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Storbritannien, Main 1, Artiklar om Storbrittannien

Uniti´s pilotfabrik hamnar i Storbritannien och inte i Sverige.

För snart ett år sedan hade elbilsföretaget Uniti en storlagen lansering av sin bil Uniti One i belysningsföretaget Thorns före detta fabrikslokaler i Landskrona.

Men förutom en stor vepa på fasaden har inte mycket hänt. Under onsdagen meddelade företaget att de valt Silverstone i England som plats för sin pilotfabrik.

Ta del av - Elbilsuppstickare väljer Storbritannien framför Sverige

Bottenbetyg för Sveriges gränskontroller

Written by Tony Harkén on måndag, 22 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Sveriges gränskontroller totalsågas av EU i hemligstämplad rapport.

Kritiken från EU-kommissionen mot Sveriges yttre gränskontroller, som uppmärksammades för några veckor sedan, visar sig nu vara mycket mer omfattande än vad som tidigare varit känt, visar Ekots granskning.

Ekots granskning visar att stora delar av gränskontrollverksamheten bryter mot EU:s regler - något som omedelbart måste åtgärdas, enligt en sekretessbelagd rapport.

"Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer."

Ta del av - https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7070744

Konkurserna fortsätter att öka – upp 13 procent i september

Written by Tony Harkén on söndag, 14 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4

I september gick 448 aktiebolag i konkurs. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Detta är fjärde månaden i rad där antalet konkurser ökar och likt tidigare månader har flera riktigt stora företag försatts i konkurs. Totalt drabbades 1 791 anställda när deras arbetsgivare gick i konkurs i september, en ökning med 88 procent.

De senaste tre månaderna har konkurserna ökat kraftigt i hela Sverige. September är inget undantag. Totalt registrerades 448 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 369 samma månad förra året. På årsbasis har 4 526 företag försatts i konkurs, en ökning med nio procent.

– September förstärker det trendbrott som vi noterat sedan juni. Konkurserna ökar rejält i hela landet och det är dessutom några riktigt stora företag som gått i konkurs även denna månad. Utvecklingen är oroväckande, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Denna månad försattes flera stora företag i konkurs. Största konkursen är Johnsson & Almén Entreprenad AB i Norrköping. Byggfirman har funnits sedan 2003 och omsatte enligt senaste bokslutet 242 miljoner med totalt 40 anställda. Även Arbetsförmedlingens stora leverantör, Radix Kompetens, har skickat in en konkursansökan. Denna konkurs drabbar hela 297 anställda i Malmö och de omsatte 177 miljoner. Ytterligare en stor konkurs denna månad är säljorganisationen Bafob AB med 174 anställda i Bromma och 155 miljoner i omsättning.

Många anställda drabbades av konkurser i september. Totalt påverkades 1 791 medarbetare när deras arbetsgivare gick i konkurs denna månad. Det är en ökning på 88 procent jämfört med samma period i fjol.

Samtliga tre storstadsregioner uppvisar en ökning sett till årets första nio månader. Västra Götaland ökar med 17 procent, Stockholm med nio procent och Skåne med fyra procent.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

  Sep
2018
Sep
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 4 8 44 49 -10%
Dalarna 11 9 114 107 7%
Gotland 0 2 11 24 -54%
Gävleborg 13 8 108 111 -3%
Halland 13 11 103 93 11%
Jämtland 7 9 41 47 -13%
Jönköping 11 10 96 104 -8%
Kalmar 8 7 78 62 26%
Kronoberg 8 7 55 59 -7%
Norrbotten 7 14 89 95 -6%
Skåne 55 64 633 606 4%
Stockholm 160 121 1 529 1 409 9%
Södermanland 12 9 120 99 21%
Uppsala 22 9 171 138 24%
Värmland 10 9 104 82 27%
Västerbotten 11 4 77 85 -9%
Västernorrland 9 10 90 84 7%
Västmanland 6 11 88 102 -14%
Västra Götaland 50 45 636 544 17%
Örebro 15 8 145 106 37%
Östergötland 16 18 130 135 -4%
Ej definerat 0 3 64 21  
Totalt 448 396 4 526 4 162 9%

 
10 största aktiebolagskonkurserna under september 2018

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Johnsson & Almén Entreprenad AB 242 913 40 NORRKÖPING
2. Radix Kompetens AB 177 142 297 MALMÖ
3. Bafob AB 155 255 174 BROMMA
4. M2 Retail Solutions Aktiebolag 95 794 39 RYDÖBRUK
5. Originalbagarn AB 65 209 34 BROMMA
6. Mälarvikens Tak och Bygg AB 61 016 5 SOLNA
7. Andra chansen AB 51 947 94 UPPSALA
8. Faroy AB 41 186 14 VÄXJÖ
9. Originalbagarn i Nynäshamn AB 40 408 31 STOCKHOLM
10. Sportbaren i Umeå AB 39 778 33 UMEÅ

Konkursstatistik per den 1 oktober 2018, se bilaga som omfattar:

  • Antal aktiebolagskonkurser under 2016, 2017 och 2018 uppdelat per månad
  • 10 största konkurserna under månaden
  • Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Creditsafe är ett av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. Vi bedömer kreditvärdighet hos både företag och privatpersoner och erbjuder en mängd smarta tjänster för kreditkontroll. Varje sekund hämtas 12 kreditupplysningar från våra databaser, vilket gör Creditsafe till världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation. Creditsafe har 90,000 kunder och arbetar från 18 internationella kontor i 12 länder.

Gör en patentvärdering - inför finansiering och samarbeten

Written by Tony Harkén on tisdag, 09 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2

Hos växande teknikföretag är behovet av externt kapital ofta stort. Men det kan vara svårt att bevisa värdet i bolaget utan starka intäktsströmmar.

Genom att göra en patentvärdering kan teknikföretag konkretisera och belysa värdet i bolaget för potentiella investerare eller samarbetspartner.

Det finns en hel del data och empirisk forskning kring vad som driver värde hos patent och patentportföljer. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder och undersöka ett antal signifikativa värdeindikatorer går det att beräkna ett uppskattat monetärt värde på ett patent eller en patentportfölj.

Under seminariet kommer vi att gå igenom:
- Hur går en patentvärdering till?
- Vad driver värde hos patent och patentportföljer?
- Vilka legala risker påverkar värdet negativt?
- När bör man göra en patentvärdering?
- Case study - genomförda patentvärderingar

Talare:
Mathias Loqvist, Managing Partner, European Patent Attorney, Groth & Co
Kaffe och frukostsmörgås serveras från kl 8:00.

Datum: Tisdag 23 oktober 2018

Tid: 8:30-9:30 (Frukost serveras från 8:00)

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Kostnad: Gratis. No-shows debiteras med 500 kr.

Välkommen!
Groth & Co

Anmälan görs här --> https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414A5E477943425D4B7340/43405B4172404A5D477447425E4B71

Får Sverige behålla nästa Spotify?

Written by Tony Harkén on fredag, 05 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Storföretagens betydelse för den svenska ekonomin kan inte överdrivas. Dessvärre har flera av morgondagens storföretag inom tech-branschen valt att lämna Sverige.

Frågan är vad som krävs för att vi ska kunna behålla nästa generation av snabbväxande företag.

Spotify, King, ISettle – listan på snabbväxande techföretag som startats i Sverige kan göras lång. Tyvärr är listan över bolag som lämnat landet nästan lika lång.

Trots att vi ligger i framkant i uppstartandet av nya Unicorns, techföretag som värderas till mer än en miljard dollar, väljer många av dem senare att flytta utomlands.

Läs mer

Corporate tax information around the world

Written by Tony Harkén on fredag, 05 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Right bottom intervju, Tyskland, Artiklar om Tyskland, Left 1

Find it in PwC´s Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2018/2019.

Explore the new edition of Paying Taxes, a unique report by PwC and the World Bank Group.

Read more at - www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2018.html

Nordea är nu finskt

Written by Tony Harkén on tisdag, 02 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, Finland, Artiklar om Finland, Main 1

Flytten av säte för huvudkontoret till Finland som ingår i europeiska bankunionen är nu genomförd.

Efter verkställandet av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har Nordea nu sitt säte i Finland, som ingår i europeiska bankunionen.  Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer att bedrivas i filialer till Nordea Bank Abp och det blir inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

- Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare och ger oss de bästa möjligheterna att växa och utveckla våra tjänster så att vi kan uppnå vår kundvision: vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är lätta att ha göra med, när som helst och var som helst, att vi är relevanta och kompetenta och att de personliga och digitala relationerna gör Nordea till en trygg, tillförlitlig partner, säger vd och koncernchef Casper von Koskull.

Inga förändringar i den dagliga verksamheten

Nordea fortsätter att vara den tillförlitliga partnern som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden, när som helst och var som helst. Flytten påverkar inte hur och var Nordea fattar beslut rörande våra enskilda kunder.

- Vi fortsätter att skapa värde för alla våra kunder, eftersom vi håller fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har i dag. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att ha en aktiv roll i de nordiska samhällena och ekonomierna, säger Casper von Koskull.

Bild - Nordeas huvudkontor i Finland

Mer information: Nordeas flytt är genomförd

USMCA – nya avtalet som ska ersätta Nafta

Written by Tony Harkén on tisdag, 02 oktober 2018. Posted in Main 7 - 3st, USA, Artiklar om USA, Main 2

USA, Kanada och Mexiko enades 30 september om ett förnyat frihandelsavtal som kommer att ersätta Naftaavtalet.

Det nya avtalet USMCA, the United States-Mexico-Canada Agreement, innebär fortsatt tullfrihet för många varor men förändrade regler för bland annat bilproduktion.

Det är för tidigt att yttra sig om alla detaljer i det nya avtalet. Men att det nu finns en överenskommelse minskar osäkerheten, vilket är positivt. Många företag i regionen, även svenska, bygger idag sina affärsmodeller på värdekedjor där olika delmoment i produktionsprocessen sker i de olika länderna. Att fortsätta att få möjligheter att sälja tullfritt inom regionen är av stor betydelse, säger Ingrid Berglund, utredare på Kommerskollegium.

Nafta var när det trädde i kraft 1994 det mest omfattande frihandelsavtalet som hade förhandlats fram. Förutom att avtalet har tagit bort större delen av alla tullar mellan de tre länderna reglerar avtalet flera andra handelspolitiska områden, bland annat tjänstehandel och investeringar, offentlig upphandling och tekniska handelshinder.

Kommerskollegium har tidigare publicerat en rapport om Nafta-avtalet med fokus på betydelsen av avtalet för Mexiko. Nu vidtar en analys av det nya avtalets innehåll. 

Mer information

Hela överenskommelsen mellan USA, Kanada och Mexiko

Kommerskollegiums analys av Naftaavtalet (2017)

Frågor besvaras av Kommerskollegiums utredare Ingrid Berglund

Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Written by Tony Harkén on torsdag, 09 augusti 2018. Posted in Main 7 - 3st, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

De senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum har inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker.

Det blir en negativ spiral där nedläggningar minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de kvarvarande butikerna. I många fall har verksamheterna ersatts av caféer och restauranger, vilka gynnats av de senaste årens positiva konjunktur och det växande intresset för att äta ute.

Detta gör att det blir liv och rörelse i stadskärnorna trots att en del av detaljhandeln försvinner. Nästa kraftmätning blir troligen kommande lågkonjunktur.

Blir café och restaurangbesök något som prioriteras ned om hushållets inkomster minskar eller om kostnaderna för bostadslånen stiger när räntorna höjs?

Kommer e-handeln att ytterligare stärka sina positioner när vi tvingas dra ner på bilkörningen och behovet av att jämföra priser ökar.

Kommer vi se en andra våg av nedlagda verksamheter i stadskärnorna om underlaget till både handel och restauranger tryter?

Både cityhandel och köpcentrumhandel slåss mot den växande e-handeln och det gäller att hitta andra verksamheter som kan etablera sig i områdena och som drar besökare.

Andelen serviceinrättningar vid sidan om matställen och caféer kommer troligen att växa inom köpcentrumhandeln och eventuellt flytta från stadskärnor.

Men många typer av sådana tjänster kan drabbas i en lågkonjunktur. Det riskerar att bli en fortsatt kamp mellan stadskärnor och köpcentrum som nu även kan drabba andra verksamheter än detaljhandeln.

Källa: Industrifakta AB